Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Szanse i zagrożenia dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej

Moim zdaniem po wejściu do Unii Europejskiej Polska zacznie się liczyć w Europie. Staniemy się bogatszym krajem i podniesie się poziom życia. Bezrobocie znacznie zmaleje, a t [...]

Dodano: 2009-04-23 21:39:12 , Wyświetleń: 1441 , Ocena: 76.71, Głosów: 16, Autor: elkakida

Katalog praw i wolności.

1. Wolności i prawa osobiste Wyróżniamy tutaj dwie kategorie: przysługujące każdemu człowiekowi znajdującemu się na terytorium RP - by wymienić tylko niektóre z [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:49 , Wyświetleń: 1583 , Ocena: 34.39, Głosów: 40, Autor: elkakida

Państwo nie może istnieć bez władzy.

Na świecie mamy wiele ustrojów różniących się od siebie zarówno prawami obywatelskimi jak i kulturą i obyczajowością. Zaczynam od ustrojów, gdzyż bez tego żadne państ [...]

Dodano: 2009-04-07 16:45:48 , Wyświetleń: 1874 , Ocena: 52.3, Głosów: 26, Autor: elkakida

Kongres ojców demokracji.

Vaclav Havel – Witam państwa na pierwszym Międzynarodowym Kongresie Ojców Demokracji. Dzisiaj rozstrzygać będziemy bardzo istotną kwestię – kto oddał demokr [...]

Dodano: 2009-04-07 16:44:55 , Wyświetleń: 1630 , Ocena: 26, Głosów: 55, Autor: elkakida

Kultury Europy – Europa kultur: kontrast czy podobieństwo?

Kultura współczesnej Europy wypływa z wielowiekowej tradycji, która nie pozostaje bez znaczenia wobec aktualnych poglądów Europejczyków. Specyficzne cechy europejskiej cywil [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:00 , Wyświetleń: 1419 , Ocena: 107.25, Głosów: 11, Autor: elkakida

Partie polityczne Sejmu IV kadencji.

Informacje ogólneSejm, w Polsce od XV w. najwyższy organ władzy ustawodawczej. Nazwa od starosłowiańskiego słowa "sjem" lub "snem", które oznaczało zjazd ludności. W o [...]

Dodano: 2009-04-05 23:56:31 , Wyświetleń: 1798 , Ocena: 52, Głosów: 35, Autor: elkakida

Zreformowany system emerytalno – rentowy w Polsce

Struktura funkcjonalna i mechanizm finansowania. System emerytalno – rentowy jest integralną częścią ubezpieczeń społecznych, które obejmują: 1. ubezpieczenia [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:28 , Wyświetleń: 1530 , Ocena: 53.85, Głosów: 25, Autor: elkakida

Jak powstaje ustawa?

• Jaka jest rola prezydenta, parlamentu i rządu w procesie tworzenia ustaw? • Jakie są kolejne etapy uchwalania ustawy? Co to jest prawo weta? JAK WPROWADZIĆ [...]

Dodano: 2009-04-01 10:05:23 , Wyświetleń: 1886 , Ocena: 29.65, Głosów: 50, Autor: elkakida

Polska w Europie – różnić się pięknie we wspólnym domu. (2)

Od kilku lat Polska stara się o członkostwo w Unii Europejskiej. Z przyjęciem do tej organizacji wiąże się wiele przygotowań, starań a także dostosowanie prawa i przepis [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:52 , Wyświetleń: 1494 , Ocena: 615, Głosów: 0, Autor: elkakida

Prezydenci Europy

Albania-Głowa: Rexhep Mejdani Szef rządu: Fatos NanoAndora-Głowa: Jacques Chirac, Joan Alanis Martí Szef rządu: Molné FornéAustria-Głowa: Thomas Klestil [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:02 , Wyświetleń: 1915 , Ocena: 24.83, Głosów: 76, Autor: elkakida

Organy kontroli państwowej i ochrony prawa (NIK, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji)

Kontrola państwowa – to system organów powołanych do badania i oceny finansowej i gospodarczej działalności aparatu państwowegoNajwyższa Izba Kontroli (NIK):-n [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:32 , Wyświetleń: 1502 , Ocena: 50.48, Głosów: 28, Autor: elkakida

