Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Siły zbrojne a postęp gospodarczy i technologiczny

Rewolucja technologiczna XX wieku dokonała istotnych zmian w siłach zbrojnych. Nierzadko jednak to dzięki zdobyczą technologicznym sił zbrojnych owa rewolucja miała miejsce. [...]

Dodano: 2008-11-13 09:36:10 , Wyświetleń: 1750 , Ocena: 58.29, Głosów: 20, Autor: Mafej

Naród i Państwo

Naród, utworzona w procesie historycznym trwała wspólnota ludzi, która powstała w wyniku współżycia jednostek, rodzin i grup w określonych warunkach przyrodniczo-biologicz [...]

Dodano: 2008-11-13 16:42:23 , Wyświetleń: 2110 , Ocena: 18.13, Głosów: 105, Autor: Mafej

Samorząd uczniowski

Samorząd uczniowski, demokratyczna organizacja zrzeszająca wszystkich uczniów danej szkoły w celu reprezentowania ich interesów wobec nauczycieli, rodziców i adm. szkolnej.

Dodano: 2008-11-13 16:42:23 , Wyświetleń: 1845 , Ocena: 20.34, Głosów: 79, Autor: Mafej

Totalitaryzm

Totalitaryzm, system sprawowania rządów polegający na kontrolowaniu przez arbitralną władzę wszystkich przejawów życia społecznego.Państwo totalitarne charakteryzuje [...]

Dodano: 2008-11-13 16:42:25 , Wyświetleń: 2057 , Ocena: 15.11, Głosów: 140, Autor: Mafej

Demokracja - uczeń i nauczyciel

„Czysta wariacja ta demokracja” Tadeusz Boy ŻeleńskiUczeń – rodzic - nauczyciel w demokratycznej szkole.Na początek krótka bajka:Był piękny [...]

Dodano: 2008-11-13 16:42:46 , Wyświetleń: 1689 , Ocena: 28.89, Głosów: 56, Autor: Mafej

Omówienie podstawowych obowiązków obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednym z ważniejszych obowiązków przeciętnego obywatela RP, jest „wierność RP oraz troska o dobro wspólne” (art.82). Teoria swoją drogą, ale co to właściwie [...]

Dodano: 2008-11-13 16:42:47 , Wyświetleń: 1686 , Ocena: 49.65, Głosów: 33, Autor: Mafej

Prawa człowieka – obowiązki. Czy możliwe jest jedno bez drugiego?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy się najpierw dowiedzieć, czym są owe „prawa i obowiązki”. Chociaż cały II rozdział „Konstytucji Rzeczypospolit [...]

Dodano: 2008-11-13 16:42:48 , Wyświetleń: 1547 , Ocena: 61, Głosów: 22, Autor: Mafej

Czwarta Władza: Czy środki masowego przekazu możemy nazwać czwartą władzą?

Według monteskiuszowskiej teorii trójpodziału władzy, możemy wyróżnić: władzę ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą. Z tej samej teorii wywodzi się również poj [...]

Dodano: 2008-11-13 19:49:54 , Wyświetleń: 1768 , Ocena: 45.06, Głosów: 35, Autor: Mafej

Narkotyki (6)

Nałóg i uzależnienie używane są zmiennie.Popadłszy w nałóg czy uzależniwszy się od ja-kichkolwiek środków odurzających, młody człowiek nie jest w stanie przewidzieć [...]

Dodano: 2008-11-13 19:49:55 , Wyświetleń: 2727 , Ocena: 14.96, Głosów: 153, Autor: Mafej

Organizacja państwa polskiego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, została uchwalona 2 IV 1997. Jej podstawowymi zasadami ustrojowymi są: republikańska forma rządu, jednolitość państwa, zwierzchnictwo [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:40 , Wyświetleń: 1792 , Ocena: 26.7, Głosów: 60, Autor: Mafej

Patriotyzm (1)

Patriotyzm był zawsze uważany za cechę narodowa Polaków. Nie tylko w czasach świetlności napoleońskiej, lecz także gdy Polska znajdowała się pod zaborami. Dzisiaj zdanie [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:42 , Wyświetleń: 2244 , Ocena: 13.87, Głosów: 166, Autor: Mafej

Polski patriota - Andrzej Lepper

Patriota Polski – Andrzej LEPPERDane osobiste:Andrzej LepperData i miejsce urodzenia: 13.06.1954, StowięcinoStan cywilny: żonatyWykształcenie: średnie [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:45 , Wyświetleń: 1583 , Ocena: 32.33, Głosów: 45, Autor: Mafej

