Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Mass media- sposób i skuteczność oddziaływania.

Mass media inaczej środki masowego przekazu już samą swoją nazwą sugerują nam swój zasięg. Są to „instytucje i urządzenia techniczne, za pomocą, których przekazuj [...]

Dodano: 2008-12-07 10:40:34 , Wyświetleń: 1497 , Ocena: 44.9, Głosów: 29, Autor: majka100100

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka i inne dokumenty gwarantują, iż nikt nie może być poddany upokarzającemu traktowaniu lub karaniu. Jakie sytuacje naruszają godność człowieka, upokarzają go i jak przed nimi można się obronić?

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka mówi, iż wszyscy ludzie rodzą się równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postę [...]

Dodano: 2008-12-07 10:41:47 , Wyświetleń: 1521 , Ocena: 55.72, Głosów: 28, Autor: majka100100

Rola internetu w upowszechnianiu kultury

Internet jest jednym z największych wynalazków końca dwudziestego stulecia. W bardzo krótkim czasie rozprzestrzenił się na całym świecie i objął swoim zasięgiem niemal w [...]

Dodano: 2008-12-07 11:10:14 , Wyświetleń: 1461 , Ocena: 30.11, Głosów: 36, Autor: majka100100

W jaki sposób w kulturze można zaznaczyć swoją indywidualność?

W dzisiejszych czasach na całym świecie możemy zaobserwować tendencje do jednoczenia się i standaryzacji. W dobie integracji europejskiej, wszechobecnej globalizacji, pozosta [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:09 , Wyświetleń: 1475 , Ocena: 75, Głosów: 15, Autor: majka100100

Najwyższa Izba Kontroli. (2)

Najwyższa Izba Kontroli, NIK, naczelny organ kontroli państwowej podległy Sejmowi RP, działający na zasadach kolegialności. Istniała już w latach 1921-1939. W okresie powoj [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:57 , Wyświetleń: 3075 , Ocena: 2.91, Głosów: 44, Autor: majka100100

Ustrój polityczny Republiki Federalnej Niemiec.

System polityczny może być rozumiany jako podstawowe struktury władz państwowych oraz główne zasady polityczne i prawne; jako ogół instytucji, za pośrednictwem których po [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:58 , Wyświetleń: 1796 , Ocena: 95.74, Głosów: 18, Autor: majka100100

Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii.

Współczesne systemy polityczne są klasyfikowane według wielu różnych kryteriów, z których najważniejsze to: charakter reżimu politycznego (państwa demokratycznie i niede [...]

Dodano: 2008-12-07 11:11:59 , Wyświetleń: 1692 , Ocena: 47.9, Głosów: 30, Autor: majka100100

Demokratyzacja zycia publicznego i jej konsekwencje.

Rozwój parlamentaryzmuW następstwie Wiosny Ludów w większości krajów europejskich zostały uchwalone lub nadane przez władców konstytucje, zapewniające podstawowe pra [...]

Dodano: 2008-12-08 09:22:40 , Wyświetleń: 1531 , Ocena: 56.81, Głosów: 25, Autor: majka100100

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.

„Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”SPIS TREŚCII.WSTĘPII.TOŻSAMOŚĆ NARODOWA I ETNICZNA MNIEJSZOŚCIIII.TYPOLOGIA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I E [...]

Dodano: 2008-12-08 09:22:48 , Wyświetleń: 1612 , Ocena: 257.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Rozwój myśli politycznej.

Ideologia – uporządkowany zbiór wartości i poglądów dotyczących rzeczywistości społecznej, stanowiący etyczną i intelektualną podstawę działań dużych zbiorowo [...]

Dodano: 2008-12-08 09:23:30 , Wyświetleń: 1530 , Ocena: 25.28, Głosów: 46, Autor: majka100100

Polityka i partie polityczne.

Funkcje partii politycznych Partie polityczne spełniają różnorodne funkcje wobec państwa i społeczeństwa, a także wobec samych siebie. Wyróżnia piec funkcji pełniony [...]

Dodano: 2008-12-08 09:24:21 , Wyświetleń: 1587 , Ocena: 23.05, Głosów: 58, Autor: majka100100

Rola środków masowego przekazu we współczesnym świecie.

Środki masowego przekazu tworzą podstawę systemu komunikowania się w kulturze masowej i w wysokim stopniu określają jej charakter. W XIX i XX wieku nastąpił niezwykły roz [...]

Dodano: 2008-12-08 15:27:21 , Wyświetleń: 1420 , Ocena: 69, Głosów: 15, Autor: majka100100

Pojęcie totalitaryzmu.

Totalitaryzm to określenie systemu organizacji państwa dążącego do rozciągnięcia kontroli nad całością życia społecznego. Cechy państwa totalitarnego: 1.dyktator z [...]

