Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Zadania i cele mediów

Istnieje wiele teorii, dotyczących zadań, jakie spełniają środki masowego przekazu. Wynika to ze zróżnicowanego definiowania tego pojęcia. W ujęciu funkcjonalistycznym, kt [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:02 , Wyświetleń: 2919 , Ocena: 16.87, Głosów: 141, Autor: tom

Reprywatyzacja

INFORMACJA NA TEMAT RZĄDOWEGO PROJEKTU USTAWY REPRYWATYZACYJNEJ Założenia projektu Rodzaje świadczenia reprywatyzacyjnego Wielkość roszcze [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:26 , Wyświetleń: 2073 , Ocena: 18.02, Głosów: 113, Autor: tom

Jak formowało się społeczeństwo obywatelskie, wskaż zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.

Koncepcja społeczeństwa obywatelskiego rozwinęła sięz przedstawionego przez J. J. Rosseau pojęcia samostanowienia. Początkowo samostanowienie rozumiano jako ograniczenie [...]

Dodano: 2008-05-27 22:51:01 , Wyświetleń: 1448 , Ocena: 56.71, Głosów: 20, Autor: tom

Plityka Prorodzinna

Program „Polityka Prorodzinna Państwa" został przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 1999 roku. Program ten stanowi kompilacją elementów zawartych w licznych, szczegó [...]

Dodano: 2008-05-27 22:51:03 , Wyświetleń: 1921 , Ocena: 18.99, Głosów: 88, Autor: tom

SCIAGA NA WOS

Najważniejszym aktem obywatelskim w państwie jest udział w wyborach.CZYNNE PRAWO WYBORCZE-prawo wybieraniaBIERNE PRAWO WYBORCZE-możliwość bycia wybranymORDYNACJA [...]

Dodano: 2008-05-27 22:51:04 , Wyświetleń: 2604 , Ocena: 24.09, Głosów: 89, Autor: tom

Społeczeństwo i procesy społeczne.

Mianem społeczeństwa określamy zbiorowość ludzką znajdującą się na ograniczonej powierzchni (wyróżnia się społeczeństwa lokalne, okręgowe, regionalne, państwowe i o [...]

Dodano: 2008-05-27 22:51:04 , Wyświetleń: 1884 , Ocena: 27.68, Głosów: 55, Autor: tom

Terroryzm (2)

TERRORYZMOstatnio, zwłaszcza po 11 września, w masmediach bardzo dużo mówi się o szeroko pojętym terroryzmie. Ludzie zaczęli nagle zwracać dość dużą uwagę na wsze [...]

Dodano: 2008-05-27 22:51:05 , Wyświetleń: 2202 , Ocena: 11, Głosów: 193, Autor: tom

Wolności prawa i obowiązki człowieka i obywatela podstawą funkcjonowania państwa demokratycznego

Prawny status (sytuacja) jednostki w państwie zmieniał się. Następowało zwłaszcza rozszerzenie katalogu podstawowych praw i wolności człowieka i obywatela. W wieku XIX był [...]

Dodano: 2008-05-27 22:51:06 , Wyświetleń: 1437 , Ocena: 52.05, Głosów: 20, Autor: tom

Państwo prawa i gwarancje rządów prawa (2)

Państwo prawa i gwarancje rządów prawaPrawo może być środkiem rządzenia społeczeństwem, regulatorem procesów społeczno-gospodarczych i sposobem rozwiązywania konfli [...]

Dodano: 2008-06-11 08:21:12 , Wyświetleń: 1934 , Ocena: 21.72, Głosów: 82, Autor: tom

Polskie partie polityczne

Akcja Wyborcza "Solidarność", AWS, ugrupowanie polityczne powstałe 8 czerwca 1996 w Warszawie, z inicjatywy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" i w p [...]

Dodano: 2008-06-11 08:21:15 , Wyświetleń: 2237 , Ocena: 28.61, Głosów: 66, Autor: tom

Restrukturyzacja Huty Katowice

HUTA KATOWICE rozpoczęła działalność w 1976 roku jako zakład surowcowy, który miał produkować jedynie półwyroby (stal, kęsiska i kęsy) do dalszego przerobu w innych wa [...]

