Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Gospodarka, rynek, pieniądz

Własność:-prywatna-spółdzielcza-publiczna (komunalna i państwowa)gospodarka:-tradycyjna- wiedza o produkcji jest przekazywana z pokolenia na pokolenie np. [...]

Dodano: 2008-08-24 11:16:16 , Wyświetleń: 1600 , Ocena: 21.05, Głosów: 65, Autor: Michalk88

Spróbuj ocenić skutki bezrobocia

Wg ustawyz dnia 14.12.1994 bezrobotnym jest osoba nie zatrudniona, nie wykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu obowi [...]

Dodano: 2008-08-24 11:29:45 , Wyświetleń: 1676 , Ocena: 34.37, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Cefta, Efta, Nafta, Afta

CEFTA Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (Central European Free Trade Association), porozumie-nie podpisane w XII 1992 przez Czechosłowację, Polskę i Wę-gry (od [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:59 , Wyświetleń: 2149 , Ocena: 22.72, Głosów: 81, Autor: Michalk88

Młodość

Młodość - to pojęcie względne. Czym właściwie jest młodość? Czy góra, która ma 2 mln. lat jest stara, czy młoda? Czy Ziemia w stosunku do istnienia wszechświata jest [...]

Dodano: 2008-08-25 10:27:00 , Wyświetleń: 2094 , Ocena: 11.63, Głosów: 170, Autor: Michalk88

Sytuacja polityczna w regionie Ameryki Łacińskiej

Po II wojnie światowej kraje Ameryki Łacińskiej nadal stały w obliczu problemów społecznych i zacofanej gospodarki. Zróżnicowane politycznie państwa zostały zdominowane p [...]

Dodano: 2008-08-25 10:27:02 , Wyświetleń: 1441 , Ocena: 42.8, Głosów: 29, Autor: Michalk88

RADA MINISTRÓW I ADMINISTRACJA RZĄDOWA

Art. 146.1. Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej.2. Do Rady Ministrów należą sprawy polityki państwa nie zastrzeżon [...]

Dodano: 2008-08-25 10:27:15 , Wyświetleń: 1561 , Ocena: 51.08, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Scharakteryzuj pozycję ustrojową prezydenta RP i przedstaw

Określenie pochodzi od łacińskiego słowa praesidens. Znaczy to po prostu przewodniczący. W Rzeczpospolitej Polskiej prezydent to jednoosobowy organ władzy wykonawczej. Jest n [...]

Dodano: 2008-08-25 10:27:25 , Wyświetleń: 2962 , Ocena: 23.15, Głosów: 96, Autor: Michalk88

Parlament RP

W Polsce organem przedstawicielskim (pochodzącym z wyborów) jest parlament. Zgodnie z zapisami konstytucyjnymi jest on dwuizbowy. W jego skład wchodzi Sejm i Senat.Sejm skł [...]

Dodano: 2008-08-25 21:41:35 , Wyświetleń: 2062 , Ocena: 15.53, Głosów: 120, Autor: Michalk88

Rynek. Pieniądz i Gospodarka

Własność:-prywatna-spółdzielcza-publiczna (komunalna i państwowa)gospodarka:-tradycyjna- wiedza o produkcji jest przekazywana z pokolenia na pokolenie np. [...]

Dodano: 2008-08-25 21:41:59 , Wyświetleń: 1809 , Ocena: 27.45, Głosów: 57, Autor: Michalk88

Bezrobocie, głód - problemy globalne wspolczesnego swiata

Zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących. Bezpośrednią przyczyną bezrobocia jest z reguły niewystarczająca liczba wolnych miej [...]

Dodano: 2008-08-25 21:43:06 , Wyświetleń: 1773 , Ocena: 27.43, Głosów: 66, Autor: Michalk88

Kontrowersje wokół ustawy lustracyjnej

Po przyjęciu przez sejm znowelizowanej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej 5 III 1999 istniały już pełne podstawy prawne do przyprowadzenia lustracji osób pełniących funk [...]

Dodano: 2008-08-25 21:43:07 , Wyświetleń: 1627 , Ocena: 43.68, Głosów: 36, Autor: Michalk88

Polska w Uni Europejskiej głosy zwolenników i przeciwników integracji

Argumenty przeciwników przystšpienia Polski do Uni Europejskiej(Eurosceptycy)ˇWielu obywateli budzi obawy przed integracja polski z Uniš Europejskš. Sš one zwišzane [...]

Dodano: 2008-08-25 21:43:08 , Wyświetleń: 1686 , Ocena: 24.26, Głosów: 64, Autor: Michalk88

Wojna w Afganistanie i jej skutki międzynarodowe

Pod koniec września 2001 roku Stany Zjednoczone postanowiły wziąć odwet za wydarzenia, jakie miały miejsce w Nowym Yorku 11 września tego roku. Amerykanie chcieli zniszczyć [...]