Dodano: 2008-12-08 15:27:36 , Wyświetleń: 1896 , Ocena: 49.24, Głosów: 33, Autor: majka100100

Petycja do dyrektora gimnazjum.

Do Dyrektora GimnazjumJako wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum, podpisani pod tą petycją, zwracamy się z serdeczną prośbą do Pana Dyrektora, o zniesienie obecnie istn [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:00 , Wyświetleń: 1417 , Ocena: 24.68, Głosów: 40, Autor: majka100100

Historia Unii Europejskiej. (2)

W kwietniu 1951 roku dzięki projektowi Roberta Schumana i Jana Monneta oraz współpracy Konrada Adenauera, Alcide de Gasperi, Paula Henri Spaocka i Józefa Retingera, sześć pa [...]

Dodano: 2008-12-10 12:27:22 , Wyświetleń: 1862 , Ocena: 35.53, Głosów: 50, Autor: majka100100

Główne konstytucje

Konstytucje:1.Ustawa Rzadowa Rzeczypospolitej Polskiej z 3 maja 1791 r. (Konstytucja 3 Maja) 2.Konstytucja Ksiestwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r. 3.Konstytucja Krole [...]

Dodano: 2008-12-10 12:42:35 , Wyświetleń: 1705 , Ocena: 29.9, Głosów: 50, Autor: majka100100

Główne zagrożenia współczesnego świata

Wśród wielu zagrożeń jakie rysują się w perspektywie XXI w. do najpoważniejszych zaliczyć trzeba zagrożenia ekologiczne, mówiąc prościej postępujący na całym świeci [...]

Dodano: 2008-12-10 12:42:36 , Wyświetleń: 2680 , Ocena: 81, Głosów: 20, Autor: majka100100

Zbrojenia i rozbrojenia - współczesne konflikty.

Wyścig zbrojeń między byłym ZSRR i USA przez 40 lat stanowił zagrożenie dla całej planety. Zgoda mocarstw na likwidację części arsenałów wydawała się być punktem zwr [...]

Dodano: 2008-12-10 12:42:37 , Wyświetleń: 1464 , Ocena: 62.86, Głosów: 20, Autor: majka100100

Stowarzyszenia i ruchy społeczne.

Stowarzyszenia są dobrowolnymi, samorządnymi i trwałymi zrzeszeniami o celach niezarobkowych. Samodzielnie określają swe cele, programy działania i struktóry organizacyjne o [...]

Dodano: 2008-12-12 00:00:47 , Wyświetleń: 1714 , Ocena: 36.65, Głosów: 45, Autor: majka100100

Liberalizm, konserwatyzm, społeczna nauka kościoła - szkic.

Liberalizm (XVIII w, odwołuje się do racjonalistów XVII w, J Locke’a i J. S.Milla); skrajny indywidualizm, wolność jednostki, zbiorowość też może być jednostką, (a [...]

Dodano: 2008-12-12 11:21:45 , Wyświetleń: 1482 , Ocena: 52.4, Głosów: 24, Autor: majka100100

Organizacje wyspecjalizowane ONZ

1. Międzynarodowa Organizacje Pracy (MOP)Międzynarodowa Organizacja Pracy International Labour Organization, założona w 1919 jako jednostka organizacyjna Ligi Narodów [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:05 , Wyświetleń: 1872 , Ocena: 48.19, Głosów: 31, Autor: majka100100

Władza wykonawcza (1)

Prezydent RPOrganami państwa w zakresie władzy wykonawczej są Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów. Zgodnie przeto z przyjętą powszechnie zasada systemów [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:06 , Wyświetleń: 1863 , Ocena: 17.84, Głosów: 90, Autor: majka100100

Miedzynarodowa agencja energii atomowej.

MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGII ATOMOWEJ, MAEA; ang. International Atomic Energy Agency, IAEA; ros. Mieżdunarodnoje agientstwo po atomnoj eniergii, MAGATE. Utworzona zos [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:26 , Wyświetleń: 1326 , Ocena: 167.67, Głosów: 5, Autor: majka100100

Co to znaczy byc dobrym obywatelem? (1)

Po pierwsze powinniśmy się zastanowić co to znaczy być „dobrym”. Słowo to ma wiele znaczeń ,więc nie sposób jest jednomyślnie wyjaśnić to pojęcie.. Do głow [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:01 , Wyświetleń: 2106 , Ocena: 57.7, Głosów: 29, Autor: majka100100

Polska w Unii Europejskiej - skutki członkostwa.

I.POLITYCZNEKorzyści-Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stanowić będzie najlepszą gwarancję utrwalenia w naszym kraju demokratycznego modelu ustrojowego, gdyż za [...]

