Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Czy patriotyzm to nasza sprawa?

Moim zdaniem patriotyzm jest naszą wspólną sprawą. Powinniśmy o nim myśleć, mówić, zastanawiać się oraz dyskutować. Najlepiej rozmawiać o patriotyzmie z kimś, komu uf [...]

Dodano: 2008-11-18 18:40:47 , Wyświetleń: 1631 , Ocena: 37.47, Głosów: 37, Autor: Mafej

Kto jest dla mnie autorytetem?.

Długo zastanawiałem się kto jest dla mnie autorytetem. W końcu zdecydowałem ,jest nim nasz papież, czyli Jan Paweł II.Jest to pierwszy Polak , który pełni taką funkcj [...]

Dodano: 2008-11-18 18:40:58 , Wyświetleń: 1620 , Ocena: 27.53, Głosów: 46, Autor: Mafej

Po roku 1989 w Polsce była rewolucja czy ewolucja polityczna i społeczna?

Aby wybierać pomiędzy rewolucją a ewolucją, trzeba najpierw zdefiniować oba pojęcia. Co to jest rewolucja? Jest to gwałtowna, głęboka zmiana w jakiejś dziedzinie. Konkret [...]

Dodano: 2008-11-18 18:43:46 , Wyświetleń: 1441 , Ocena: 27.93, Głosów: 43, Autor: Mafej

Transformacja systemowa w Polsce - przemiany polityczne

Transformacja polityczna w krajach Europy Środkowej i Wschodniej odnosi się do działań, które wiążą się z przechodzeniem od komunistycznego systemu monopartyjnego do plura [...]

Dodano: 2008-11-19 11:17:21 , Wyświetleń: 1659 , Ocena: 88.75, Głosów: 15, Autor: Mafej

CURRICULUM VITAE (1)

CURRICULUM VITAEImię i nazwisko:Wojciech NowackiAdres:46-060 Prószków, ul Pomologia 9/1tel. (077) 46 48 868, 0 504 951 440e-mail: wacus21@poczta.onet.pl Data i miej [...]

Dodano: 2008-11-19 11:17:25 , Wyświetleń: 2856 , Ocena: 24.05, Głosów: 80, Autor: Mafej

Przemiany polityczne, społeczne, gospodarcze od 1989r. w Polsce.

Obrady Okrągłego Stołu rozpoczęły w Polsce w lutym 1989r. transformację systemową. Obejmuje ona społeczeństwo gospodarkę ustrój państwowy i życie polityczne. Forma tyc [...]

Dodano: 2008-11-19 11:18:16 , Wyświetleń: 1448 , Ocena: 58.62, Głosów: 20, Autor: Mafej

Unia Eropejska otwiera przed nami nowe bramy...

Szanowni Polacy! Po długotrwałych negocjacjach z Unią Europejską, Polska otrzymała prawo członkostwa we Wspólnocie. Stało się to 13.XII.2002 r. w Kopenhadze. Wywalczyl [...]

Dodano: 2008-11-19 11:18:21 , Wyświetleń: 1708 , Ocena: 26.62, Głosów: 49, Autor: Mafej

Przykładowy test kompetencji z wiedzy o społeczeństwie.

Przykładowy test kompetencyjny z wiedzy o społeczeństwieCzas trwania: 60 minut1.Wyjaśnij podane niżej pojęcia:a.koalicjab.inflacjac.konstytucjad.społ [...]

Dodano: 2008-11-21 12:45:48 , Wyświetleń: 1447 , Ocena: 49.88, Głosów: 24, Autor: Mafej

Najwybitniejszy polityk XX wieku.

W historii XX wieku mogliśmy spotkać się z wieloma politykami. Jedni z nich lepiej wykonywali swoje obowiązki wobec państwa inni gorzej. Według mnie jednym z najwybitniejszyc [...]

Dodano: 2008-11-21 12:46:47 , Wyświetleń: 1417 , Ocena: 33.75, Głosów: 35, Autor: Mafej

Mniejszości narodowe- Litwini.

Litwini:Liczebność i rozmieszczenie społeczności litewskiej w Polsce W Polsce od 1945 r. oficjalnie nie prowadzi się statystyki narodowościowej. Narodowość nie jest [...]

Dodano: 2008-11-21 12:46:59 , Wyświetleń: 1634 , Ocena: 36.73, Głosów: 40, Autor: Mafej

Udział Polski w OBWE.

Statystyka polskiego Przewodnictwa w OBWE w 1998 ROKU1Liczba przemówień Ministra SZ RP262Liczba zagranicznych wyjazdów Ministra w charakterze Przewodniczącego O [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:40 , Wyświetleń: 3404 , Ocena: 24.08, Głosów: 71, Autor: Mafej

Unia Europejska a Polska.

