Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Polska a Unia Europejska (3)

Unia Europejska początki swoje ma w roku 1952, wtedy to właśnie powstała pierwsza integracyjna organizacja gospodarcza, a nazywała się Europejska Wspólnota Węgla i Stali. J [...]

Dodano: 2008-12-19 23:47:47 , Wyświetleń: 1660 , Ocena: 19.94, Głosów: 65, Autor: majka100100

Zagrożenia współczesnego świata (3)

W dzisiejszym świecie na człowieka czyha wiele niebezpieczeństw, począwszy od naturalnych zagrożeń, zagrożeń skończywszy na atakach naszych pobratymców.Natura od zaws [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:15 , Wyświetleń: 2111 , Ocena: 40.02, Głosów: 41, Autor: majka100100

Zagrożenia współczesnego świata (4)

W dzisiejszym świecie na człowieka czyha wiele niebezpieczeństw, począwszy od naturalnych zagrożeń, zagrożeń skończywszy na atakach naszych pobratymców.Natura od zaws [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:03 , Wyświetleń: 1947 , Ocena: 38.1, Głosów: 41, Autor: majka100100

Integracja europejska po II wojnie światowej - przeszłość i terażniejszość

1. WstępIdea współpracy krajów europejskich liczy wiele wieków. Zwykle jednak współpraca ta koncentrowała się na problematyce polityczno – militarnej, czego najl [...]

Dodano: 2008-12-29 18:05:49 , Wyświetleń: 1427 , Ocena: 51.7, Głosów: 26, Autor: majka100100

Postacie XX wieku (trzy wybrane)

Margaret Thatcher urodzona w 1925 roku, ukończyła chemię na Uniwersytecie Londyńskim, potem prawo na Oxfordzie. Już w czasie studiów zaangażowała się w działalność Akad [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:21 , Wyświetleń: 1609 , Ocena: 69.9, Głosów: 20, Autor: majka100100

Przykłady łamania praw człowieka w wybranych krajach świata!

Idea praw człowieka pojawia się już w Biblii, która przesiąknięta jest ideałami przyrodzonej godności człowieka, równości, sprawiedliwości i pokoju. Wystarczy sięgną [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:22 , Wyświetleń: 1340 , Ocena: 50.43, Głosów: 20, Autor: majka100100

Rodzaje reżimu politycznego

Reżim polityczny jest to zespół metod jakimi państwo wpływa na zachowanie jednostek i zbiorowości.Rozróżniamy trzy rodzaje:-demokratyczny-totalitarny-autory [...]

Dodano: 2008-12-31 11:31:23 , Wyświetleń: 1598 , Ocena: 32.79, Głosów: 46, Autor: majka100100

Demokracja - "Czy Polacy potrafią korzystać z dobrodziejstw demokracji?" - Rozprawka

ROZWINIĘCIE:Demokracja to ustrój polityczny, w którym władza państwowa spoczywa w rękach wszystkich obywateli. Obywatele ci mają prawo uczestniczyć w życiu politycznym [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:38 , Wyświetleń: 1544 , Ocena: 27, Głosów: 48, Autor: majka100100

Naród (2)

(1.) Naród jest to zbiorowość terytorialna, o określonym etnicznie składzie, wytworzona w procesie dziejowym, jako wspólnota o podłożu gospodarczym, politycznym, społeczny [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:39 , Wyświetleń: 3725 , Ocena: 836, Głosów: 0, Autor: majka100100

Problemy polityczne współczesnego świata.

Niestabilność ustrojów politycznych Zmiany systemowe w Europie Środkowo wschodniej wzbudziły nadzieje, że na świecie przestaną istnieć niedemokratyczne ustroje polityc [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:39 , Wyświetleń: 2887 , Ocena: 16.76, Głosów: 90, Autor: majka100100

Przejrzystość życia publicznego w Polsce

Coś jest przejrzyste jeśli jest jawne, czyli wiadome wszystkim. A jeśli chodzi o życie publiczne, by było ono jawne, to znaczy aby obywatele byli świadomi odbywających się [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:41 , Wyświetleń: 1611 , Ocena: 19.31, Głosów: 73, Autor: majka100100

Rodzina (3)

(1.) Rodzina spełnia funkcje:- prokreacyjną [przedłużanie gatunku]- socjalizacyjną- ekonomiczną- kulturową- seksualną- rekreacyjną- opiekuńcz [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:41 , Wyświetleń: 2255 , Ocena: 13.44, Głosów: 173, Autor: majka100100

Rada Ministrów

Rada Ministrów-organ kolegialny,który tworzą prezes RM, wiceprezesi,ministrowie oraz przewodniczący określonych w ustawie komitetów Rola prezesa RM(premiera): *je [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:14 , Wyświetleń: 3315 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Polskie Stronnictwo Ludowe

Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL, partia polityczna utworzona w maju 1990 na Kongresie Jedności w wyniku połączenia Polskiego Stronnictwa Ludowego Odrodzenie i Polskiego Stronnic [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:15 , Wyświetleń: 1693 , Ocena: 41.91, Głosów: 32, Autor: majka100100

Ważniejsze partie 2003

SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ (191 posłów)Cele partii Sojusz Lewicy Demokratycznej do wartości naczelnych, których urzeczywistnienie uznaje za podstawowe swoje zada nie, [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:17 , Wyświetleń: 1701 , Ocena: 33.29, Głosów: 50, Autor: majka100100

Czy potrzebna nam głowa państwa?

Czy potrzebna nam głowa państwa?W Polsce władza wykonawcza sprawowana jest przez Radę ministrów i Prezydenta Rzeczypospolitej. Podczas gdy Rada Ministrów stanowi faktyczn [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:02 , Wyświetleń: 1577 , Ocena: 46.55, Głosów: 30, Autor: majka100100

Przykłady łamania praw człowieka

10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło i proklamowało Powszechną Deklarację Praw Człowieka. W następstwie tego historycznego w [...]

Dodano: 2009-01-04 19:22:21 , Wyświetleń: 1665 , Ocena: 91.53, Głosów: 18, Autor: majka100100

Patriotyzm (2)

Patriotyzm to postawa społeczno polityczna oparta na zasadach miłości i przyjaźni do ojczyzny , jedności i solidarności z własnym narodem, poczuciem więzi społecznej i wsp [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:20 , Wyświetleń: 2309 , Ocena: 833, Głosów: 0, Autor: majka100100

Plusy i minusy wejścia Polski do Unii

Plusy1.Gwarancja pokojuPodczas ostatnich 50-ciu lat, dzięki wzmożonej współpracy w Europie wojna pomiędzy krajami UE była i jest niemożliwa. Jednocześnie państwa U [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:21 , Wyświetleń: 2426 , Ocena: 32.17, Głosów: 53, Autor: majka100100

Społeczeństwo polskie jest nietolerancyjne

Uważam, że społeczeństwo polskie nie jest w pełni tolerancyjne. Tolerancyjność narodu polskiego, przez stulecia tak bardzo eksponowana i podziwiana przez inne narodowości, [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:22 , Wyświetleń: 1730 , Ocena: 76.41, Głosów: 16, Autor: majka100100

Czy uważasz, że środki masowego przekazu są czwarta władzą? (1)

W 100% zgadzam się z tym, że media mają w naszym życiu ogromna rolę. W dzisiejszych czasach media towarzysza nam na każdym kroku, informując nas, poszerzają [...]

Dodano: 2009-01-05 16:59:25 , Wyświetleń: 1667 , Ocena: 50.66, Głosów: 31, Autor: majka100100

Film, zapisany czas, czy film to tylko ruchome obrazy?

Ania Wójcik kl. IIAFilm, zapisany czas;Czy film to tylko „ruchome” obrazy?Ostatnio spotkałam się ze stwierdzeniem, że Film to tylko „ruchome” [...]

Dodano: 2009-01-05 16:59:28 , Wyświetleń: 1624 , Ocena: 70.6, Głosów: 24, Autor: majka100100

Łamanie praw człowieka.

WSTĘPKażdy człowiek żyjący we współczesnym społeczeństwie ma określone prawa. W jakim stopniu z nich korzysta, i w jakim zakresie są one łamane, zależy od sytuacji [...]

Dodano: 2009-01-05 16:59:30 , Wyświetleń: 1602 , Ocena: 21.4, Głosów: 64, Autor: majka100100

Tacy właśnie jesteśmy.

Tacy właśnie jesteśmy...A właśnie jacy? Naprawdę nikt nie wie do końca, co kryje dusza człowieka, a tym bardziej nastolatka. Codziennie słyszymy tysiące krytycznych opini [...]

Dodano: 2009-01-05 16:59:33 , Wyświetleń: 2765 , Ocena: 31.82, Głosów: 64, Autor: majka100100

Chiny (6)

Tematem naszej pracy są Chiny - państwo, którego historia liczy 5 000 lat, które od dawna fascynowały i ciekawiły świat. Jedna z najstarszych istniejących cywilizacji pozos [...]

Dodano: 2009-01-06 18:12:13 , Wyświetleń: 3557 , Ocena: 15.23, Głosów: 150, Autor: majka100100

Matura ustna z WOS-u

Wiedza o SpołeczeństwieCzłowiek w społeczeństwie1.Człowiek w społeczeństwie (człowiek jako istota społeczna, człowiek jako jednostka - tożsamość, mentalność [...]