Dodano: 2008-12-14 22:14:05 , Wyświetleń: 1515 , Ocena: 95.75, Głosów: 11, Autor: majka100100

Polacy w Unii Europejskiej - Czy nowe znaczenie polskiego patriotyzmu?

Patriotyzm-czym tak właściwie dla nas jest? Zwykła miłość do ojczyzny z którym łączymy nasze życie ,czy też manipulacja ludzmi?Według Encyklopedii Powszechnej PWN 1 [...]

Dodano: 2008-12-14 22:14:06 , Wyświetleń: 1399 , Ocena: 60.82, Głosów: 21, Autor: majka100100

Dział Człowiek i społeczeństwo

Dział I - Człowiek i społeczeństwoTemat lekcji: Człowiek istotą społecznąTreści nauczania: Powstawanie istoty społecznej.Psychologiczne koncepcje człowie [...]

Dodano: 2008-12-14 22:15:21 , Wyświetleń: 1612 , Ocena: 40.05, Głosów: 36, Autor: majka100100

System polityczny Konfederacji Szwajcarskiej.

Konfederacja Szwajcarska Powierzchnia: 41 293 km2.Stolica: BernoUstrój: republika federacyjnaSystem polityczny: parlamentarno – komitetowy, system rządów z [...]

Dodano: 2008-12-14 22:15:22 , Wyświetleń: 1853 , Ocena: 23.39, Głosów: 48, Autor: majka100100

Czy Polacy potrafią korzystać z dobrodziejstw demokracji? - ROZPRAWKA

ROZWINIĘCIE:Demokracja to ustrój polityczny, w którym władza państwowa spoczywa w rękach wszystkich obywateli. Obywatele ci mają prawo uczestniczyć w życiu politycznym [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:52 , Wyświetleń: 1381 , Ocena: 177, Głosów: 6, Autor: majka100100

Unia Europejska - nie.

Co oznaczać będzie dla mnie integracja z Unią Europejską?Pracownik, bezrobotny, absolwent...Bezrobocie, to jeden z najpoważniejszych problemów społeczno-politycznych [...]

Dodano: 2008-12-16 10:17:52 , Wyświetleń: 1828 , Ocena: 26.59, Głosów: 70, Autor: majka100100

Władza ustawodawcza- Sejm i Senat w RP

Geneza Senatu sięga czasów obradującej u boku królów piastowskich rady królewskiej. Jej członkowie odgrywali pierwszoplanową rolę na zjazdach generalnych, zwoływanych prz [...]

Dodano: 2008-12-16 10:17:54 , Wyświetleń: 1820 , Ocena: 89.48, Głosów: 20, Autor: majka100100

Współczesny ustrój demokratyczny

Współczesna demokracja miała swoje początki w greckich polis. Jednak od czasów antycznych uległa pewnym zmianom. Zgromadzenie ludowe przestało być przymusem i występują n [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:04 , Wyświetleń: 1457 , Ocena: 36.19, Głosów: 30, Autor: majka100100

Narkotyki (1)

AMFETAMINAAmfetamina i metamfetamina przyjmowane są drogą pokarmową, dożylnie, palone, wdychane przez nos. Zależnie od drogi przyjęcia ich działanie wykazuje pewne róż [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:05 , Wyświetleń: 3834 , Ocena: 5.18, Głosów: 152, Autor: majka100100

Za lub przeciw Unii Europejskiej

Już podczas II wojny światowej, w 1942r. z inicjatywy Władysława Sikorskiego, premiera rządu RP na uchodźstwie, odbyła się w Londynie międzynarodowa narada na temat powoł [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:06 , Wyświetleń: 1627 , Ocena: 50.63, Głosów: 26, Autor: majka100100

Apartheid

Od najdawniejszych czasów różnice rasowe budziły zainteresowanie. Niestety oprócz dociekliwości poznawczej i rzetelnego naukowego podejścia istnieje również rasizm. Jest t [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:13 , Wyświetleń: 2261 , Ocena: 13.35, Głosów: 174, Autor: majka100100

Polska droga do UE

Paweł NyczajPolska droga do Unii EuropejskiejPrzemiany ustrojowe zapoczątkowane w 1989 r. były niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń we współczesnej histor [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:15 , Wyświetleń: 1741 , Ocena: 29.1, Głosów: 50, Autor: majka100100

Radni samorządu terytorialnego

Rada gminy jest podstawowym organem samorządu gminnego, wyłonionym w drodze wyborów. Jest wiec zasadnicza forma demokracji pośredniej w gminie. Ordynacja normuje sprawy zasad p [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:57 , Wyświetleń: 1577 , Ocena: 34.16, Głosów: 37, Autor: majka100100

Rodzina jako podstawowa grupa społeczna

Rodzina to pojęcie bliskie każdemu człowiekowi. Decydują o tym nie tylko względy emocjonalne, ale również powody historyczne i społeczne. Jest to bowiem najstarsza i najpow [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:59 , Wyświetleń: 2037 , Ocena: 56.26, Głosów: 33, Autor: majka100100

“ Co to znaczy być dobrym obywatelem? „

Dla każdego człowieka pod słowem ojczyzna kryją się zupełnie inne treści. Jeden uważa, że ojczyzna to miejsce, w którym przyszło się człowiekowi urodzić, którego w t [...]