Zarys historii integracji Polski z Unią Europejską.Początki realnej współpracy Polski z krajami tworzącymi w późniejszą Unię Europejską datują się od 1988r., kiedy [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:42 , Wyświetleń: 4293 , Ocena: 4.84, Głosów: 30, Autor: Mafej

Różne narody – różne tradycje – różne obyczaje. Zrozumienie i tolerancja.

„Jak chcemy żeby Polska była krajem ludzi mądrych i otwartych to musimy pozbyć się naszych narodowych fobii i kompleksów”.Jest wiele narodów, wiele religii, [...]

Dodano: 2008-11-21 20:05:23 , Wyświetleń: 1329 , Ocena: 61.1, Głosów: 19, Autor: Mafej

Pojęcie konstytucji - najważniejsze polskie konstytucje do 1992 roku.

1. poj. KonstytucjaNajważniejszym ze wszystkich aktów prawnych obowiązujących w państwie jest konstytucja, której nazwa pochodzi od łacińskiego słowa constitutio - urz [...]

Dodano: 2008-11-21 20:06:06 , Wyświetleń: 1518 , Ocena: 50.71, Głosów: 30, Autor: Mafej

Moja mała ojczyzna - Tarnowskie Góry.

Moją mała ojczyzną jest miasto Tarnowskie Góry. Tu się urodziłem, wychowałem i mieszkam. Mam w nim wielu kolegów i wiele koleżanek. Jest to piękne, stare miasto mające [...]

Dodano: 2008-11-22 10:53:25 , Wyświetleń: 1569 , Ocena: 45.61, Głosów: 30, Autor: Mafej

Współczesne zagrożenia - terroryzm.

Współczesne zagrożenia - TerroryzmTerroryzm to wielokrotnie nadużywane słowo - klucz. Służy nie tyle zdefiniowaniu określonego zjawiska, co zademonstrowaniu emocjonalne [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:15 , Wyświetleń: 1910 , Ocena: 39.46, Głosów: 36, Autor: Mafej

Współczesne zagrożenia - uzależnienia.

Niepokojącym zjawiskiem w ostatnich latach drastycznie wzrastającym i niezwykle niebezpiecznym, są uzależnienia. Codzienność pracy z młodzieżą, a szczególnie pracy z mło [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:16 , Wyświetleń: 1670 , Ocena: 80.24, Głosów: 16, Autor: Mafej

Polonia.

Polonia (z łaciny – Polska), określenie Polaków mieszkających stale poza granicami Polski, niezależnie od miejsca urodzenia lub obywatelstwa, zachowujących poczucie ł [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:22 , Wyświetleń: 2003 , Ocena: 11.76, Głosów: 168, Autor: Mafej

Nikotyna, narkotyki, alkohol.

Ludzie uzalezniaja sie od tytoniu, alkoholu, substancji odurzajacych i psychotropowych, hazardu, seksu, nadmiernego lub niedostatecznego jedzenia oraz wielu innych czynników. Gdy [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:02 , Wyświetleń: 1627 , Ocena: 26.17, Głosów: 58, Autor: Mafej

System partyjny.

System partyjny, układ wzajemnych powiązań między partiami politycznymi oraz zachodzące między nimi relacje, zasady i normy regulujące stosunki międzypartyjne oparte na mec [...]

Dodano: 2008-11-22 15:39:31 , Wyświetleń: 1758 , Ocena: 12.98, Głosów: 125, Autor: Mafej

Budżet Państwa.

BUDŻET PAŃSTWA - plan finansowy państwa dotyczący jego dochodów i wydatków związanych z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodarczej. Projekt opracowuje rząd, [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:30 , Wyświetleń: 5137 , Ocena: 5.8, Głosów: 110, Autor: Mafej

Cień ONZ.

W lutym 1991 roku jałtański porządek świata ciągle jeszcze wydawał się stabilny: Związek Radziecki trwa nadal, Jugosławia jest spokojna, pokonani iraccy Kurdowie uciekają [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:35 , Wyświetleń: 2908 , Ocena: 17.07, Głosów: 155, Autor: Mafej

Unia Europejska. (2)

Wiadomości ogólnePowstała 1. 11. 1993 r. w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu Maastricht, tzw. Traktatu o Unii Europejskiej. Unia założona została na bazie [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:38 , Wyświetleń: 3693 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: Mafej

Organizacja NATO

--------------------------------------------------------------------------------ORGANIZACJA PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO--------------------------------------------------- [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:39 , Wyświetleń: 1946 , Ocena: 22.59, Głosów: 86, Autor: Mafej

Bezrobocie -sciąga.

