Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Regionalne zagrożenia ekologiczne

Wszystko co nas otacza, a więc organizmy roślinne i zwierzęce, woda, gleba i atmosfera, to podstawowe elementy środowiska. Człowiek budując nowe osiedla, drogi, zakłady prze [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:23 , Wyświetleń: 4160 , Ocena: 15.72, Głosów: 224, Autor: ew.la

Polska, a NATO

Po rozpadzie bloku sowieckiego, Nato szuka nowej doktryny. W 1997 Pakt zaprosił Czechy, Polskę i Węgry do negocjacji mających na celu przyjęcie ich w poczet członków NATO. P [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:31 , Wyświetleń: 4564 , Ocena: 11.51, Głosów: 334, Autor: ew.la

Udział Polski w organizacjach międzynarodowych

NATO, North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki, sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Kanady p [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:33 , Wyświetleń: 15963 , Ocena: 15.35, Głosów: 259, Autor: ew.la

Postawy i ideały młodzieży polskiej

Jaka jest dzisiejsza młodzież? Do czego dąży? Jaką przyszłość ma przed sobą? Czy będą kiedyś potrafili godnie reprezentować swój naród, swoją ojczyznę? Czy spełni [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:40 , Wyświetleń: 4343 , Ocena: 15.67, Głosów: 242, Autor: ew.la

ONZ (1)

Organizacja Narodów Zjednoczonych, United Nations, Organisation des Nations Unies, ONZ, organizacja powstała po II wojnie światowej 24 X 1945, w dniu wejścia w życie Karty Nar [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:37 , Wyświetleń: 4656 , Ocena: 12.48, Głosów: 331, Autor: ew.la

Narkotyki w kulturze

NARKOTYKI W KULTURZETrudno dyskutować czy nikotyna, alkohol i kofeina są mniej szkodliwe od innych używek, oraz czy te inne w takim razie należałoby zalegalizować. Dla wi [...]

Dodano: 2008-02-17 16:30:25 , Wyświetleń: 3391 , Ocena: 15.86, Głosów: 195, Autor: ew.la

Misje pokojowe z udziałem polskich żołnierzy

MISJE POKOJOWE Sumaryczny udział personelu ON (Wojsko Polskie oraz MSWIA (GROM i Policja)) w międzynarodowych misjach pokojowych (poza OBWE) w okresie 1953 - 1997 (stan na 15 [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:07 , Wyświetleń: 11440 , Ocena: 21.17, Głosów: 223, Autor: ew.la

Zwalczanie bezrobocia

Podstawowe pojęcia związane z bezrobociem: Bezrobotny – jest to człowiek, który chce pracować i aktywnie szuka pracy, ale nie może otrzymać zatrudnienia przy istni [...]

Dodano: 2008-02-22 13:42:14 , Wyświetleń: 7194 , Ocena: 12.45, Głosów: 329, Autor: ew.la

Zagrożenia współczesnego świata (2)

W ówczesnych czasach nie wszyscy czujemy się bezpieczne. Boimy się aby nie było kataklizmów, wojen, jesteśmy w strachu jeżeli przeczuwamy, że zagrożone jest nasze życie l [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:59 , Wyświetleń: 6168 , Ocena: 12.84, Głosów: 297, Autor: ew.la

Państwo (1)

Funkcja państwa – całokształt jego działalności w określonej sferze życia społeczeństwa.Funkcja wewnętrzna państwa – zapewnienie porządku i bezpieczeńs [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:51 , Wyświetleń: 4070 , Ocena: 14.86, Głosów: 249, Autor: ew.la

Subkultury młodzieżowe (2)

Rodzina jako mała grupa społeczna oparta jest na więzi osobowej, gdzie kontakty są częste, bezpośrednie i o wysokim stopniu intymności, kształtuje u młodego człowieka wys [...]

Dodano: 2008-03-01 21:02:28 , Wyświetleń: 3140 , Ocena: 29.74, Głosów: 91, Autor: ew.la

Mozaika partii politycznych w Polsce

1.Mozaika partii politycznych w Polsce – ich programy i charakterystyka. Zanim dokonamy podziału i opisu partii politycznych występujących na arenie politycznej [...]

Dodano: 2008-03-05 19:24:03 , Wyświetleń: 2658 , Ocena: 62.97, Głosów: 38, Autor: ew.la

Subkultury młodzieżowe (3)

Bodaj najsłynniejszą w świecie subkulturą młodzieżową był ruch dzieci-kwiatów, zrodzony na początku lat sześćdziesiątych. Potocznie nazywano ich hippisami. W Stanach Z [...]

Dodano: 2008-03-06 23:07:32 , Wyświetleń: 2991 , Ocena: 40.15, Głosów: 70, Autor: ew.la

Państwa

Demokracja – ludowładztwo, forma rządów, w której władza państwa nominalnie lub faktycznie należy do ludu; termin wprowadzony prawdopodobnie przez greków sofistów i [...]

Dodano: 2008-03-13 22:07:56 , Wyświetleń: 3096 , Ocena: 23.88, Głosów: 132, Autor: ew.la

Polskie tradycje demokratyczne

Na liczące już ponad tysiąc lat dzieje Polski składają się najrozmaitsze doświadczenia. Wejście, wraz z przyjęciem chrztu w roku 966, w „krąg łacińskiej cywilizac [...]