Dodano: 2008-12-17 11:03:31 , Wyświetleń: 1660 , Ocena: 35.44, Głosów: 40, Autor: majka100100

Barwy państwowe i flaga

Barwy: Kolor biały i czerwony, wprowadzone po raz pierwszy w 1831 jako barwy państwowe. W układzie poziomym barwa biała jest u góry, natomiast w pionowym barwa biała znajduje [...]

Dodano: 2008-12-17 11:03:32 , Wyświetleń: 1726 , Ocena: 14.08, Głosów: 107, Autor: majka100100

Fundusze strukturalne unii europejskiej

1.Co to są fundusze strukturalne? W ramach polityki strukturalnej UE prowadzi działania mające służyć wyrównaniu poziomu życia pomiędzy regionami wysoko rozwiniętymi, [...]

Dodano: 2008-12-17 11:03:33 , Wyświetleń: 1414 , Ocena: 20.56, Głosów: 56, Autor: majka100100

Służba cywilna w Polsce (1)

Plan pracy:1.Wprowadzenie a) definicjab) cele służby cywilnejc) kształtowanie służby cywilnej w Polsce2.Funkcjonowanie służby cywilnej w Polscea [...]

Dodano: 2008-12-17 11:03:35 , Wyświetleń: 1545 , Ocena: 23.29, Głosów: 55, Autor: majka100100

Prawa człowieka a obowiązki obywatela w kontekście Konstytucji RP

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata po 1945 roku jest ochrona praw człowieka. Idea ta jest dostrzegana we wszystkich dziedzinach życia, a urzeczywistnian [...]

Dodano: 2008-12-18 18:17:56 , Wyświetleń: 1582 , Ocena: 1158, Głosów: 0, Autor: majka100100

Współczesne doktryny polityczne

Pojęcie polityka pochodzi od greckiego słowa polityka i oznacza sprawowanie w państwie. Również jego znaczenie wiąże się ze słowem polis, które z kolei oznacza miasto lub [...]

Dodano: 2008-12-18 18:17:57 , Wyświetleń: 2482 , Ocena: 40.92, Głosów: 36, Autor: majka100100

Stosunki polsko-rosyjskie po 1989 roku

Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich 13 lat w stosunkach polsko-rosyjskich:W 1985 roku po śmierci Czernienki, sekretarzem Generalnym KC KPZR został Michaił Gorbaczow, kt [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:00 , Wyświetleń: 1675 , Ocena: 133.33, Głosów: 14, Autor: majka100100

Społeczeństwo (4)

ŻYCIE W SPOŁECZEŃSTWIE 1.uwarunkowania biologiczne: określona budowa człowieka, zdolności manualne i komunikacji, popęd seksualny; 2.uwarunkowania psychiczne: akceptacja i b [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:01 , Wyświetleń: 2061 , Ocena: 22.31, Głosów: 88, Autor: majka100100

Problemy współczesnego świata

Już w XIX wieku pod wpływem przeobrażeń związanych z rewolucją przemysłową i postępem naukowo-technicznym zwrócono uwagę na problemy globalne, a wiec w mniejszym lub wi [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:03 , Wyświetleń: 2655 , Ocena: 32.78, Głosów: 53, Autor: majka100100

Prasówka "ludzka znieczulica"

Co raz częściej można usłyszeć w telewizji słowa „prywatna opiekunka znęcała się nad bezbronnym niemowlęciem” lub „został zaatakowany w biały dzień n [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:04 , Wyświetleń: 1895 , Ocena: 38.9, Głosów: 49, Autor: majka100100

Stosunki Niemiec i USA

SPIS TREŚCIWstęp 1. Rozdział I – Zjednoczenie Niemiec punktem zwrotnym w stosunkach wzajemnych Niemiec i USA 2. Rozdział II – Plany Europy w zakresie be [...]

Dodano: 2008-12-18 18:19:02 , Wyświetleń: 3046 , Ocena: 27, Głosów: 51, Autor: majka100100

Eutanazja - dobro czy zło? Czy eutanazja powinna być legalna w Polsce?

Moim zdaniem eutanazja nie powinna być legalna, nie tylko w Polsce ale i na całym świecie. Eutanazja to nic innego jak zabicie człowieka. W Polskim prawie karnym eutanazja stan [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:46 , Wyświetleń: 1540 , Ocena: 60.9, Głosów: 20, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?