Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

"Zjednoczona Europa - w jaki sposób integracja europejska wpłynie na kultury narodowe?"

I. Wstęp „ Globalizacja, a tym samym integracja europejska sama w sobie nie jest ani dobra ani zła. Może stanowić zagrożenie, jeśli uczyni się z niej współcz [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:53 , Wyświetleń: 1771 , Ocena: 49.69, Głosów: 25, Autor: Mafej

Jaką role w dobie globalizacji, pełnić może idea tolerancji ?

Niewielu słowami posługujemy się dziś w sposób równie luźny jak terminem globalizacja. O ekologii mówi się , że stanowi ona problem globalny. O mediach powiada się, że [...]

Dodano: 2008-10-25 10:07:54 , Wyświetleń: 1366 , Ocena: 32.5, Głosów: 35, Autor: Mafej

Czy czuję się wolnym człowiekiem, obywatelem, Europejczykiem?

Przyszło nam żyć na przestrzeni dwóch wieków, tego minionego XX i obecnego XXI. Dla ludzi, którzy żyli kilkaset, kilkadziesiąt lub nawet kilkanaście lat temu rzeczy, któr [...]

Dodano: 2008-10-25 10:10:36 , Wyświetleń: 1295 , Ocena: 37.55, Głosów: 30, Autor: Mafej

Konflikt w Afganistanie (ver. 2)

Początki współczesnej państwowości afgańskiej sięgają 1747 roku, kiedy to po upadku perskiego państwa Nadir Chana, wódz klanu Sadozai z plemienia Popolzai, Ahmed Szach, o [...]

Dodano: 2008-10-25 10:10:38 , Wyświetleń: 1690 , Ocena: 49.67, Głosów: 26, Autor: Mafej

Problem łamania praw dziecka - aborcja

Szanowni Państwo! Jakże często we współczesnym świecie człowiek łamie prawo. Środki masowego przekazu codziennie donoszą nam o kolejnych przewinieniach. Ta ogrom [...]

Dodano: 2008-10-25 15:07:20 , Wyświetleń: 1821 , Ocena: 44.69, Głosów: 31, Autor: Mafej

Matura ustna (pytania z zakresu człowiek a władza publiczna oraz ochrona praw człowieka) - bardzo szczegółowo

3. Proces formowania się praw człowieka: pierwsze dokumenty dotyczące praw człowieka:·korzenie praw człowieka sięgają zamierzchłych czasów np.:-dziedzictwo [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:33 , Wyświetleń: 1615 , Ocena: 42.41, Głosów: 40, Autor: Mafej

Organizacja Narodów Zjednocznych (ONZ)

ONZ - to międzynarodowa uniwersalna organizacja polityczna o bardzo szerokim zakresie uprawnień. Uniwersalizm Organizacji Narodów Zjednoczonych należy pojmować w odniesieniu d [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:34 , Wyświetleń: 1743 , Ocena: 39.35, Głosów: 39, Autor: Mafej

Unia europejska w moich oczach

Unia Europejska jest związkiem państw-członków wspólnoty europejskiej do której należy piętnaście państw Europy Związek ten został zawarty w 1993r. na mocy Traktatu o U [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:35 , Wyświetleń: 1935 , Ocena: 19.44, Głosów: 65, Autor: Mafej

Zasiłki dla bezrobotnych

ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH (Ustawa o przeciwdziałaniu bezrobociu)Jednym z instrumentów prawnych stworzonych do walki z bezrobociem miało być ustawowe uregulowan [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:36 , Wyświetleń: 1652 , Ocena: 20.89, Głosów: 60, Autor: Mafej

EWWS czyli Europejaka Wspólnota Węgla i Stali

Europejska Wspólnota Węgla i Stali, EWWS, organizacja europejska posiadająca osobowość prawną z siedzibą w Luksemburgu, utworzona na mocy układu międzyrządowego podpisane [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:36 , Wyświetleń: 1465 , Ocena: 69.05, Głosów: 20, Autor: Mafej

Wolności, prawa i obowiązki człowieka obywatela

Zasady ogólneArt. 30. Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie [...]

Dodano: 2008-10-26 11:29:37 , Wyświetleń: 1492 , Ocena: 83.69, Głosów: 15, Autor: Mafej

Kultura masowa jako bariera ekorozwoju.

Dlaczego obecnie społeczeństwo w przytłaczającej większości wybiera drogę, która gdzie indziej już okazała się zła? Co robić, aby "przytłaczająca większość" w [...]