Dodano: 2008-08-25 21:43:09 , Wyświetleń: 1782 , Ocena: 29.33, Głosów: 47, Autor: Michalk88

Program wyborczy samoobrony

SAMOOBRONA – to partia polityczna, która sprawiła największą niespodziankę w wyborach. Zajęła trzecie miejsce i ma największe poparcie wśród ludzi mieszkających na [...]

Dodano: 2008-08-27 19:06:41 , Wyświetleń: 1821 , Ocena: 33.36, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Unia europejska (14)

UE jest to związek między państwami, którego głównym zadaniem jest organizacja współpracy między krajami członkowskimi i między ich mieszkańcami. Celami UE są:-zap [...]

Dodano: 2008-09-11 13:37:55 , Wyświetleń: 3035 , Ocena: 13.25, Głosów: 149, Autor: Michalk88

Pieniądz - historia i znaczenie

Pieniądz : jest to miernik wartości wszystkich towarów, spełniający w procesie kupna-sprzedaży funkcję środka wymiany; pieniądz zwalnia również od zobowiązań finansowy [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:23 , Wyświetleń: 1599 , Ocena: 29.95, Głosów: 43, Autor: Michalk88

Problemy współczesnego świata i moja opinia na ten temat.

Kategorycznie stwierdziłam, że największym problemem współczesnego świata są pieniądze. Jak wiadomo w dzisiejszych czasach pieniądze odgrywają w życiu bardzo dużą rol [...]

Dodano: 2008-09-12 08:50:24 , Wyświetleń: 2348 , Ocena: 21.69, Głosów: 61, Autor: Michalk88

Parlament Rzeczpospolitej

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej jest w naszym kraju najwyższym organem przedstawicielskim w zakresie władzy ustawodawczej. Zgadnie z zapisami konstytucyjnymi jest dwuizbowy. [...]

Dodano: 2008-09-12 08:51:01 , Wyświetleń: 1704 , Ocena: 33.2, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Jak rozmawiać z pracodawcą?

1. Samoocena Aby dokonać samooceny należy zebrać informacje o: ·kwalifikacjach (wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ukończone kursy, posiadane uprawnienia [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:11 , Wyświetleń: 1666 , Ocena: 58.54, Głosów: 25, Autor: Michalk88

ONZ (2)

ONZ - to międzynarodowa uniwersalna organizacja polityczna o bardzo szerokim zakresie uprawnień. Uniwersalizm Organizacji Narodów Zjednoczonych należy pojmować w odniesieniu d [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:28 , Wyświetleń: 2733 , Ocena: 13.16, Głosów: 165, Autor: Michalk88

Polska w 2020r. (v. 1)

Rok 2020 to pozornie bardzo odległa data. Jednak już dzisiaj ci z IQ powyżej 90 mogą przewidzieć, jak nasza ojczyzna będzie wyglądała za 18 lat. Miejmy nadzieję, [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:47 , Wyświetleń: 2276 , Ocena: 23.06, Głosów: 96, Autor: Michalk88

Polska w 2020r. (v. 2)

W 2020 roku Polska będzie pod wieloma względami podobna do naszych zachodnich sąsiadów. Pisząc „zachodnich”, nie sugeruje wcale, że zachód jest lepszy. P [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:48 , Wyświetleń: 2054 , Ocena: 17.81, Głosów: 93, Autor: Michalk88

Niekorzyści wynikające z Multimedii

Wiedza o współczesnym świecie dociera do nas za pośrednictwem różnych mediów jak: telewizja, radio, czasopisma, gazety, Internet. Zaobserwowano korzyści i niekorzyści [...]

Dodano: 2008-09-13 14:38:12 , Wyświetleń: 1629 , Ocena: 34.28, Głosów: 42, Autor: Michalk88

Dzieci nie ryby – głos mają – czy aby na pewno ? Jak w świecie wyrosłym z dzieciństwa respektowane są prawa najmniejszych?

W ostatnich latach coraz większą uwagę przywiązuje się do dzieci i ich praw.W 1989r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ została podpisana Konwencja Praw Dziecka. Dotyczy ona osó [...]

Dodano: 2008-09-13 14:38:13 , Wyświetleń: 1427 , Ocena: 36.22, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Sądy i trybunały

Zgodnie z zasadą niezawisłości sądów , sędziowie podlegają tylko ustawom , oraz nikt nie może wywierać na nich presji w sprawie wyroku danej sprawy . Na straży niezawisł [...]