BEZROBOCIE -zjawisko braku miejsc pracy dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących.Bezrobocie frykcyjne -bezrobocie spowodowane zmianą miejsca pracy lub zmianą kwalifik [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:45 , Wyświetleń: 1853 , Ocena: 20.69, Głosów: 77, Autor: Mafej

Unia Europejska. (4)

I. Historia integracji europejskiej1.IdeaKoncepcje zjednoczonej gospodarczo i politycznie Europy pojawiały się już w minionych stuleciach. Jednakże dopiero w okresie mi [...]

Dodano: 2008-11-23 12:04:21 , Wyświetleń: 3491 , Ocena: 1756, Głosów: 0, Autor: Mafej

Ksenofobia w Polsce dawniej i dziś, przykłady nietolerancji Polaków.

Ksenofobia oznacza „strach przed obcymi”. Jest to postawa niechęci, wrogości wobec obcych rasowo, religijnie lub etnicznie i tworzenie przez nich kultury. Jest wyraze [...]

Dodano: 2008-11-23 12:04:34 , Wyświetleń: 1672 , Ocena: 48.63, Głosów: 23, Autor: Mafej

Ja i szkoła, klasa, nauczyciel.

JA I SZKOŁAWypowiadając słowo szkoła, najczęściej, mam na myśli duży budynek, do którego uczęszczają uczniowie. Przychodzą tam, aby się uczyć. Tak samo jest w moi [...]

Dodano: 2008-11-23 12:04:51 , Wyświetleń: 1453 , Ocena: 29.4, Głosów: 39, Autor: Mafej

Unia Europejska. (3)

Polityka wobec młodzieżyPaństwa Unii wzajemnie uznają swoje świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia studiów. Polska ma na razie umowy akademickie z Austrią i Niemcami. [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:11 , Wyświetleń: 2910 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: Mafej

Unia Europejska bez tajemnic.

Czym jest Unia Europejska? Świat nie kończy się na Europie, ale Unia Europejska jest jedynym w skali świata związkiem państw, który kojarzy ich interesy narodowe z korzy [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:12 , Wyświetleń: 1445 , Ocena: 33.17, Głosów: 35, Autor: Mafej

Oceń kulturę polityczną polskiego społeczeństwa.

Aby ocenić kulturę polityczna społeczeństwa trzeba wiedzieć co oznacza to pojęcie. Definicja słownikowa kultury politycznej brzmi: „system postaw, wartości i wzorów [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:13 , Wyświetleń: 1471 , Ocena: 69.86, Głosów: 20, Autor: Mafej

Opisz, jakie korzyści płyną z finansowania badań naukowych z budżetu państwa.

Fizyka to nauka przyrodnicza zajmująca się badaniem właściwości materii i zjawisk w niej zachodzących oraz wykrywaniem ogólnych praw, którym zjawiska podlegają. Fizyka do [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:06 , Wyświetleń: 2555 , Ocena: 3, Głosów: 21, Autor: Mafej

Liberalizm polityczny.

Pod pojęciem liberalizmu politycznego mieści się wolność myśli, sumienia, wyznania, słowa, wolność do zrzeszania się, lub ogólniej rzecz biorąc, wolność do czynienia [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:25 , Wyświetleń: 1712 , Ocena: 34.83, Głosów: 40, Autor: Mafej

Zagrożenia chorobowe XXI w.

ALKOHOLIZMRozpowszechniony obyczaj picia alkoholu przy okazji może doprowadzić do ciężkiej choroby. Alkohol jest trucizną działającą szczególnie silnie na układ nerw [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:25 , Wyświetleń: 1738 , Ocena: 28.18, Głosów: 50, Autor: Mafej

Czy kara śmierci jest humanitarna?

Moim zdaniem kara śmierci jest humanitarna .Powinna być używana chociaż nie zawsze . Według mnie wyrok skazujący na śmierć może być wydany jedynie za najcięższe zbrodni [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:04 , Wyświetleń: 1616 , Ocena: 38.53, Głosów: 29, Autor: Mafej

Liberalizm - pojęcie

Liberalizm, ideologia polityczna oparta na koncepcji indywidualizmu, priorytetu interesów jednostkowych i własności prywatnej. Za jej prekursora uchodzi J. Locke, angielski pisa [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:16 , Wyświetleń: 1734 , Ocena: 17.43, Głosów: 82, Autor: Mafej

Państwo - podstawowe zagadnienia.

WIĘKSZOŚĆ KWALIFIKOWANA, liczba głosów większa od połowy ogólnej liczby głosujących, określana stosunkiem oddanych głosów do liczby biorących udział w głosowaniu, n [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:17 , Wyświetleń: 1835 , Ocena: 32.96, Głosów: 50, Autor: Mafej

Problemy etyczne wsółczesnego świata.