Dodano: 2008-03-14 12:53:15 , Wyświetleń: 3965 , Ocena: 34.47, Głosów: 86, Autor: ew.la

Polskie symbole narodowe

Polskie symbole narodowe to : hymn, godło i flaga.HYMNHymn to uroczysty i podniosły utwór pochwalny, pierwotnie sławiący bóstwo, później także bohaterskie czyny, w [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:06 , Wyświetleń: 2602 , Ocena: 32.24, Głosów: 71, Autor: pawlukewa

Bezrobocie w UE – problem o szczególnym znaczeniu

W Unii Europejskiej szuka dziś pracy około 18 mln osób, bezrobocie objęło 10,2 proc. zawodowo czynnych. Oznacza to, że wskaźnik bezrobocia jest w Unii jest przeszło dwukrot [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:16 , Wyświetleń: 2565 , Ocena: 72.92, Głosów: 35, Autor: pawlukewa

Społeczeństwo (1)

Pojęcie społeczeństwa.A. Jak rozumiemy pojęcie społeczeństwa?B. Jak definiujemy pojęcie grup społecznych?C. Jakie miejsce zajmuje człowiek w społeczeństwie?< [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:54 , Wyświetleń: 3305 , Ocena: 21.49, Głosów: 131, Autor: pawlukewa

Teoria podziału społeczeństwa

A. Jak rozumiemy pojęcie zróżnicowania społecznego?B. Jak definiujemy podziały społeczne w literaturze przedmiotu?C. Na czym polegają współczesne podziały społec [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:55 , Wyświetleń: 2731 , Ocena: 44.79, Głosów: 56, Autor: pawlukewa

Rodzina (1)

A. Jak należy rozumieć pojęcie rodziny?B. Na czym polega aspekt prawny rodziny?C. Na czym polega aspekt moralny rodziny?Nasze współczesne rodziny są małe. Skład [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:56 , Wyświetleń: 3210 , Ocena: 17.7, Głosów: 192, Autor: pawlukewa

Naród (1)

1. Jak rozumiemy pojęcie wspólnot narodowych?2. Jak definiujemy pojęcie mniejszości narodowej?3. Na czym polega charakter narodowy Polaków?* Geneza narodu w nowocz [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:57 , Wyświetleń: 4183 , Ocena: 14.92, Głosów: 292, Autor: pawlukewa

Ład społeczny

Jak rozumiemy pojęcie ładu społecznego?2. Jak definiujemy pojęcie ładu społecznego?3. Jakie czynniki tworzą ład prorozwojowy? Ład społeczny i związane z nim [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:58 , Wyświetleń: 4474 , Ocena: 19.57, Głosów: 191, Autor: pawlukewa

WOS (2)

1. Czym jest socjalizacja?2. W czym tkwią źródła socjalizacji?3. Jak należy rozumieć pojęcie socjalizacji obywatelskiej?* Niektóre z aspektów socjalizacji dopr [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:00 , Wyświetleń: 3773 , Ocena: 11.4, Głosów: 349, Autor: pawlukewa

Społeczeństwo obywatelskie

1. Jak rozumiemy pojęcie społeczeństwa obywatelskiego?2. Jakie czynniki są charakterystyczne dla procesu powstawania społeczeństwa obywatelskiego?3. Na czym polega is [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:01 , Wyświetleń: 2689 , Ocena: 33.84, Głosów: 67, Autor: pawlukewa

Władze, zadania i finansowanie gmin

W 1990 r. nastąpiła zmiana koncepcji władzy lokalnej w naszym kraju. Zniesiono system rad narodowych. W jego miejsce powołano samorząd terytorialny jako formę lokalnego życi [...]

Dodano: 2008-03-29 15:42:21 , Wyświetleń: 2643 , Ocena: 59.7, Głosów: 45, Autor: pawlukewa

Model wpółczesnego państwa.

DemokracjaMianem demokracji określa się ustrój o następujących własnościach:- celem rządów jest dobro rządzących;- kryterium doboru rządzących jest wolnoś [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:36 , Wyświetleń: 2577 , Ocena: 46.8, Głosów: 55, Autor: pawlukewa

Demokracja to najgorsza forma rządu, z wyjątkiem wszystkich innych form.

WINSTON CHURCHILL, 1947 Demokracja to forma ustroju politycznego, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje im się prawa i wol [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:52 , Wyświetleń: 2388 , Ocena: 24.37, Głosów: 96, Autor: pawlukewa

Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia

Bezrobocie oznacza straconą produkcję, jak również trudną sytuację osobistą tych, którzy nie maja pracy. Oprócz zmniejszenia produkcji bezrobocie wywołuje wyższe wydatki [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:57 , Wyświetleń: 7188 , Ocena: 31.71, Głosów: 111, Autor: pawlukewa

Narkotyki (4)

Według najnowszych szacunków przeprowadzonych wspólnie przez Program Narodów Zjednoczonych na rzecz Walki z HIV/AIDS (UNAIDS) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO), do ko [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:53 , Wyświetleń: 3414 , Ocena: 24.2, Głosów: 118, Autor: pawlukewa

Wybory prezydenckie 2000

Jak wszyscy wiemy, 8 października bieżącego roku, w Polsce odbyły się wybory na prezydenta. Mieliśmy do wyboru kilkunastu kandydatów, jednak - jak w każdych wyborach - wygr [...]

Dodano: 2008-03-30 09:55:14 , Wyświetleń: 2808 , Ocena: 30.2, Głosów: 90, Autor: pawlukewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?