Dodano: 2008-09-13 14:38:54 , Wyświetleń: 1999 , Ocena: 16.01, Głosów: 120, Autor: Michalk88

W jaki sposób święta i zwyczaje świąteczne integrują społeczeństwo?

Święta to bardzo ważny okres w każdej grupie społecznej: oficjalnej, czy nie oficjalnej, dużej czy małej. W rodzinie te dni mają szczególną wartość: Dzieci muszą być [...]

Dodano: 2008-09-13 14:38:55 , Wyświetleń: 1244 , Ocena: 45, Głosów: 20, Autor: Michalk88

Prawa dziecka

Co to są prawa dziecka? Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzie [...]

Dodano: 2008-09-13 14:59:05 , Wyświetleń: 2164 , Ocena: 14.71, Głosów: 141, Autor: Michalk88

Gospodarka Polski (1)

Gospodarka to wykorzystywanie czynników wytwórczych tak, aby dochód z nich był jak najwyższy. To także sposób rozdzielenia dochodu w społeczeństwie. Gospodarkę można pod [...]

Dodano: 2008-09-14 11:49:24 , Wyświetleń: 1725 , Ocena: 16.41, Głosów: 86, Autor: Michalk88

Młodzi obywatele w Unii Europejskiej. Moje nadzieje i obawy.

Powstanie Unii Europejskiej jest rezultatem ponad 41 lat zacieśniania integracji między państwami europejskimi - procesu, który rozpoczął się w 1951r. między 6 państwami: [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:38 , Wyświetleń: 1537 , Ocena: 29.38, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Status sędziego

Sędzia, osoba mająca prawo rozstrzygania spraw i wymierzania sprawiedliwości. W Polsce sędzia jest niezawisły (podlega wyłącznie ustawie). Sędzia penitencjarny sprawuje nad [...]

Dodano: 2008-09-14 11:55:39 , Wyświetleń: 2191 , Ocena: 21.59, Głosów: 102, Autor: Michalk88

Biznes plan mini przedsiębiorstwa

Biznesplan miniprzedsiębiorstwa – GARBUS1.Nazwa i adres firmyPrzedsiębiorstwo GARBUSGimnazjum Nr 21 ul. Pazimiechów Dolnych 1 , 40-700 KatowiceTel. 6081317 [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:13 , Wyświetleń: 1841 , Ocena: 23.73, Głosów: 73, Autor: Michalk88

Cztery reformy rządu Jerzego Buzka

Cztery reformy rządu Jerzego BuzkaW połowie lat dziewięćdziesiątych rząd Jerzego Buzka rozpoczął wprowadzanie czterech reform społecznych, jakimi były: reforma szkoln [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:15 , Wyświetleń: 1520 , Ocena: 26.54, Głosów: 51, Autor: Michalk88

Opisz wybraną partię polityczną- Samoobrona

Samoobrona....Czy to żarty???W mojej pracy przedstawię wszystkie aspekty działania partii Samoobrona, która pojawiła się na polskiej scenie politycznej i od razu stała [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:16 , Wyświetleń: 1596 , Ocena: 24.7, Głosów: 60, Autor: Michalk88

Organy UE

Unia EuropejskaDo organów głównych zaliczamy: Radę Europejską, Radę Unii Europejskiej, Komisję, Parlament, Trybunał Obrachunkowy. Radę Europejską tworzy głow [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:16 , Wyświetleń: 2432 , Ocena: 10.51, Głosów: 234, Autor: Michalk88

Pozycja Polski w stosunkach miedzynarodowych-uwarunkowania wewnetrzne i zewnetrzne

Pozycja Poslki w sosunkach miedzynarodowych jest wytyczana przez rozne czynniki: geograficzne, demograficzne, ekonomiczne, militarne i kulturalne. Polska jest panstwem polozonym w [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:17 , Wyświetleń: 1512 , Ocena: 24.43, Głosów: 66, Autor: Michalk88

Szanse i zagrożenia dla Polski w związku z planami integracji z Unią Europejską

Polska jest jednym z kandydatów wejścia do Unie Europejskiej. W tej kwestii społeczeństwo polskie podzielił osie na dwa obozy. Jedni chcą byśmy wstąpili do wspólnoty, lecz [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:18 , Wyświetleń: 1687 , Ocena: 19.35, Głosów: 77, Autor: Michalk88

Unia europejska (18)

Myśl o zjednoczeniu Europy ma wiekową tradycję, a jej początek można umieścić w późnym średniowieczu, kiedy to nastąpił upadek znaczenia cesarstwa i rozpoczęło się b [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:20 , Wyświetleń: 2634 , Ocena: 17.03, Głosów: 94, Autor: Michalk88

Historia powstania Unii Europejskiej.