Dodano: 2008-10-28 12:00:17 , Wyświetleń: 1456 , Ocena: 81.94, Głosów: 16, Autor: Mafej

Globalizacja gospodarki

Globalizacja gospodarki to tworzenie gospodarki światowej, w której istnieje możliwość swobodnego przepływu dóbr i usług. Jej podstawowymi czynnikami są:  [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:57 , Wyświetleń: 1820 , Ocena: 24.45, Głosów: 66, Autor: Mafej

Etapy Unii Europejskiej

A) 18.04.1951-52 Traktat Paryski o utworzeniu WEEiS (europ wspólnoty węgla i stali)Francja,Belgia,Holandia,Luksemburg,Włochy,Niemcy(W skład nie weszlo NRD-Niemcy),B) 25 [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:58 , Wyświetleń: 1700 , Ocena: 27.49, Głosów: 50, Autor: Mafej

Czy współcześni młodzi Polacy, gimnazjaliści są patriotami?

Czy współczesny młody człowiek wie, co to jest patriotyzm? Co to znaczy oddać życie za ojczyznę? Wydaje mi się, że w dzisiejszym świecie pojęcie to ma dla nas coraz mnie [...]

Dodano: 2008-10-29 22:03:59 , Wyświetleń: 1303 , Ocena: 30.95, Głosów: 37, Autor: Mafej

Ideały anarchistyczne, czyli w co wierzą anarchiści.

Anarchiści wierzą, że każdy ma prawo do wolności; że celem społeczeństwa jest rozszerzanie indywidualnej swobody jej członków. Wokół tych założeń obraca się cała i [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:00 , Wyświetleń: 1366 , Ocena: 59.71, Głosów: 20, Autor: Mafej

Globalne problemy ówczesnego świata

Globalne problemy, określenie stosowane do problemów, które odnoszą się do całej ludzkości, ich skala ma charakter ponadpaństwowy, ponadregionalny, odznaczają się olbrzym [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:02 , Wyświetleń: 1722 , Ocena: 44.35, Głosów: 30, Autor: Mafej

Demokracja (3)

DEMOKRACJA Demokracja, ludowładztwo, termin określający rodzaj rządów, w którym władza należy do ogółu obywateli danego państwa. Za kolebkę demokracji uważana [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:03 , Wyświetleń: 2795 , Ocena: 14.69, Głosów: 158, Autor: Mafej

O Prawa człowieka

Prawa człowieka, zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narodow [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:03 , Wyświetleń: 1866 , Ocena: 20.86, Głosów: 69, Autor: Mafej

Czego oczekujesz po wstąpieniu Polski do UE?

Zastanawiając się nad członkostwem Polski w Unii Europejskiej zadajemy sobiepytanie jakie przyniesie nam ono korzyści. Często słyszymy o wzroście PKB orazśrodkach z [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:05 , Wyświetleń: 1444 , Ocena: 62, Głosów: 20, Autor: Mafej

Historia praw człowieka od Wielkiej Karty Swobód do Deklaracji Praw Człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, dokument uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948. Deklaracja jako tzw. “miękkie prawo” nie mogła mieć innych konsekwen [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:06 , Wyświetleń: 1545 , Ocena: 65.2, Głosów: 19, Autor: Mafej

Moje „za” i „przeciw” Unii Europejskiej

W przededniu referendum akcesyjnego każdy Polak, a nawet szerzej każdy obywatel jednego z 10 państw przyjmowanych do UE, staje przed bardzo poważnym wyborem: w którym miejscu [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:07 , Wyświetleń: 1383 , Ocena: 211.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Jagbym przekonał swoich rodziców do wzięcia w Referendum UE?

Drodzy Rodzice!!!Chciałbym was zachęcić do oddania głosu za wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej. Po wejściu do Unii Europejskiej nabędziemy możliwość składan [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:08 , Wyświetleń: 1481 , Ocena: 52.57, Głosów: 27, Autor: Mafej

Ja chce, by moje miasto było w Unii Europejskiej.

Za kilkanaście miesięcy, w powszechnym referendum, zostanie rozstrzygnięta sprawa członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Kwestia naszego przystąpienia jest ostatnio często p [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:09 , Wyświetleń: 1536 , Ocena: 116.82, Głosów: 10, Autor: Mafej

List do Rzecznika Praw Obywatelskich

W załączniku. [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:10 , Wyświetleń: 1548 , Ocena: 32.25, Głosów: 35, Autor: Mafej

Rzeczpospolita Polska państwem demokratycznym

Demokracja jest to termin pochodzący z języka greckiego, a oznacza on w bezpośrednim przekładzie „władzę ludu”. W myśl artykułu 2 Konstytucji Rzeczyposp [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:11 , Wyświetleń: 2863 , Ocena: 45.97, Głosów: 38, Autor: Mafej