Dodano: 2008-06-11 08:22:00 , Wyświetleń: 1702 , Ocena: 35.31, Głosów: 41, Autor: tom

Ściąga z władzy ustawodawczej i wykonawczej

Organami władzy wykonawczej w Polsce są:-prezydent-rządFUNKCJE PREZYDENTA; reprezentuje państwo na zewnątrz, przyjmuje akredytacje przedstawicieli innych p [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:18 , Wyświetleń: 1786 , Ocena: 43.53, Głosów: 35, Autor: tom

Historia Unii Europejskiej

Proces integracji europejskiej, w wyniku którego powstała Unia Europejska, został zapoczątkowany w latach pięćdziesiątych. Sześć państw Europy Zachodniej uznało wtedy, [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:06 , Wyświetleń: 1672 , Ocena: 22.5, Głosów: 61, Autor: tom

Przewodnik po Unii Europejskiej

Spis treści:Symbole Unii EuropejskiejFlagaOd 1986 r. Unia Europejska ma wspólną flagę z Radą Europy. Obecnie tej flagi używają obydwie instytucje (Unia Europejsk [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:54 , Wyświetleń: 1891 , Ocena: 17.63, Głosów: 87, Autor: tom

Przyczyny łamania praw człowieka w świecie

Przyczyny łamania praw człowieka są bardzo różne. Wynika to przede wszystkim z odmienności, różnic dzielących poszczególne kraje. Jednakże prawa człowieka łamane są c [...]

Dodano: 2008-07-17 09:52:55 , Wyświetleń: 2830 , Ocena: 15.37, Głosów: 119, Autor: tom

Proces integracji europejskiej

Podział Europy na dwa bloki wojskowe wiązał się nie tylko z procesem kształtowania się między nimi równowagi strategicznej, lecz i z formowaniem się specyficznych struktur [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:18 , Wyświetleń: 1920 , Ocena: 24.99, Głosów: 75, Autor: tom

Władza wykonawcza (2)

Organami władzy wykonawczej w Polsce są: -prezydent -rząd ; ustawodawczej –sejm –senat ; FUNKCJE PREZYDENTA reprezentuje państwo na zewnątrz , przyjmuje ak [...]

Dodano: 2008-07-18 10:39:00 , Wyświetleń: 2158 , Ocena: 14.81, Głosów: 133, Autor: tom

Pytania i odpowiedzi

1 Wyjaśnij pojęcie państwa i jego funkcje.Państwo jest polityczną organizacją społeczeństwa, wyposażoną w suwerenną władzę, jest też organizacją terytori [...]

Dodano: 2008-07-21 01:23:53 , Wyświetleń: 3511 , Ocena: 34.89, Głosów: 80, Autor: tom

Konstytucja, wybory i prawo wyborcze

Konstytucja- powszechnie konstytucja upowszechniana jest z ustawą zasadniczą, która różni się od innych ustaw szczególną mocą prawną, szczególną treściom oraz spec [...]

Dodano: 2008-07-21 23:07:00 , Wyświetleń: 1695 , Ocena: 36.29, Głosów: 41, Autor: tom

Czy polska jest krajem tolerancyjnym ?

Tolerancja- wyrozumiałość, szacunek dla cudzych poglądów, gustów, upodobań i zwyczajów - wyrażających się w dopuszczeniu ich do głosu.polacy tolerancyjni są wobec [...]

Dodano: 2008-07-21 23:07:04 , Wyświetleń: 2300 , Ocena: 38.95, Głosów: 40, Autor: tom

Omówienie artykułu - AIDS

Artykuł: „Patent na nadzieje”Gazeta: Gazeta WyborczaAutor: Adam Leszczyński, Tomasz SurdelOmówienie:Artykuł ten porusza problem walki z AIDS w Afryc [...]

Dodano: 2008-07-21 23:07:05 , Wyświetleń: 1947 , Ocena: 22.04, Głosów: 67, Autor: tom

Streszczenie / recenzja artykułu o Unii Europejskiej

Ważnym problemem naszego kraju istniejącym już od kilku lat jest decyzja o wejściu do Unii Europejskiej. Wydaje się, że nasz parlament już dawno ją podjął, ponieważ Pols [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:09 , Wyświetleń: 93326 , Ocena: 1669.17, Głosów: 89, Autor: GOSIA288

Samorząd Społeczny - jego formy i kompetencje

SAMORZĄD, ustalony prawem zakres kompetencji do samodzielnego rozstrzygania spraw określonej społeczności, reprezentowania jej interesów wobec organów państwa i wykonywania [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:17 , Wyświetleń: 2828 , Ocena: 15.77, Głosów: 115, Autor: GOSIA288

Sejm, jako organ najwyzszy wladzy ustawodawczej.