Dodano: 2009-01-06 18:12:16 , Wyświetleń: 2311 , Ocena: 37.7, Głosów: 59, Autor: majka100100

Palestyna - holocaust trzeciego tysiąclecia?

Im więcej czytam, może nie tyle o samej Palestynie, co o zbrodniach i polityce Izraela przeciwko Palestyńczykom, tym bardziej ogarnia mnie zglość. Jak to możliwe żeby narod, [...]

Dodano: 2009-01-06 18:12:55 , Wyświetleń: 2281 , Ocena: 94.69, Głosów: 12, Autor: majka100100

Proces integracyjny w Europie po II wojnie światowej.

Idea zjednoczonej Europy pojawiała się od wieków w koncepcjach filozofów i programach polityków. I choć w epoce nowożytnej zwyciężyła koncepcja rozwoju państw narodowych [...]

Dodano: 2009-01-06 18:12:56 , Wyświetleń: 1399 , Ocena: 77.88, Głosów: 15, Autor: majka100100

Płaszczyzny współpracy Polski i Banku Światowego

W powojennym świecie próbowano stworzyć instytucję, która udzielałaby pomocy finansowej krajom zniszczonym przez wojnę oraz słabo rozwiniętym. Skutkiem tego było powołan [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:49 , Wyświetleń: 5167 , Ocena: 93.93, Głosów: 14, Autor: majka100100

Dlaczego warto głosować?

Osoby, które ukończyły 18 lat mają prawo do brania udziału w różnego typu głosowaniach. Są one pełnoletnie i już mogą decydować o sprawach ważnych dla kraju i środow [...]

Dodano: 2009-01-06 18:44:00 , Wyświetleń: 1875 , Ocena: 33.25, Głosów: 50, Autor: majka100100

Kontrola administracji

Kontrola (pojęcie). Kontrolą jest obserwowanie, ustalanie czy wykrywanie stanu faktycznego, porównywanie rzeczywistości z zamierzeniami, występowanie przeciwko zjawiskom nieko [...]

Dodano: 2009-01-06 18:44:03 , Wyświetleń: 1636 , Ocena: 21.1, Głosów: 70, Autor: majka100100

Struktury sądów

Uwagi ogólne o władzy sądowniczejZasadnicze probierny ustroju, kompetencji i zasad dzialania organów władzy sądowniczej reguhije rozdział VIII Ustawy Zasadniczej zatytu [...]

Dodano: 2009-01-06 18:44:04 , Wyświetleń: 1964 , Ocena: 17.19, Głosów: 110, Autor: majka100100

Wolność i odpowiedzialność. Współczesne zagrożenia wolności.

Wolność w życiu człowieka jest zagadnieniem ciągle jeszcze nie zgłębionym do końca. Jeżeli choć trochę zaczniemy zastanawiać się nad tym czym jest wolność, zobaczymy [...]

Dodano: 2009-01-06 18:44:05 , Wyświetleń: 1432 , Ocena: 113.91, Głosów: 10, Autor: majka100100

Polska w Europie – różnić się pięknie we wspólnym domu. (1)

Od kilku lat Polska stara się o członkostwo w Unii Europejskiej. Z przyjęciem do tej organizacji wiąże się wiele przygotowań, starań a także dostosowanie prawa i przepis [...]

Dodano: 2009-01-08 21:48:07 , Wyświetleń: 1490 , Ocena: 85.44, Głosów: 15, Autor: elkakida

Czy uważasz, że środki masowego przekazu są czwarta władzą? (2)

Osobowość człowieka, który zdecydowanie jest istotą społeczną, oprócz uwarunkowań genetycznych, jest przede wszystkim ukształtowana przez niego samego oraz, najbardziej, [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:31 , Wyświetleń: 1729 , Ocena: 840, Głosów: 0, Autor: elkakida

Omów wewnętrzne i zewnętrzne działania grupy społecznej na przykładzie (do wyboru): rodziny, grupy zawodowej, grupy koleżeńskiej lub tzw. subkultury.

Omów wewnętrzne i zewnętrzne działania grupy społecznej na przykładzie (do wyboru): rodziny, grupy zawodowej, grupy koleżeńskiej lub tzw. subkultury. Społeczeńst [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:32 , Wyświetleń: 1276 , Ocena: 62.65, Głosów: 19, Autor: elkakida

Wspólnota kulturowa narodów.

