Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Ankieta dotycząca Gminy Polkowice

Wykonawca:Elvis PresleyPytania1. Czy gmina wywiązuje się należycie z wywożenia odpadów komunalnych?2. Czy na terenie gminy jest wystarczająca ilość zieleni [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:01 , Wyświetleń: 1727 , Ocena: 33.48, Głosów: 41, Autor: Mafej

NADAWANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO

I. Wymogi ustawoweZgodnie z art. 8 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. Nr 10, poz. 49):Zgodnie z prawem o obywatelstwie polskim, dziecko urodzone [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:02 , Wyświetleń: 1667 , Ocena: 28.96, Głosów: 50, Autor: Mafej

Jakie znaczenie ma praca dla jednostki ludzkiej i społeczeństwa?

Praca jest podstawowym źródłem wiedzy człowieka i jego przeżyć. Człowiek w pracy widzi nie tylko zapewnienie środków materialnych potrzebnych do życia, lecz traktuje ją [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:03 , Wyświetleń: 3084 , Ocena: 25.34, Głosów: 58, Autor: Mafej

Proszę określić rolę parlamentu w relacjach z głową państwa, instytucjami władzy wykonawczej i wymiaru sprawiedliwości

Parlament Rzeczypospolitej Polskiej jest w naszym kraju najwyższym organem przedstawicielskim w zakresie władzy ustawodawczej. Zgadnie z zapisami konstytucyjnymi jest dwuizbowy. [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:04 , Wyświetleń: 1319 , Ocena: 75.31, Głosów: 15, Autor: Mafej

Uzależnienia (3)

Człowiek jest istotą, która bardzo szybko uzależnia się od wielu rzeczy, idei, nie zdając sobie z tego sprawy. Stan taki, potocznie uważany za niegroźny, jest w rzeczywisto [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:04 , Wyświetleń: 2025 , Ocena: 15.66, Głosów: 121, Autor: Mafej

Za i przeciw przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej ma w naszym kraju zarówno wielu zwolenników jak i przeciwników. Obydwa poglądy poparte są różnorakimi argumentami. Choć zdecydowa [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:05 , Wyświetleń: 1416 , Ocena: 56.39, Głosów: 22, Autor: Mafej

Partie polityczne są charakterystycznym składnikiem życia politycznego w państwie demokratycznym. Proszę określić genezę, rolę i zadania partii politycznych

Partia polityczna (z łaciny pars, partis - część), dobrowolna organizacja, reprezentująca interesy określonej grupy społecznej, zmierza do zdobycia lub utrzymania władzy pa [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:07 , Wyświetleń: 1390 , Ocena: 40.14, Głosów: 34, Autor: Mafej

Instytucje UE

Rada UE – jest głównym organem decyzyjnym i legislacyjnym Wspólnoty. W jej skład wchodzą ministrowie rządów państw członkowskich (spraw zagranicznych, rolnictwa, prz [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:08 , Wyświetleń: 2066 , Ocena: 17.93, Głosów: 111, Autor: Mafej

Buddyzm (2)

Jedna z wielkich religii uniwersalistycznych - rozwijała się począwszy od V w. p.n.e., a jej punkt wyjścia stanowiły nauki głoszone przez Buddę Śakjamuniego. Podstawą bud [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:09 , Wyświetleń: 2645 , Ocena: 14.36, Głosów: 164, Autor: Mafej

WOS (1)

Grupa społeczna. Struktura grupy społecznej: celowość (bardzo ważny element); odrębność; symbolika; organizacja; wartości priorytetowe.Kryterium podziału grup spo [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:11 , Wyświetleń: 2913 , Ocena: 11.46, Głosów: 196, Autor: Mafej

PRAWA LUDZI STARYCH W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKIM – TEORIA I RZECZYWISTOŚĆ

Prawie co drugi dorosły Polak zna osobiście kogoś, kto z racji starszego wieku ma trudności z wykonywaniem samodzielnie wszystkich czynność w domu. Każdej z tych osób potrz [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:12 , Wyświetleń: 1327 , Ocena: 45.77, Głosów: 25, Autor: Mafej

Podobieństwa i różnice miedzy konstytucją z 1952 roku a konstytucją z 1997 roku

Obie konstytucje dzieli tylko 45 lat między datami ich uchwalenia, ale całe wieki między warunkami w których obie były uchwalane.Mimo pozorów suwerenności PRL nie była [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:13 , Wyświetleń: 1486 , Ocena: 109.64, Głosów: 13, Autor: Mafej

Skinheads - reportaż

Nocą, mało oświetloną ulicą, idzie kilku skinheadów. Wszyscy łysi, ubrani w harringtonki i jeansy kończące się nad kostką, tak aby wypolerowane, świecące się, dziesi [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:15 , Wyświetleń: 2120 , Ocena: 18.25, Głosów: 83, Autor: Mafej

