Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Ideologie i doktryny

IDEOLOGIA- system idei i przekonań odwołujących się do systemu wartości, która wpływa na życie polityczne.- całokształt, ogół poglądów na temat funkcjonowania str [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:28 , Wyświetleń: 1805 , Ocena: 19.54, Głosów: 80, Autor: elkakida

Narod i swiadomosc narodowa

NARÓD- zbiorowość na określonym terytorium, mająca odrębność etniczną, własne instytucje społeczne i gospodarcze oraz kulturową odrębność- wytworzone na przełomie d [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:29 , Wyświetleń: 1614 , Ocena: 29.27, Głosów: 40, Autor: elkakida

Społeczeństwo współczesnej Polski.

Ogólna charakterystyka społeczeństwa polskiegoW roku 2000 liczba ludności wynosiła ok. 38 mln 643 tys. Potencjał ludności wobec Europy duży, bo aż 8 miejsce (tuż za N [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:29 , Wyświetleń: 1927 , Ocena: 53.83, Głosów: 35, Autor: elkakida

Państwo - geneza, pojecie, funkcje

Państwo- polityczna organizacja społeczeństwa, wyposażona w suwerenną władzę, jest organizacją terytorialną i przymusową. Wg Georgia Jellinka państwo obejmuje trzy eleme [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:30 , Wyświetleń: 1681 , Ocena: 28.72, Głosów: 45, Autor: elkakida

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa (NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji)

Kontrola państwowa – to system organów powołanych do badania i oceny finansowej i gospodarczej działalności aparatu państwowegoNajwyższa Izba Kontroli (NIK):-n [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:32 , Wyświetleń: 1502 , Ocena: 50.48, Głosów: 28, Autor: elkakida

Prezydenci Europy

Albania-Głowa: Rexhep Mejdani Szef rządu: Fatos NanoAndora-Głowa: Jacques Chirac, Joan Alanis Martí Szef rządu: Molné FornéAustria-Głowa: Thomas Klestil [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:02 , Wyświetleń: 1915 , Ocena: 24.83, Głosów: 76, Autor: elkakida

Polska w Europie – różnić się pięknie we wspólnym domu. (2)

Od kilku lat Polska stara się o członkostwo w Unii Europejskiej. Z przyjęciem do tej organizacji wiąże się wiele przygotowań, starań a także dostosowanie prawa i przepis [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:52 , Wyświetleń: 1494 , Ocena: 615, Głosów: 0, Autor: elkakida

Jak powstaje ustawa?

• Jaka jest rola prezydenta, parlamentu i rządu w procesie tworzenia ustaw? • Jakie są kolejne etapy uchwalania ustawy? Co to jest prawo weta? JAK WPROWADZIĆ [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:23 , Wyświetleń: 1886 , Ocena: 29.65, Głosów: 50, Autor: elkakida

Zreformowany system emerytalno – rentowy w Polsce

Struktura funkcjonalna i mechanizm finansowania. System emerytalno – rentowy jest integralną częścią ubezpieczeń społecznych, które obejmują: 1. ubezpieczenia [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:28 , Wyświetleń: 1530 , Ocena: 53.85, Głosów: 25, Autor: elkakida

Partie polityczne Sejmu IV kadencji.

Informacje ogólneSejm, w Polsce od XV w. najwyższy organ władzy ustawodawczej. Nazwa od starosłowiańskiego słowa "sjem" lub "snem", które oznaczało zjazd ludności. W o [...]

Dodano: 2009-04-05 23:56:31 , Wyświetleń: 1798 , Ocena: 52, Głosów: 35, Autor: elkakida

Kultury Europy – Europa kultur: kontrast czy podobieństwo?

Kultura współczesnej Europy wypływa z wielowiekowej tradycji, która nie pozostaje bez znaczenia wobec aktualnych poglądów Europejczyków. Specyficzne cechy europejskiej cywil [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:00 , Wyświetleń: 1419 , Ocena: 107.25, Głosów: 11, Autor: elkakida

Kongres ojców demokracji.

Vaclav Havel – Witam państwa na pierwszym Międzynarodowym Kongresie Ojców Demokracji. Dzisiaj rozstrzygać będziemy bardzo istotną kwestię – kto oddał demokr [...]

Dodano: 2009-04-07 16:44:55 , Wyświetleń: 1630 , Ocena: 26, Głosów: 55, Autor: elkakida

Państwo nie może istnieć bez władzy.

Na świecie mamy wiele ustrojów różniących się od siebie zarówno prawami obywatelskimi jak i kulturą i obyczajowością. Zaczynam od ustrojów, gdzyż bez tego żadne państ [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:48 , Wyświetleń: 1874 , Ocena: 52.3, Głosów: 26, Autor: elkakida

Katalog praw i wolności.

1. Wolności i prawa osobiste Wyróżniamy tutaj dwie kategorie: przysługujące każdemu człowiekowi znajdującemu się na terytorium RP - by wymienić tylko niektóre z [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:49 , Wyświetleń: 1583 , Ocena: 34.39, Głosów: 40, Autor: elkakida

Szanse i zagrożenia dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej

Moim zdaniem po wejściu do Unii Europejskiej Polska zacznie się liczyć w Europie. Staniemy się bogatszym krajem i podniesie się poziom życia. Bezrobocie znacznie zmaleje, a t [...]

Dodano: 2009-04-23 21:39:12 , Wyświetleń: 1441 , Ocena: 76.71, Głosów: 16, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?