Powoływanie i odwoływanie rządów w polsce

Powoływanie i odwoływanie Rządu w Polsce odbywa się na podstawie Konstytucji.Konstytucja jest ustawą zajmującą naczelne miejsce wśród innych ustaw i aktów prawnych. J [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:47 , Wyświetleń: 1550 , Ocena: 54.28, Głosów: 24, Autor: Mafej

Rola środków masowego przekazu we współczesnym świecie i ich wpływ na kształtowanie postaw obywatelskich

1. Co to są środki masowego przekazu?Środki masowego przekazu, środki komunikowania masowego, mass media, środki masowej informacji i propagandy, instytucje i urządzenia [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:49 , Wyświetleń: 1348 , Ocena: 58.48, Głosów: 20, Autor: Mafej

Z czego jestem dumny jako Pilak ?

Ja jako Polak jestem dumny z naszej narodowej mowy polskiej.Mowa polska jest dla mnie jedyna w swoim rodzaju ,ponieważ inne języki na przykład język niemiecki i angielski są w [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:51 , Wyświetleń: 1415 , Ocena: 52.19, Głosów: 20, Autor: Mafej

Jak jest rola techniki wideo oraz techniki informacyjnej we współczesnej kulturze

Mówiąc o technice wideo lub informacyjnej przede wszystkim należy wspomnieć o telewizji, komputerach i Internecie . Spróbuję podać kilka któw , które będą świadczyć [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:05 , Wyświetleń: 3843 , Ocena: 75.81, Głosów: 15, Autor: Mafej

Problem agresji. Agresja i jej objawy.

PROBLEM AGRESJISpołeczne tło agresji i przemocy wśród dorastającej młodzieży.Zainteresowanie agresją wzrasta wraz z jej przenikaniem w codzienne życie ludzi. Już [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:06 , Wyświetleń: 1607 , Ocena: 44.24, Głosów: 33, Autor: Mafej

Rozliczenia z ZUS-em i ich charakterystyka (1)

1. ROZLICZANIE I OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCHNa płatniku skł [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:08 , Wyświetleń: 1631 , Ocena: 115, Głosów: 10, Autor: Mafej

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. (1)

1.Charakter spółki z o.o. w świetle Kodeksu Spółek Handlowych. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są podmiotami gospodarczymi, które po sądowej rejestra [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:12 , Wyświetleń: 2023 , Ocena: 78.25, Głosów: 15, Autor: Mafej

Powoływanie i odwoływanie Rządu w Polsce odbywa się na podstawie Konstytucji.

Konstytucja jest ustawą zajmującą naczelne miejsce wśród innych ustaw i aktów prawnych. Jest nazywana ustawą zasadniczą państwa, ponieważ normuje najdonioślejsze sprawy [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:36 , Wyświetleń: 1563 , Ocena: 93.13, Głosów: 15, Autor: Mafej

Problemy państwa i społeczeństwa polskiego

Żadne społeczeństwo nie jest z natury doskonałe, i każde boryka się z określonymi problemami - mniejszymi bądź większymi. Istnieje bardzo szeroki wachlarz czynników, maj [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:37 , Wyświetleń: 1708 , Ocena: 47.77, Głosów: 29, Autor: Mafej

Organizacje Międzynarodowe i Organizacje Regionalne

ONZ:I.Rok powstania: Konferencja – 25 kwietnia 1945. Karta Narodów Zjednoczonych podpisana 26 czerwca 1945II.Miejsce powstania: San FranciscoIII.Rozpoczęcie dzi [...]

Dodano: 2008-11-13 20:02:07 , Wyświetleń: 1899 , Ocena: 114.68, Głosów: 18, Autor: Mafej

Miejsce kościoła w Polskiej debacie politycznej

W przeszłości Kościół był bardziej aktywny i widoczny w państwie polskim. Obecnie skupia się on bardziej na wychowywaniu społeczeństwa w wartościach chrześcijańskich. [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:06 , Wyświetleń: 1818 , Ocena: 90.52, Głosów: 20, Autor: Mafej

Władza (1)

Władza – najbardziej pożądana rzecz w całym Wszechświecie. Władać można wszystkim, wszędzie i zawsze, ale aby rządzić trzeba na to zasłużyć lub to wywalczyć. P [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:32 , Wyświetleń: 2338 , Ocena: 12.2, Głosów: 195, Autor: Mafej

Zarys dziejów pieniądza

Pieniądz-powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczajów, środek regulowania zobowiązań. Pojawił się jako pośrednik w procesach wymiany wówczas, gdy nabrały one ce [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:39 , Wyświetleń: 1702 , Ocena: 30.43, Głosów: 45, Autor: Mafej

Cechy państwa demokratycznego, autorytalnego i totalitarnego.