Może najpierw kilka słów o tym, co to jest kultura i co to jest naród. Słowo "kultura" pochodzi z łaciny i oznacza uprawę. Początkowo była to uprawa ziemi (agri culturd), [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:33 , Wyświetleń: 1650 , Ocena: 58.85, Głosów: 25, Autor: elkakida

System polityczny Republiki Włoskiej

Wybory parlamentarne 1994 r. stanowiły symboliczny przełom między Pierwszą i Drugą Republiką Włoską, a także linię podziału między dotychczasowym systemem partyjnym a n [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:34 , Wyświetleń: 1554 , Ocena: 43.83, Głosów: 29, Autor: elkakida

Problam składowania odpadów.

PROBLEM NA TERENIE SKŁADOWANIA I SEGREGACJI ODPADÓW POWIATU MIECHOWESKIEGOOdpady to materiały i substancje stałe i ciekłe, z wyjątkiem ścieków, powstałe w skutek dzia [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:34 , Wyświetleń: 1800 , Ocena: 27.82, Głosów: 61, Autor: elkakida

Problem bezrobocia i ubóstwa w Polsce

Zjawiska ubóstwa i bezrobocia są ze sobą ściśle powiązane. Jeśli ktoś przez dłuższy czas pozbawiony jest możliwości zarobkowania, to poziom jego życia znacznie się ob [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:35 , Wyświetleń: 1722 , Ocena: 28.43, Głosów: 50, Autor: elkakida

Polscy prezydenci

Gabriel Narutowicz (1865-1922) - profesor politechniki w Zurychu; w 1922 r. wybrany na pierwszego prezydenta RP spośród 5 kandydatów. Głosy mniejszości narodowych w dużym sto [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:49 , Wyświetleń: 1782 , Ocena: 17.92, Głosów: 85, Autor: elkakida

Uchodźcy jako problem społeczny w prawie polskim.

WstępPolska to kraj, w którym zjawisko uchodźstwa jest doskonale znane. Z jednej strony ostatnie 200 lat naszej historii to czas, kiedy różne wydarzenia historyczne zm [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:51 , Wyświetleń: 1324 , Ocena: 57.95, Głosów: 18, Autor: elkakida

Co to jest przemoc?

Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, ogranicza naszą wolność, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Niżej przedstawiam krótkie omówi [...]

Dodano: 2009-01-18 19:45:00 , Wyświetleń: 2085 , Ocena: 32.34, Głosów: 55, Autor: elkakida

Dlaczego płacimy podatki i jaki jest mój stosunek do osób uchylających się od tego obowiązku.

Większość z nas wie, że podatek to przymusowe, bezzwrotne, nieodpłatne i powszechne, obejmujące wszystkich obywateli (choć w różnym stopniu, w zależności od prowadzonej [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:17 , Wyświetleń: 1519 , Ocena: 78.32, Głosów: 18, Autor: elkakida

Gdybym był posłem w Parlamencie Europejskim to...

Parlament Europejski według sformułowania zawartego w Traktacie Rzymskim z 1957 roku, reprezentuje "narody państw zespolonych we Wspólnocie Europejskiej". Mówiąc prostymi sł [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:18 , Wyświetleń: 1709 , Ocena: 94.11, Głosów: 18, Autor: elkakida

Parlamentarny system rządów

Parlamentarny system rządów, czyli inaczej parlamentaryzm stanowi nieodzowny element władzy burżuazyjnej. Jest to system, w którym funkcje głowy państwa i szefa rządu są r [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:19 , Wyświetleń: 1692 , Ocena: 33.06, Głosów: 47, Autor: elkakida

Alkoholizm (7)

Uzależnienie jest chorobą chroniczną, przewlekłą, postępującą i nieuleczalną. Oznacza to, iż człowiek uzależniony już nigdy nie będzie umiał zażywać danego środka [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:21 , Wyświetleń: 2137 , Ocena: 18.86, Głosów: 110, Autor: elkakida

Narkomania...

Narkotyki możemy podzielić na następujące grupy: 1.Opiaty 2.Psychostymulujące 3.Konopie indyjskie i ich pochodne 4.Halucynogenne 5.Wziewne 6.Leki nasen [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:22 , Wyświetleń: 2278 , Ocena: 1455, Głosów: 0, Autor: elkakida

Definicje bezrobocia

Bezrobocie rejestrowane, bezrobocie ukryte, definicje bezrobociaPowyższe pojęcia odnoszą się do określania skali bezrobocia, które popularnie określamy jako "statystyka bezr [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:13 , Wyświetleń: 1790 , Ocena: 24.61, Głosów: 58, Autor: elkakida

Konflikty narodowościowe

Jak nieskuteczne były działanie wspólnot międzynarodowych dowodzi II wojna światowa. Zmusiła ona ponownie wspólnotę międzynarodowa do zajęcia zdecydowanego stanowiska wob [...]

Dodano: 2009-01-19 15:29:29 , Wyświetleń: 2038 , Ocena: 25.13, Głosów: 55, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?