1. Parlament dwuizbowy - zgromadzenie narodoweSejm:- sklada sie z 460 poslow wybranych w wyborach proporcjonalnych, powszechnych, rownych, bezposrednich, w glosowaniu tajny [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:02 , Wyświetleń: 1555 , Ocena: 27.67, Głosów: 50, Autor: GOSIA288

Spoleczenstwo

Pojeciem spoleczenstwa okresla sie duze spolecznosci, np. spolecznosc panstwowa, lub jakas spolecznosc na tyle wielka, ze wszystkei niemal sprawy jej czlonkow tocza sie w jej ramac [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:02 , Wyświetleń: 3630 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: GOSIA288

Czy model rodziny, w której decyduje ojciec odpowiada wymaganiom współczesności?

Model rodziny, której głową jest despotyczny ojciec uważam za model zły, za twór, który nigdy nie był ani modny ani pożyteczny. Moim zdaniem kryterium nie jest tu czas, gd [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:38 , Wyświetleń: 1921 , Ocena: 19.3, Głosów: 90, Autor: GOSIA288

Podatki - wiersz

Każdy obywatel podatek płacić musi,to jego obowiązek, czysto patriotycznydotyczący każdego, począwszy na dziecku, które kupując zabawkę VAT zapłaci, a sk [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:38 , Wyświetleń: 2308 , Ocena: 12.58, Głosów: 204, Autor: GOSIA288

Aspekty wejścia Polski do Unii Europejskiej

Od kilku lat staramy się o wstąpienie do Wspólnoty Europejskiej. Jako kraj byłego bloku krajów demokracji ludowej, Polska musi włożyć wiele wysiłku w dostosowanie się do [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:04 , Wyświetleń: 1492 , Ocena: 27.21, Głosów: 46, Autor: GOSIA288

Eutanazja problemem ponadczasowym.

W niniejszym opracowaniu będę się starał przedstawić znaczenie, etymologię i charakterystykę oraz argumenty za lub przeciw eutanazji. Należy na wstępie postawić kilka pyt [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:38 , Wyświetleń: 2180 , Ocena: 24.32, Głosów: 49, Autor: GOSIA288

Unia Europejska informacje

UNIA EUROPEJSKA (UE), związek państw-członków Wspólnot Europejskich, zawarty na podstawie Traktatu o Unii Europejskiej, podpisanego 7 II 1992 w Maastricht w Holandii (tzw. tra [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:48 , Wyświetleń: 1993 , Ocena: 14.69, Głosów: 107, Autor: GOSIA288

Własności nieruchomości i użytkowanie wieczyste.

W myśl art. 233, W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o poddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do gmin bąd [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:03 , Wyświetleń: 1660 , Ocena: 24.53, Głosów: 58, Autor: GOSIA288

Eutanazja (1)

Pewien czas temu, cały świat obiegła przerażająca wieść. Niczym ptak zagłady przeleciała nad kościołami świata, paskudząc wiernym w ich strwożone dusze. Kościoły bi [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:18 , Wyświetleń: 2323 , Ocena: 14.25, Głosów: 174, Autor: GOSIA288

Wybory

WYBORY-sposób powoływania obywateli do pełnienia funkcji publicznychw organach państwowych(np. w samorządowych przez głosowanie na wytypowanych kandydatów). Wybory stano [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:29 , Wyświetleń: 2623 , Ocena: 11.8, Głosów: 228, Autor: GOSIA288

Autoprezentacja

Od tego, jak pokażemy się swojemu przyszłemu pracodawcy, szefowi lub innej osobie zależy np. czy zostaniemy przyjęci do pracy. Zawsze liczy się pierwsze wrażenie, gdyż jest [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:58 , Wyświetleń: 2102 , Ocena: 22.11, Głosów: 95, Autor: GOSIA288

Demokracja a dyktatura i anarchia

Gabrysia GawroniakDEMOKRACJA A DYKTATURA I ANARCHIANie ma na świecie idealnego sytemu rządów. Każdy posiada jakieś wady i zalety. Uważam, że najlepszym sposobem [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:59 , Wyświetleń: 1998 , Ocena: 25.85, Głosów: 65, Autor: GOSIA288

Demokracja, totalitaryzm, autorytaryzm - porównanie

Państwo demokratyczne to takie które realizuje następujące zasady ustrojowe : Zasadę suwerenności narodu zgadnie z ktorą najwyższą władze w państwie ma naród, jest on u [...]

Dodano: 2008-08-04 20:18:00 , Wyświetleń: 1934 , Ocena: 25.77, Głosów: 52, Autor: GOSIA288

Sądownictwo, władze rynkowe, gospodarka, przedsiebiorstwa, bankowośc, marketing

SądownictwoSystem organów ochrony prawneZasadnicza funkcja –ochrona prawna, czyli ochrona za pomoca prawa określonych dóbr i wartości niezbędnych do egzystencji [...]

Dodano: 2008-08-04 20:18:06 , Wyświetleń: 1524 , Ocena: 49.03, Głosów: 36, Autor: GOSIA288

Za i przeciw karze śmierci.