II wojna światowa spowodowała, iż zniszczeniu uległo wiele gospodarek krajów europejskich i w celu ratowania tych gospodarek większość rządów europejskich zaciągnęła p [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:12 , Wyświetleń: 1646 , Ocena: 29.87, Głosów: 52, Autor: Michalk88

Bezrobocie (2)

Na gospodarkę rynkowa wpływa wiele czynników, które powodują jej rozwój lub ten rozwój hamują.Do czynników hamujących rozwój możemy zaliczyć bezrobocie, z którego mo [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:14 , Wyświetleń: 2390 , Ocena: 13.2, Głosów: 169, Autor: Michalk88

Czy Polska jest krajem tolerancyjnym?

Wiele cech przypisywano Polakom, mniej lub bardziej trafnie, jako „cnoty narodowe”. I tak jak Niemiec jest pracowity, Szwajcar dokładny a Anglik konserwatywny, tak nas [...]

Dodano: 2008-09-22 10:25:29 , Wyświetleń: 2168 , Ocena: 36.93, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Ściaga na WOS

Organami władzy wykonawczej w Polsce są:-prezydent-rządFUNKCJE PREZYDENTA;reprezentuje państwo na zewnątrz,przyjmuje akredytacje przedstawicieli innych pa [...]

Dodano: 2008-09-22 10:29:22 , Wyświetleń: 2604 , Ocena: 4.41, Głosów: 96, Autor: Michalk88

Mniejszości narodowe - Białorusini w Polsce

W II RP zamieszkiwali w sposób zwarty województwa nowogrodzkie, północną część poleskiego, wschodnią białostockiego i wschodnią wileńskiego. Utrzymywali się [...]

Dodano: 2008-09-22 10:29:28 , Wyświetleń: 1410 , Ocena: 35.5, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Jakie mogą być konsekwencje przejęcia władzy w państwie przez człowieka o osobowości autorytarnej?

Gdyby władzę w państwie przejęła osoba o charakterze autorytarnym, kierująca się przesądami, stereotypami i uprzedzeniami, prawdopodobnie całe społeczeństwo musiałoby s [...]

Dodano: 2008-09-22 10:38:01 , Wyświetleń: 1434 , Ocena: 31.56, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Związki zawodowe w Polsce

Związki zawodowe w Polsce, początki powstawania organizacji związkowych w Polsce przypadają na ostatnie dziesiątki lat XIX w. Istotny wpływ na rozwój związków zawodowych m [...]

Dodano: 2008-09-29 23:52:39 , Wyświetleń: 1706 , Ocena: 19.24, Głosów: 79, Autor: Michalk88

Historia Orła Białego

ORZEŁ BIAŁYOrzeł jako symbol znany był już wielu narodom. Babilończycy, Persowie czy Hindusi z wizerunkiem tego ptaka utożsamiali najwyższą boskość. W mitologii grec [...]

Dodano: 2008-09-29 23:57:21 , Wyświetleń: 2031 , Ocena: 18.1, Głosów: 89, Autor: Michalk88

Unia europejska (17)

Jestem za wejściem Polski do Unii Europejskiej. Uważam, że Polska nie jest krajem, którego można się wstydzić w „Wielkim Świecie”. Mamy, co pokazać, jeśli cho [...]

Dodano: 2008-09-30 00:01:32 , Wyświetleń: 2631 , Ocena: 17.79, Głosów: 95, Autor: Michalk88

Wojciech Korfanty

Ż Y C I O R Y SWojciech KorfantyO S O B I S T E Urodził się w 1873 roku w Sadzawce (obecnie Siemianowice) [...]

Dodano: 2008-09-30 00:01:33 , Wyświetleń: 3279 , Ocena: 25.03, Głosów: 100, Autor: Michalk88

Dyskryminacja kobiet i mężczyzn

Zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn zagwarantowana jest we wszystkich podstawowych, międzynarodowych dokumentach praw człowieka, podpisanych i ratyfikowanych przez Polsk [...]

Dodano: 2008-09-30 15:29:04 , Wyświetleń: 1639 , Ocena: 32.62, Głosów: 46, Autor: Michalk88

Eutanazja (4)

Eutanazja [gr. Eu ‘dobry’, ‘łagodny’, thánatos ‘śmierć’], powodowane współczuciem przyśpieszenie lub nie zapobieganie śmierci w celu skr [...]

Dodano: 2008-09-30 15:29:26 , Wyświetleń: 2369 , Ocena: 17.53, Głosów: 130, Autor: Michalk88

Prawa człowieka (1)

Artykuł 3-ci:„Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa”Otóż czytając ten artykuł wszystko wydaje nam się takie proste i logicz [...]

Dodano: 2008-10-01 20:09:14 , Wyświetleń: 2089 , Ocena: 18.26, Głosów: 111, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?