Cechy państwa demokratycznego:1.Pruralizm polityczny;2.Pięcio przymiotnikowe wolne wybory;3.Trójpodział władzy;4.Władza sprawowana przez dużą grupę społec [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:39 , Wyświetleń: 2977 , Ocena: 15.9, Głosów: 101, Autor: Mafej

Czy wstarczy się urodzić żeby być człowiekiem

Na 6 [...]

Dodano: 2008-11-14 23:30:51 , Wyświetleń: 1493 , Ocena: 53.73, Głosów: 25, Autor: Mafej

Wpływ alkoholu na organizm człowieka (2)

Temat: Wpływ alkoholu na organizm człowieka Alkohole są związkami org [...]

Dodano: 2008-11-16 11:17:44 , Wyświetleń: 1544 , Ocena: 118.91, Głosów: 10, Autor: Mafej

Hymn narodowy Polski

Hymn jest to uroczysta pieśń pochwalna lub świąteczna, pierwotnie sławiąca bóstwo, później także bohaterów i ich czyny oraz wielkie idee. Hymn narodowy jest pieśnią pa [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:20 , Wyświetleń: 1815 , Ocena: 17.77, Głosów: 76, Autor: Mafej

Naród polski

Naród jest wytworzoną zbiorowością terytorialną o określonym składzie etnicznym, wytworzoną w procesie dziejowym; wspólnotą o charakterze gospodarczym, politycznym, społ [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:51 , Wyświetleń: 2013 , Ocena: 15.31, Głosów: 107, Autor: Mafej

Wspólnota narodowa

Naród jest wytworzoną zbiorowością terytorialną o określonym składzie etnicznym, wytworzoną w procesie dziejowym; wspólnotą o charakterze gospodarczym, politycznym, społ [...]

Dodano: 2008-11-16 11:18:52 , Wyświetleń: 1801 , Ocena: 12.97, Głosów: 115, Autor: Mafej

DEMOKRACJA, PARTIE,WALKA POLITYCZNA,MEDIA -ŚCIĄGA

Cechy demokracji parlamentarnej:*rozdział funkcji premiera i prezydenta*rząd powołuje głowa państwa*funkcjonowanie rządu zależy od poparcia parlamentu*głowa [...]

Dodano: 2008-11-16 11:19:02 , Wyświetleń: 1772 , Ocena: 41.02, Głosów: 42, Autor: Mafej

Mniejszości narodowe w Polsce.

Mniejszości narodowe w Polsce.Obszar PolskiObszar Polski w latach 1918-39 wynosił 388,6 tys. km2Obszar Polski w roku 2003 wynosi (powierzchnia lądowa 312 685 km2, na [...]

Dodano: 2008-11-16 12:40:46 , Wyświetleń: 1546 , Ocena: 28.48, Głosów: 43, Autor: Mafej

Polska w Unii Europejskiej - jej oczekiwania i obawy (2)

Trwają negocjacje Polski z Unią Europejską. Ich zwieńczeniem będzie przystąpienie naszego kraju do struktur europejskich. Polskiemu rządowi zależy na tym, aby jak najszybci [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:40 , Wyświetleń: 1692 , Ocena: 97.87, Głosów: 14, Autor: Mafej

Ksenofobia i ksenofilia

Greckie słowo przypominające, że kontakt z innymi ludźmi, z obcymi, związanymi z inną kulturą nie jest doświadczeniem obojętnym, a przeciwnie - wikła nas w emocje, któr [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:12 , Wyświetleń: 1845 , Ocena: 28.86, Głosów: 50, Autor: Mafej

PCK (2)

MISJAPodstawową misją Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:49 , Wyświetleń: 2176 , Ocena: 14.82, Głosów: 156, Autor: Mafej

"Kobieta i mężczyzna RP mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym " Czy ten konstrukcyjny zapis stosowany jest w społecznym życiu?

Zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn zagwarantowana jest we wszystkich podstawowych, międzynarodowych dokumentach praw człowieka, podpisanych i ratyfikowanych przez Polsk [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:23 , Wyświetleń: 1357 , Ocena: 109.09, Głosów: 10, Autor: Mafej

"Myśląc o dużym domu, myśl o głębokich fundamentach" - Konstytucja Europejska podstawą dla nowej Europy.