Państwo - geneza, pojecie, funkcje

Państwo- polityczna organizacja społeczeństwa, wyposażona w suwerenną władzę, jest organizacją terytorialną i przymusową. Wg Georgia Jellinka państwo obejmuje trzy eleme [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:30 , Wyświetleń: 1681 , Ocena: 28.72, Głosów: 45, Autor: elkakida

Narod i swiadomosc narodowa

NARÓD- zbiorowość na określonym terytorium, mająca odrębność etniczną, własne instytucje społeczne i gospodarcze oraz kulturową odrębność- wytworzone na przełomie d [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:29 , Wyświetleń: 1614 , Ocena: 29.27, Głosów: 40, Autor: elkakida

Społeczeństwo współczesnej Polski.

Ogólna charakterystyka społeczeństwa polskiegoW roku 2000 liczba ludności wynosiła ok. 38 mln 643 tys. Potencjał ludności wobec Europy duży, bo aż 8 miejsce (tuż za N [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:29 , Wyświetleń: 1927 , Ocena: 53.83, Głosów: 35, Autor: elkakida

Ideologie i doktryny

IDEOLOGIA- system idei i przekonań odwołujących się do systemu wartości, która wpływa na życie polityczne.- całokształt, ogół poglądów na temat funkcjonowania str [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:28 , Wyświetleń: 1805 , Ocena: 19.54, Głosów: 80, Autor: elkakida

Formy i modele ustrojowe panstw

forma rządów – struktura najwyższych władz w państwie i sposób ich powoływania;• monarchie – rodzaj ustroju, rządzi władca, sułtan, cesarz, wład [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:27 , Wyświetleń: 1692 , Ocena: 43.26, Głosów: 30, Autor: elkakida

Demokracja (5)

Rozwój demokracji:* demokracja ateńska V-IV w.- demokracja polisowa, demokracja bezpośrednia- wszyscy obywatele zbierali się na agorach. Nie było zasady przedstawicielstwa [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:25 , Wyświetleń: 2118 , Ocena: 14.79, Głosów: 127, Autor: elkakida

Budżet panstwa

Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający zestawienie dochodów i wydatków rządowych związanych z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodarczej. Jest to [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:24 , Wyświetleń: 5137 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Prezydent RP (3)

Organami państwa w zakresie władzy wykonawczej są Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów. Zgodnie przeto z przyjętą powszechnie zasada systemów parlamentarnych [...]

Dodano: 2009-03-18 11:08:15 , Wyświetleń: 2102 , Ocena: 16.06, Głosów: 108, Autor: elkakida

Sojusz Lewicy Demokratycznej- cele, członkowie

Cele SLDSojusz Lewicy Demokratycznej do wartości naczelnych, których urzeczywistnienie uznaje za podstawowe swoje zadanie, zalicza godność człowieka, sprawiedliwość spo [...]

Dodano: 2009-03-18 11:07:10 , Wyświetleń: 1683 , Ocena: 68.81, Głosów: 25, Autor: elkakida

Alkohol i narkotyki jako próba ucieczki przed rzeczywistością. Jak się uchronić?

Przeczytałam wiele artykułów na temat narkotyków, alkoholu czy nikotyny. Zastanawia mnie jak można się tak pogrążać na własne życzenie!!! Czytając pochlebne opinie na t [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:26 , Wyświetleń: 1318 , Ocena: 67.38, Głosów: 15, Autor: elkakida

Co to znaczy być dobrym obywatelem?

Co tak naprawdę oznacza słowo obywatel? Jakie skojarzenia niesie ze sobą to słowo? Zacząć należałoby od tego, co znaczy być obywatelem, jednostką prawidłowo funkcjon [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:08 , Wyświetleń: 2191 , Ocena: 892, Głosów: 0, Autor: elkakida

Czy Polacy są tolerancyjni?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw wyjaśnić co oznacza słowo tolerancja.Tolerancja

Dodano: 2009-03-15 15:08:06 , Wyświetleń: 1890 , Ocena: 30.96, Głosów: 46, Autor: elkakida

Terroryzm islamski - historia, powody, skutki

Czy Islam jest religią terroru? Wnioski takie przychodzą, słuchając relacje z Iraku, Afganistanu, niedawno z Hiszpanii, czy Stanów Zjednoczonych. Muzułmański terrorysta wysa [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:05 , Wyświetleń: 1739 , Ocena: 40.25, Głosów: 35, Autor: elkakida

Dlaczego wszyscy są zobowiązani płacić podatki? Jak funkcjonowałoby państwo gdybyśmy zaprzestali płacić podatki?