Wybór studenckiego RORu [ANALIZA PORÓWNAWCZA]

Obecnie jestem uczennicą klasy III Publicznego Gimnazjum w Trzcianie. Już niedługo, bo od przyszłego semestru będę kontynuować naukę w LO w Krakowie, gdzie będę mieszkać [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:16 , Wyświetleń: 1776 , Ocena: 40.09, Głosów: 31, Autor: Mafej

Polska w organizacjach międzynarodowych (1)

1. Litewsko-Polski Batalion Sił PokojowychFundamentem współpracy wojskowej pomiędzy Litwą i Polską było zawarte 15 czerwca 1993 roku w Wilnie porozumienie między Minist [...]

Dodano: 2008-11-03 10:08:49 , Wyświetleń: 2013 , Ocena: 48.39, Głosów: 32, Autor: Mafej

CZŁOWIEK JEST ISTOTĄ SPOŁECZNĄ, TEN ZAŚ, KTO NIE ŻYJE W SPOŁECZEŃSTWIE JEST BESTIĄ ALBO BOGIEM…

ARYSTOTELESZastanawiałem się, od czego zacznę prace, tym bardziej, że nie jest to zwykła praca z języka polskiego czy z historii gdzie należałoby zebrać podane dane, f [...]

Dodano: 2008-11-03 13:25:19 , Wyświetleń: 2025 , Ocena: 17.81, Głosów: 83, Autor: Mafej

Rynek finansowy (2)

Tematem mojej pracy jest „rynek finansowy”, dlatego pragnę przybliżyć wszystkim wiedze na temat: co to jest rynek finansowy, jak funkcjonuje oraz wiele innych rzeczy [...]

Dodano: 2008-11-04 19:35:20 , Wyświetleń: 1938 , Ocena: 20.62, Głosów: 96, Autor: Mafej

Wymiar sprawiedliwości w Polsce:(sądownictwo, prokuratura, adwokatura)

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości jest ogólnie znane i używane. Zawsze kojarzy się ono z działalnością sądów, prokuratorów czasem również policji. Powszechne znaczenie p [...]

Dodano: 2008-11-04 22:29:39 , Wyświetleń: 1411 , Ocena: 64, Głosów: 20, Autor: Mafej

Plusy i minusy wstąpienia do Unii Europejskiej

Co zyska każdy z nas po przystąpieniu Polski do Unii??Napływ kapitału i nowoczesnej technologii do Polski przyśpieszy wzrost gospodarczy a tym samym przyczyni się do popr [...]

Dodano: 2008-11-04 22:30:35 , Wyświetleń: 2924 , Ocena: 22.42, Głosów: 73, Autor: Mafej

Sposoby integracji społeczeństwa

Jednym z działań którymi można by zaintegrować społecznosć lokalną jest organizacja różnego rodzaju festynów festiwali pikników imprez sportowych stowarzyszeń oraz spe [...]

Dodano: 2008-11-04 22:35:32 , Wyświetleń: 1589 , Ocena: 26.77, Głosów: 56, Autor: Mafej

Demokracja (4)

Demokracja(demos-lud, kratos-władza) jest formą ustroju państwa, w której obywatele tego państwa(naród, lud) sprawują rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem wybranych pr [...]

Dodano: 2008-11-05 12:04:03 , Wyświetleń: 2155 , Ocena: 13.56, Głosów: 138, Autor: Mafej

Stereotypy narodościowe

Czy każdy Niemiec to „Faszystowska świnia „ pragnąca jak za czasów wojny zniszczyć i upokorzyć Polaka?Czy każdy Cygan kłamie?Czy każdy Szkot to skąpie [...]

Dodano: 2008-11-06 10:59:25 , Wyświetleń: 1897 , Ocena: 36.74, Głosów: 45, Autor: Mafej

Alkoholizm, narkomania, przestępczość, przemoc

AlkoholizmChoroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, alkoholizm - jest to okresowe picie alkoholu w celu doznawania jego działania psychicznego, a czasem także dla unikni [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:40 , Wyświetleń: 1726 , Ocena: 105.29, Głosów: 16, Autor: Mafej

Sataniści

Sataniści - na Zachodzie - sekta, ruch kulturowy; w Polsce - subkultura. Sataniści są to głównie młodzi ludzie. Pochodzenie społeczne, warunki domowe, religijność w rodzi [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:41 , Wyświetleń: 2103 , Ocena: 12.71, Głosów: 175, Autor: Mafej

Wydarzenie roku 2002

Moim zdaniem – jednym z najważniejszym wydarzeniem w roku 2002 było wprowadzenie wspólnej dla kilkunastu państw Unii Europejskiej – jed [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:44 , Wyświetleń: 2336 , Ocena: 19.3, Głosów: 79, Autor: Mafej

Podejmowanie pracy przez obywateli polskich w krajach Unii Europejskiej.