Układ Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali został podpisany 18.04.1951roku w Paryżu. Wszedł w życie 23.07.1952roku.Układ Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i Europejskiej [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:25 , Wyświetleń: 1338 , Ocena: 53.87, Głosów: 22, Autor: Mafej

Amnesty International (1)

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swoich prawach. Są obdarzeni rozumem oraz powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa” głosi pierwsz [...]

Dodano: 2008-11-17 18:53:00 , Wyświetleń: 1673 , Ocena: 24.44, Głosów: 60, Autor: Mafej

Flaga

Na fladze barwy narodowe obecne są w postaci dwóch pasów równej szerokości, z których górny jest biały, a dolny czerwony. Są to barwy pochodne od herbu państwa. Pas górn [...]

Dodano: 2008-11-17 18:53:05 , Wyświetleń: 2243 , Ocena: 11.6, Głosów: 201, Autor: Mafej

Symbole narodowe

Polska jak i inne państwa ma swoje symbole. Te symbole mają wpływ na świadomość narodową.Świadomość narodowa, ukształtowana w procesie społeczno-historycznym posta [...]

Dodano: 2008-11-17 18:53:07 , Wyświetleń: 2004 , Ocena: 14.15, Głosów: 130, Autor: Mafej

Unia europejska (3)

UNIA EUROPEJSKA :wspólnota państw eur., utworzona 1 XI 1993 na mocy traktatu z Maastricht przez 12 krajów: Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irland [...]

Dodano: 2008-11-17 18:53:22 , Wyświetleń: 2910 , Ocena: 32.43, Głosów: 53, Autor: Mafej

Niepokoje i nadzieje związane z członkostwem Polski w UE

W niedalekiej przyszłości Polska stanie się członkiem jednej ze wspólnot – Unii Europejskiej. Wiążą się z tym różne niepokoje i nadzieje. [...]

Dodano: 2008-11-17 18:55:04 , Wyświetleń: 1431 , Ocena: 76.94, Głosów: 16, Autor: Mafej

Jak odebrać głos karabinom? - konflikty zbrojne na świecie. Działania wspólnoty międzynarodowej na rzecz pokoju.

„Wojna jest przedłużeniem dyplomacji”Gen. Karl von ClausewitzNajwiększe autorytety moralne, łącznie z papieżem Janem Pawłem II, twierdzą, że wojna jest [...]

Dodano: 2008-11-17 19:01:48 , Wyświetleń: 1565 , Ocena: 58.33, Głosów: 23, Autor: Mafej

Plan Balcerowicza (i jego skutki)

Balcerowicza plan, program stabilizacji gospodarki i przekształcenia polskiego systemu gospodarczego opracowany w 1989 przez ówczesnego ministra finansów i wicepremiera L. Balce [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:05 , Wyświetleń: 1779 , Ocena: 37.98, Głosów: 40, Autor: Mafej

Tytoń

Tytoń dobrze rozwija się w różnych warunkach klimatycznych, dlatego jego uprawy są liczne w różnych częściach świata. Gleba i klimat decydują jednak o jakości tytoniowy [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:44 , Wyświetleń: 2295 , Ocena: 14.19, Głosów: 186, Autor: Mafej

Alkoholizm (1)

Ustalenie dokładnej daty pierwszego wytworzenia alkoholu nie jest możliwe. Wiadomo jednak, że alkohol pojawił się pierwszy raz w społeczeństwach przedpiśmiennych. Pełnił [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:46 , Wyświetleń: 2401 , Ocena: 17.3, Głosów: 128, Autor: Mafej

Polityka zagraniczna Polski po 89 roku

Polityka zagraniczna RP, sformułowana po przemianach politycznych w 1989, określa ją polska racja stanu. Podstawowe cele polityki zagranicznej w latach 90. pozostawały niezmien [...]

Dodano: 2008-11-18 11:30:06 , Wyświetleń: 1560 , Ocena: 36.56, Głosów: 35, Autor: Mafej

Najwyższa Izba Kontroli (1)

1. Zarys historycznyPoczątki NIK sięgają czasów odzyskania niepodległości przez Polskę. W dniu 7 II 1919, naczelnik państwa Józef Piłsudski podpisał dekret o Najwyż [...]

Dodano: 2008-11-18 18:39:45 , Wyświetleń: 2907 , Ocena: 51.11, Głosów: 45, Autor: Mafej

Ściąga z WOS-u polityka

Polityka-to strefa działalnośc8i państwa podejmowana dla wspólnego dobra, która obejmuje szeroką gamę zjawisk społecznych takich jak:* interesy grup społecznych *stosunki [...]

Dodano: 2008-11-18 18:39:46 , Wyświetleń: 2169 , Ocena: 34.54, Głosów: 53, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?