Jedno znacznie stwierdzam, ze najwiekszym problemem wspólczesnego swiata sa pieniadze. Jak wiadomo w dzisiejszych czasach pieniadze odgrywaja w zyciu bardzo duza role. Kazdy czlow [...]

Dodano: 2008-11-24 23:37:18 , Wyświetleń: 2325 , Ocena: 17.77, Głosów: 83, Autor: Mafej

Prezydent RP (2)

Władza wykonawcza. Prezydent RzeczypospolitejPrezydent jest głową państwa, najwyższym jego przedstawicielem - organem posiadającym szczególne zadania ustrojowe (funkcje) [...]

Dodano: 2008-11-24 23:38:31 , Wyświetleń: 2893 , Ocena: 29.28, Głosów: 80, Autor: Mafej

0chrona środowiska na Pomorzu Gdańskim.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 października 1991r. poddanie pod ochronę następuje przez: - tworzenie parków krajobrazowych narodowych, - uznawanie okre [...]

Dodano: 2008-12-04 23:59:54 , Wyświetleń: 1610 , Ocena: 50.96, Głosów: 27, Autor: majka100100

Udział Polski w misjach pokojowych ONZ.

Tematyka operacji pokojowych dla badacza współczesnej sytuacji politycznej i militarnej na świecie jest ważna z wielu powodów. Operacje te stanowią najbardziej doniosły [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:41 , Wyświetleń: 2248 , Ocena: 32.92, Głosów: 47, Autor: majka100100

Wywiad z maklerem.

1. Jak zostać maklerem?Należy zdać egzamin maklerski organizowany przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie. Egzamin polega na teście pisemnym trwającym [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:42 , Wyświetleń: 2319 , Ocena: 22.22, Głosów: 95, Autor: majka100100

Współczesne konflikty i interwencje państw demokratycznego zachodu w latach 1990 - 2003.

WstępJeżeli pozostaniemy przy klasycznej definicji Karla von Clausewitza ojca współczesnej strategii, który w pracy „O wojnie” stwierdził, że wojna stanowi k [...]

Dodano: 2008-12-06 07:18:53 , Wyświetleń: 2415 , Ocena: 318.5, Głosów: 5, Autor: majka100100

Organizacja i podstawowe zadania obrony cywilnej w systemie obronnym RP

Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządow [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:00 , Wyświetleń: 1660 , Ocena: 132.36, Głosów: 10, Autor: majka100100

Kara śmierci - przeciw zabijaniu.

Kara śmierci… Jak potwornie brzmią te słowa… Kiedy o tym myślę, widzę krzesło na środku pustej sali, a na nim związanego człowieka z „kaskiem” na [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:10 , Wyświetleń: 1447 , Ocena: 37.13, Głosów: 31, Autor: majka100100

Teoria „końca historii” Fransisca Fukuyamy - refleksja.

F. Fukuyama to wybitny politolog, filozof oraz uznany ekonomista, w ogłoszonym przez siebie manifeście, obwieścił on „koniec historii”. Oznaczać to miało triumf w [...]

Dodano: 2008-12-06 08:31:39 , Wyświetleń: 1811 , Ocena: 93.14, Głosów: 20, Autor: majka100100

Stereotypy.

Stereotyp (z greckiego stereós – stanowiący bryłę, stężały + typos – odbicie, obraz), funkcjonujący w świadomości społeczeństwa uproszczony, skrótowy i zab [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:34 , Wyświetleń: 2028 , Ocena: 15.12, Głosów: 145, Autor: majka100100

Cechy państwa - sciąga ze skrótami.

Cech pań-teryt-pań jes określ obsz ląd sięg wgł ziem,ma str pow nad ob. ląd i wod przyb, -ludn-rządzeni i rządzący,lud podl Władz mus przestrz obow przep –wła [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:34 , Wyświetleń: 1852 , Ocena: 56.81, Głosów: 30, Autor: majka100100

Socjologia - sciąga ze skrótami.

Grupa społ-to 2 lub więcej osób między którymi zachodzą związki. Członk grupy mają poczucie wspólnoty a także odrębności w stosunku do innych grup. Cechy grupy społ: [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:35 , Wyświetleń: 1548 , Ocena: 28.2, Głosów: 45, Autor: majka100100

Inni to także my - tolerancja podstawa demokracji.

Myślę, że na początku warto byłoby się zastanowić, czym jest tolerancja, ponieważ często zdarza się, że każdy pojmuje ją inaczej.„tolerancja (od łac. tolera [...]

Dodano: 2008-12-07 10:40:33 , Wyświetleń: 1487 , Ocena: 92.25, Głosów: 15, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?