Bezrobocie z Polsce jest niezmiernie duże. Pracownicy z krajów Europy Środkowej i Wschodniej obecnie nie mają prawa do swobodnego podejmowania pracy w krajach Unii Europejskiej [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:18 , Wyświetleń: 1426 , Ocena: 74.78, Głosów: 17, Autor: Mafej

Jak nas uwodzą reklamy?

Reklamy uwodzą nas na wiele różnych sposobów. Głównym z nich, jest chyba najprostszy z możliwych sposobów, a mianowicie zamęczanie odbiorcy ciągłymi, natrętnymi reklam [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:36 , Wyświetleń: 1792 , Ocena: 21.11, Głosów: 61, Autor: Mafej

Unia Europejska – szansa czy zagrożenie? Moje refleksje na temat przystąpienia Polski do Unii.

Już od kilku lat sztandarowym tematem poruszanym w polskich mediach i w polskich kręgach politycznych stała się kwestia przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. 16 XI [...]

Dodano: 2008-11-09 09:03:37 , Wyświetleń: 1358 , Ocena: 49.71, Głosów: 16, Autor: Mafej

Kara śmierci

W ciągu ostatnich kilkunastu lat wielokrotnie wybuchały dyskusje na temat stosowania kary śmierci. Działo się to najczęściej przy okazji szokujących zbrodni, które wstrzą [...]

Dodano: 2008-11-09 09:04:23 , Wyświetleń: 3219 , Ocena: 18.37, Głosów: 157, Autor: Mafej

Łamanie praw człowieka na świecie (1)

Historia Deklaracji Praw Człowieka i ObywatelaDeklaracja Praw Człowieka i Obywatela powstała 10 grudnia 1948roku, prawie 53 lata temu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:40 , Wyświetleń: 1697 , Ocena: 229.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

Polska w Europie – wspólne tradycje – różna tożsamość. (1)

Kultura europejska wyraźnie wyróżnia się na tle innych cywilizacji, istniejących na świecie. Polska jest państwem Europy i jej kultura jest na trwałe wpisana w karty histor [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:41 , Wyświetleń: 1426 , Ocena: 69.06, Głosów: 16, Autor: Mafej

Moja szczęśliwa rodzina

MatkaJestem kobieta szczęśliwą. Rano wstaje razem z moim mężem i gdy on goli się w łazience, przygotowuje mu pożywne kanapki do pracy. Potem, gdy całuje mnie w czoło [...]

Dodano: 2008-11-09 11:03:07 , Wyświetleń: 1777 , Ocena: 17.59, Głosów: 81, Autor: Mafej

Kopenhaga 2002

CZY OGÓLNIE RZECZ BIORĄC, WIELKA DEBATA OPŁACI SIĘ POLSCE ?Poniższy artykuł został umieszczony w największym polskim internetowym portalu informacyjnym Interia.plNe [...]

Dodano: 2008-11-09 11:03:28 , Wyświetleń: 1856 , Ocena: 21.31, Głosów: 88, Autor: Mafej

Bezrobocie. Wspóla odpowiedzialność za Polskę

Na gospodarke rynkowa wplywa wiele czynników, które powoduja jej rozwój lub go hamuja.Do czynników hamujacych rozwój mozemy zaliczyc bezrobocie, z którego moze wyniknac infla [...]

Dodano: 2008-11-09 11:04:19 , Wyświetleń: 1632 , Ocena: 63.69, Głosów: 25, Autor: Mafej

Czym jest praca dla człowieka

Na wstępie należałoby się zastanowić czym tak naprawdę jest praca i do czego jest ona potrzebna w życiu człowieka. Według encyklopedii jest to celowa działalność człow [...]

Dodano: 2008-11-10 12:31:22 , Wyświetleń: 2425 , Ocena: 4.58, Głosów: 35, Autor: Mafej

Rozliczenia z ZUS-em i ich charakterystyka (2)

1. ROZLICZANIE I OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCHNa płatniku skł [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:14 , Wyświetleń: 1525 , Ocena: 44.39, Głosów: 30, Autor: Mafej

Sejm i Senat

Rozdział IVSEJM I SENATArt. 95.1. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat.2. Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Mi [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:15 , Wyświetleń: 2008 , Ocena: 17.38, Głosów: 115, Autor: Mafej

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (2)

1.Charakter spółki z o.o. w świetle Kodeksu Spółek Handlowych. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są podmiotami gospodarczymi, które po sądowej rejestra [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:17 , Wyświetleń: 1844 , Ocena: 69.81, Głosów: 15, Autor: Mafej

Jakie usługi świadczy bank dla indywidualnych klientów?