Podatek jest to obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa, które istnieje w każdym kraju. W każdym są one inne i różnej wielkości, jednak mają na celu to samo zadanie.

Dodano: 2009-03-15 15:08:04 , Wyświetleń: 1582 , Ocena: 128.18, Głosów: 10, Autor: elkakida

Media - czwarta władza (3)

1. Co to są media?Media są to instytucje dążące do przekazywania ważnych lub mniej ważnych informacji ze świata. Odbiorcami takich wiadomości jesteśmy my – spo [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:57 , Wyświetleń: 2199 , Ocena: 830, Głosów: 0, Autor: elkakida

4 czerwca 1989 - Pierwsze wolne wybory

Gdy w wyniku Okrągłego Stołu ustalono parytet 35 procent w Sejmie dla opozycji i wolne wybory do Senatu, niemal rozpoczęła się nie mająca precedensu w powojennej Polsce kamp [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:56 , Wyświetleń: 2007 , Ocena: 25.61, Głosów: 60, Autor: elkakida

Pieniadz i gospodarka finansowa

HISTORIA PIENIADZAtrudno wyobrazic sobie zycie spoleczne bez istnienia pieniadza. Poczatki pieniadza zwiazane sa z rozpoczeciem wymiany towarow. Najpierw wymieniano towar za to [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:19 , Wyświetleń: 1571 , Ocena: 30.76, Głosów: 44, Autor: elkakida

Jaki ustrój polityczny/społeczny wydaje Ci się najlepszy? (2)

Na świecie istnieje dziś wiele różnych ustrojów politycznych. Jedne funkcjonują bardzo dobrze, inne zaś trochę gorzej. Niestety żaden z nich nie jest idealny, zawsze znajd [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:34 , Wyświetleń: 1950 , Ocena: 1111, Głosów: 0, Autor: elkakida

Czy integracja Polski z Unią Europejską jest korzyścią czy też zagrożeniem dla Polski?

Wejście Polski do Unii Europejskiej budzi kontrowersje i stawia przed nami różne pytania. Żeby dokonać trafnego wyboru trzeba zapoznać się z ofertą i wybrać najlepszą dro [...]

Dodano: 2009-03-07 23:10:49 , Wyświetleń: 1394 , Ocena: 71.88, Głosów: 15, Autor: elkakida

Ochrona paproci w polsce

Paprocie chronione. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska , Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 kwietnia 1995 roku, w sprawie ochrony gatunkowej roślin. Papr [...]

Dodano: 2009-03-07 23:09:50 , Wyświetleń: 1856 , Ocena: 24.92, Głosów: 62, Autor: elkakida

Media - czwarta władza (2)

1. Co to są media?Media są to instytucje dążące do przekazywania ważnych lub mniej ważnych informacji ze świata. Odbiorcami takich wiadomości jesteśmy my – spo [...]

Dodano: 2009-03-07 23:09:37 , Wyświetleń: 2153 , Ocena: 892, Głosów: 0, Autor: elkakida

Wywiad z maklerem

1. Jak zostać maklerem?Należy zdać egzamin maklerski organizowany przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie. Egzamin polega na teście pisemnym trwającym [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:15 , Wyświetleń: 2319 , Ocena: 3.59, Głosów: 124, Autor: elkakida

Prawa człowieka - współczesny stanich realizacji w świecie.