Kara śmierci jest bardzo dyskusyjnym tematem. Budzi wiele kontrowersji, stawia liczne pytania i problemy, a ponadto dzieli społeczeństwo na dwa przeciwne sobie obozy, nie tylko [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:40 , Wyświetleń: 1737 , Ocena: 44.27, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Zagadnienia na ustny egzamin dojrzałości - 2002 - dla Technykum 5cio-letnich Zawodowych

1.Człowiek jako istota społeczna (wyjaśnienie pojęć: osobowość, tożsamość, mentalność)2.Klasyfikacja wartości regulujących życie społeczne i omówienie3.Pod [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:45 , Wyświetleń: 1392 , Ocena: 53.8, Głosów: 24, Autor: Michalk88

Dokumenty prawne

dokumenty prawne typu: konstytucja i inne.spakowane w winace 2.xx [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:46 , Wyświetleń: 1783 , Ocena: 13.63, Głosów: 102, Autor: Michalk88

Działalność gospodarcza w gminie

Działalność gospodarcza, wykreowana przez system prawny każdego państwa forma organizacyjno-prawna umożliwiająca zespolenie podmiotów uczestniczących w procesie gospodarcz [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:04 , Wyświetleń: 1657 , Ocena: 24.27, Głosów: 61, Autor: Michalk88

Fundacje w Polsce

Fundacje są to inaczej organizacje lub osoby prawne, które zbierają pieniądze lub inne datki i przeznaczają je na jakiś szczytny cel np. pomoc chorym, biednym lub poszkodowan [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:06 , Wyświetleń: 1784 , Ocena: 17.48, Głosów: 88, Autor: Michalk88

Giełda - podstawowe pojęcia

1. Kto to jest inwestor ?Inwestor to podmiot lokujący swój kapitał w celu osiągnięcia zysku lub dochodu, może to być osoba fizyczna lub osoba prawna. Główny inwestor w [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:07 , Wyświetleń: 1466 , Ocena: 24.43, Głosów: 45, Autor: Michalk88

NBP (1)

1. Definicja NBP : Narodowy Bank Polski, NBP to bank centralny w Polsce, utworzony w 1945. Główne jego zadania dotyczą kreacji i emisji pieniądza oraz kontroli i kredyto [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:08 , Wyświetleń: 2654 , Ocena: 16.4, Głosów: 196, Autor: Michalk88

Obowiązki i prawa ucznia

Każdy człowiek uczący się w szkole, czy to w gimnazjum, czy nawet i na studiach ma swoje prawa i obowiązki ucznia. Przepisy te powinna mieć każda szkoła. Prawa i obowiązki [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:09 , Wyświetleń: 1793 , Ocena: 23.77, Głosów: 61, Autor: Michalk88

Partie polityczne w sejmie po wyborach 2001r.

23 września 2001 roku w całej Polsce i nie tylko odbyły się wybory bo parlamentu III RP. W wyborach do sejmu stanęło 9 partii politycznych, sześć się dostało, n [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:10 , Wyświetleń: 1612 , Ocena: 58.96, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Demokracja jako forma ustroju społecznego

DEMOKRACJA [gr.] (ludowładztwo), ustrój polityczny., w którym władzę sprawuje społeczeństwo; termin wprowadzony w starożytności prawdopodobnie przez gr. sofistów, upowsze [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:31 , Wyświetleń: 3278 , Ocena: 20.21, Głosów: 99, Autor: Michalk88

Co to są podmioty i środki pracy?

Środki pracy, część kapitału rzeczowego (realnego) uczestnicząca w procesie produkcji, obejmująca dobra materialne, przy pomocy których człowiek oddziałuje na przedmioty [...]

Dodano: 2008-08-24 11:15:32 , Wyświetleń: 1780 , Ocena: 52.78, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Co to są zasoby ludzkie, naturalne i kapitałowe?

Zasoby naturalne to substancje znajdujące się w przyrodzie, które mogą być przetwarzane dla otrzymania produktów, których potrzebujemy i używany w życiu. Istnieje wiele r [...]

Dodano: 2008-08-24 11:15:33 , Wyświetleń: 1652 , Ocena: 48.28, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Które z praw obywatelskich uważam za najważniejsze i dlaczego?

Moim zdaniem jednym z najważniejszych praw obywatelskich jest równość wobec prawa. Przy respektowaniu tego założenia kraj ma bardzo duże szanse na nieskrępowany rozwój i d [...]

Dodano: 2008-08-24 11:15:46 , Wyświetleń: 1687 , Ocena: 46.13, Głosów: 37, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?