AWS

Akcja Wyborcza "Solidarność", (AWS) ugrupowanie polityczne powstałe 8 czerwca 1996 w Warszawie, z inicjatywy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidar-ność" [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:12 , Wyświetleń: 2199 , Ocena: 13.78, Głosów: 175, Autor: Mafej

Jakie cechy i właściwości ludzkiej natury warunkują i sprawiają, że człowiek jest zdolny do życia społecznego, że jest podmiotem tego życia

W życiu społecznym najważniejsze jest to, co dzieje się między ludźmi, to co ich łączy w spójne zbiorowości. Życie społeczne ma swoje podstawy przyrodnicze, te procesy [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:13 , Wyświetleń: 1909 , Ocena: 42.52, Głosów: 26, Autor: Mafej

Stosunek pracy, zawiązywanie i rozwiązywanie umowy o prace oraz prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika. Wynagrodzenie.

1.Przyczyny podejmowania pracy:Walory fizyczne, intelektualne i psychiczne predysponują człowieka do pracy, a praca walory te powiększa i tym samym człowiek stale rozwija s [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:14 , Wyświetleń: 1295 , Ocena: 68.65, Głosów: 16, Autor: Mafej

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych

Organizacja ta powstała po II wojnie światowej 24 X 1945, w dniu wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych będącej statutem tej organizacji. Jest drugą po Lidze Narodów [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:15 , Wyświetleń: 1746 , Ocena: 36.31, Głosów: 41, Autor: Mafej

Świat dla człowieka, czy człowiek dla świata?

Człowiek jest potrzebny, żeby istniał świat, a świat jest po to, by żył na nim człowiek i inne istoty żywe. Ludzie mogą żyć na ziemi tylko dzi [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:16 , Wyświetleń: 1401 , Ocena: 50.88, Głosów: 25, Autor: Mafej

JAKI SPOSÓB RZĄDZENIA NOWOCZESNYM PAŃSTWEM UWAŻASZ ZA WŁAŚCIWY I DLACZEGO?

Nie sposób zgodzić się z poglądem, iż najlepszym sposobem rządzenia w nowoczesnym państwie jest system demokratyczny. Jednak należało by się dokładnie przyjrzeć temu sy [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:17 , Wyświetleń: 1305 , Ocena: 55, Głosów: 20, Autor: Mafej

Kompetencje organów rządzących

SEJM Posiada inicjatywę ustawodawczą sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów  wybiera ze swego grona Marszałka i wicemarsza [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:18 , Wyświetleń: 1610 , Ocena: 66.65, Głosów: 22, Autor: Mafej

Obrona cywilna (1)

Pod pojęciem obrony cywilnej /ochrony ludności, ochrony cywilnej / należy rozumieć zapewnienie bezpieczeństwa ludziom, ich mieniuI środowisku przed wypadkami i klęskami [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:19 , Wyświetleń: 2248 , Ocena: 21.83, Głosów: 75, Autor: Mafej

Wpływ rodziny na osobowość dziecka.

Część 1: Osobowość dzieckaOsobowość,1) zbiór względnie stałych, charakterystycznych dla danej jednostki cech i właściwości, które wyznaczają jej zachowania i [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:20 , Wyświetleń: 1503 , Ocena: 70.88, Głosów: 15, Autor: Mafej

Zdala od domu, zdala od ojczyzny, czyli uchdźcy we współczesnym świecie

Problemy uchodźców w PolsceJednym z efektów podpisania przez Polskę Konwencji Genewskiej jest możliwość uzyskania statusu uchodźcy. Jednak procedura, której głównym [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:22 , Wyświetleń: 1385 , Ocena: 156.67, Głosów: 8, Autor: Mafej

Unia europejska (5)

Wstąpienie w struktury Unii Europejskiej oznacza dla Polaków nieograniczony kontakt z innymi kulturami. Czy będziemy w stanie oprzeć się nowym modom, zachować odrębność, n [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:23 , Wyświetleń: 3336 , Ocena: 27.77, Głosów: 73, Autor: Mafej

Kara śmierci - ZA czy PRZECIW???

Czy w Polsce powinno się wprowadzić karę śmierci? Czy wolno nam odebrać życie człowiekowi, który odebrał je komuś innemu? Czy jesteśmy w stanie decydować o skróceniu [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:23 , Wyświetleń: 1651 , Ocena: 35, Głosów: 40, Autor: Mafej

Przemoc w rodzinie

Naturalnym środowiskiem życia człowieka jest rodzina. W niej się rodzi, wychowuje, kształci, dorośleje, w niej "hoduje" własną przyszłość. Nie zawsze jednak środowisko [...]