W dzisiejszych czasach klient indywidualny ma wprost nieograniczone mozliwosci korzystania z usług banków, ktore co chwile proponuja nowe usługi , by przyciagnać klienta.Po [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:49 , Wyświetleń: 1986 , Ocena: 31.98, Głosów: 55, Autor: Mafej

Usługi bankowe dla firm

Firmy również maja swoje pakiety licznych przydatnych uslug,ktore są stale udoskonalane,z przydatkiem zarowno dla przedsiebiorstw mniejszych jak i tych duzych.Jedna z waznie [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:50 , Wyświetleń: 7573 , Ocena: 25.59, Głosów: 60, Autor: Mafej

Źródła prawa (1)

System źródeł prawaŹródłem prawa jest sformalizowany akt władzy państwowej zawierającej przepisy prawne. Prawo obowiązuje wówczas gdy jest ono podane na piśmie np. [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:51 , Wyświetleń: 2021 , Ocena: 16.77, Głosów: 115, Autor: Mafej

Polak? Europejczyk? Obywatel świata? - jak rozumiesz pojęcie Obywatelstwo Europejskie?

Mój ulubiony poeta, Konstanty Ildefons Gałczyński, napisał kiedyś, że:„ Niebo to jest małe miasteczko w niedzielę,gwiazdy gapią się na siebie z okien,a [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:55 , Wyświetleń: 1340 , Ocena: 67, Głosów: 20, Autor: Mafej

Społeczeństwo, rodzina, organizacje społeczne

SOCJALIZACJA-przekazywanie wzorców kulturowych przez środowisko społ. WIĘŹ SPOŁ.-stosunek łączący nas z 2gim człowiekiem gr.społ.-min.3osoby które łączą różneg [...]

Dodano: 2008-11-11 10:25:13 , Wyświetleń: 1855 , Ocena: 47.59, Głosów: 33, Autor: Mafej

Czy twoim zdaniem politycy zawsze powinni robić to, czego chce opinia publiczna?

Według definicji opinią publiczną nazywamy ogól poglądów, ocen i sądów wyrażanych przez członków społeczeństwa lub znaczniejsze jego grupy dotyczące funkcjonowania pa [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:21 , Wyświetleń: 1347 , Ocena: 39.58, Głosów: 30, Autor: Mafej

Potrzeby człowieka

Większość ludzi zadaje sobie pytania dotyczące siebie, takie jak kim jestem? Jaki jestem? Skąd wiem ze ja- to ja?. Wiemy, że człowiek jest oryginalna jednostką, którą ci [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:22 , Wyświetleń: 1883 , Ocena: 28.58, Głosów: 59, Autor: Mafej

Wpływ stereotypów na ocenianie innych ludzi, na przykładzie kontaktów polsko-żydowskich.

Stereotypy istnieją we wszystkich społeczeństwach. Powstają one z przyczyny odmienności danej grupy ludzkiej np. żydowskiej. Lub z powodu cechach pojedynczych osobników, z k [...]

Dodano: 2008-11-12 08:24:23 , Wyświetleń: 1365 , Ocena: 39.26, Głosów: 30, Autor: Mafej

Czy patriotyzm jest ważny dla młodego człowieka? Jak być młodym patriotą?

Moim zdaniem patriotyzm powinien być bardzo ważny dla młodego człowieka. Młodzież powinna wiedzieć w jakim kraju mieszka, znać jego historię i identyfikować się z nim. W [...]

Dodano: 2008-11-12 19:33:22 , Wyświetleń: 1525 , Ocena: 47.7, Głosów: 26, Autor: Mafej

Gospodarka Polski 1945-1989 w skrócie

Zaprezentowane w pracy działania w sferze kształtowania struktury gospodarczej Polski w latach 1945-1989 ujawniają niezmienny trend, jakim była industrializacja k [...]

Dodano: 2008-11-12 19:39:39 , Wyświetleń: 1657 , Ocena: 34.41, Głosów: 40, Autor: Mafej

Bezdomność jako problem społeczny

1.Pojęcie bezdomnościW polskiej literaturze naukowej i publicystyce nie dopracowano się jednej, powszechnie uznawanej definicji bezdomności. W bardzo wielu publikacjach spo [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:50 , Wyświetleń: 1719 , Ocena: 36.76, Głosów: 40, Autor: Mafej

Moja Partia Polityczna

Nazwa partii:Charyzmatyczne Centrum Ceniące Prawdę XXI(CCCPXXI)Logo partii: Adres partii/kontakt z partią:Ul. 29-go Lutego 15/666 45-666 Frącki k. Kopca [...]

Dodano: 2008-11-13 09:36:09 , Wyświetleń: 1905 , Ocena: 28.04, Głosów: 56, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?