Dodano: 2008-10-30 21:40:01 , Wyświetleń: 2031 , Ocena: 23.94, Głosów: 89, Autor: Mafej

O porozumiewaniu się

System językowy, język to uporządkowany zasób znaków i norm językowych umożliwiających porozumiewanie się w obrębie danej społeczności. Poszczególne jednostki systemu [...]

Dodano: 2008-11-01 18:45:22 , Wyświetleń: 2722 , Ocena: 28.29, Głosów: 50, Autor: Mafej

Konflikt w byłej jugosławii

Konflikt w Jugosławii trwa od wielu lat. Można go zaliczyć do konfliktów religijnych i narodowościowych. Konflikty narodowe najczęściej powstawały w Bośni i Hercegowinie ( [...]

Dodano: 2008-11-01 18:46:11 , Wyświetleń: 1943 , Ocena: 45.89, Głosów: 44, Autor: Mafej

Polska w Europie – wspólne tradycje – różna tożsamość. (2)

Kultura europejska wyraźnie wyróżnia się na tle innych cywilizacji, istniejących na świecie. Polska jest państwem Europy i jej kultura jest na trwałe wpisana w karty histor [...]

Dodano: 2008-11-01 19:47:49 , Wyświetleń: 1585 , Ocena: 43.29, Głosów: 30, Autor: Mafej

Restrukturyzacja górnictwa

Górnicze związki zawodowe zorganizowały w piątek (06.12.02) w kopalniach referendum w sprawie strajku generalnego w górnictwie. Ma być to jeden z argumentów w dalszych negoc [...]

Dodano: 2008-11-01 19:47:50 , Wyświetleń: 1792 , Ocena: 36.37, Głosów: 45, Autor: Mafej

Trój podział władz w Polsce

Korzyści polityczne i społeczne Polska będzie uczęszczać we wszystkich decyzjach [...]

Dodano: 2008-11-01 19:47:52 , Wyświetleń: 1514 , Ocena: 25.41, Głosów: 50, Autor: Mafej

Wojna Iracka a układ polityczny na świecie

Amerykanie i Europejczycy już dawno stracili wspólny pogląd na świat, nie szukają podobieństw a nawet twierdzą czasem, iż żyją w dwóch innych światach. Ich opinie róż [...]

Dodano: 2008-11-01 19:47:53 , Wyświetleń: 1506 , Ocena: 52.29, Głosów: 27, Autor: Mafej

Twoje zdanie poparte argumentami na temat wstąpienia do Unii Europejskiej

Już od kilku lat głównym tematem politycznej wokandy stała się kwestia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Już od 1994 r. nasz kraj jest stowarzyszony z Unią i konse [...]

Dodano: 2008-11-01 19:47:54 , Wyświetleń: 1525 , Ocena: 64.68, Głosów: 21, Autor: Mafej

Służba cywilna w Polsce (2)

Plan pracy:1.Wprowadzenie a) definicjab) cele służby cywilnejc) kształtowanie służby cywilnej w Polsce2.Funkcjonowanie służby cywilnej w Polscea [...]

Dodano: 2008-11-01 19:47:55 , Wyświetleń: 1753 , Ocena: 36.11, Głosów: 45, Autor: Mafej

Człowiek jako istota społeczna (2)

Człowiek od zwierząt różni się specyficzną budową ciała oraz rozwiniętymi funkcjami mózgu, dzięki którym myśli, przeżywa, wyraża swoje uczucia – jest istotą r [...]

Dodano: 2008-11-01 19:47:57 , Wyświetleń: 1561 , Ocena: 37.78, Głosów: 35, Autor: Mafej

Co wybierasz państwo czy anarchię?

Gdybym miała dokonać wyboru między państwem, a anarchią to zdecydowanie wybrałabym państwo.Tak jak już wcześniej wspomniałam to bez wahania wybrałabym państwo. Jest [...]

Dodano: 2008-11-01 19:47:58 , Wyświetleń: 1734 , Ocena: 54.85, Głosów: 25, Autor: Mafej

Co to znaczy być Polakiem? Swoje przemyślenia na ten temat przedstaw w formie pisemnej wypowiedzi.

Jak być Polakiem? Ja osobiście tego nie odczuwam. Po za drobnymi szczegółami, mianowicie są to wspomnienia, pamiątki, zdjęcia oraz dokumenty moich przodków, którzy oddali [...]

Dodano: 2008-11-01 19:47:59 , Wyświetleń: 1659 , Ocena: 36.15, Głosów: 39, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?