Prawa człowieka to zespół praw i wolności, które przysługują każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, język, wyznanie, przekonania polityczne, pochodzenie narod [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:14 , Wyświetleń: 1418 , Ocena: 50.58, Głosów: 25, Autor: elkakida

Media - czwarta władza (1)

1. Co to są media?Media są to instytucje dążące do przekazywania ważnych lub mniej ważnych informacji ze świata. Odbiorcami takich wiadomości jesteśmy my – spo [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:13 , Wyświetleń: 2148 , Ocena: 21.26, Głosów: 79, Autor: elkakida

Co to znaczy byc dobrym obywatelem? (2)

„Każdy obywatel ma obowiązek umrzeć za ojczyznę,nikt nie ma obowiązku kłamać dla niej”Charles Louis de Secondat Montesquieu(Monteskiusz, 1689 - 1755) [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:12 , Wyświetleń: 2124 , Ocena: 959, Głosów: 0, Autor: elkakida

Międzynarodowa współpraca w zakresie ochrony środowiska

Organizacja Narodów Zjednoczonych Powołana w 1946 Siedziba w Paryżu - UNESCO - Główne cele:-Popieranie i koordynowanie współpracy oświatowej, naukowej i kulturalnej mi [...]

Dodano: 2009-03-06 10:01:16 , Wyświetleń: 1348 , Ocena: 55.14, Głosów: 20, Autor: elkakida

Chiny wobec miedzynarodowej ochrony praw człowieka

Chiny nagminnie łamią prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka już od dawna, jednak jak na razie pomimo wielu Organizacji mających dbać o przestrzeganie Praw Cz [...]

Dodano: 2009-02-17 18:44:07 , Wyświetleń: 1778 , Ocena: 20.04, Głosów: 78, Autor: elkakida

Irak

Wojna W Iraku·Kto Jest Kim·Kto Za A Kto Przeciw·Jak To Się Ma Do TerroryzmuŘIrak A Al-Qaeda·Porównanie SiłŘArmia Iraku [...]

Dodano: 2009-02-17 18:44:06 , Wyświetleń: 2856 , Ocena: 13.27, Głosów: 218, Autor: elkakida

Terroryzm (4)

[łac.], różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w c [...]

Dodano: 2009-02-17 18:44:03 , Wyświetleń: 2549 , Ocena: 10.65, Głosów: 220, Autor: elkakida

Wszystko o mikroekonomii

Ekonomia-nauka, która gromadzi i porządkuje wiedzę o procesach związanych z działalnością gospodarczą. Nauka o wyborach ekonomicznych, która bada decyzje ludzi o wykorzyst [...]

Dodano: 2009-02-17 18:44:02 , Wyświetleń: 2870 , Ocena: 14.5, Głosów: 128, Autor: elkakida

Skład członkowski Ligi Narodów i jego ewolucja

Założycielami jej były 32 państwa, członkowie dawnej koalicji wojennej (w tym Polska). Wkrótce dołączyły do niej państwa neutralne (m.in. skandynawskie, Holandia, Luksemb [...]

Dodano: 2009-02-17 18:44:01 , Wyświetleń: 2120 , Ocena: 22.48, Głosów: 90, Autor: elkakida

Narkotyki (12)

Narkotyki, środki odurzające, naturalne lub syntetyczne substancje zmniejszające wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego, hamujące jego reaktywność (depresja oddechowa, [...]

Dodano: 2009-02-17 18:43:59 , Wyświetleń: 3086 , Ocena: 15.13, Głosów: 166, Autor: elkakida

NBP (2)

1. Forma instytucjonalna oraz cele i zadania.Narodowy Bank Polski – jako centralny bank Rzeczypospolitej Polskiej – jest instytucją państwową, posiadającą osob [...]

Dodano: 2009-02-17 18:43:44 , Wyświetleń: 2633 , Ocena: 972, Głosów: 0, Autor: elkakida

Ochrona środowiska.

OCHRONA PRZYRODY W POLSCEOchrona przyrody to działania mające na celu zachowanie przed zniszczeniem lub uszkodzeniami wszelkich elementów przyrody - dziko występujących ga [...]

Dodano: 2009-02-13 10:21:15 , Wyświetleń: 2227 , Ocena: 14.78, Głosów: 115, Autor: elkakida

System wymiaru sprawiedliwości w Polsce

Sądy powszechneNa sądownictwo powszechne składają się sądy rejonowe, sądy okręgowe i sądy apelacyjne.Sądy rejonowe tworzy się dla jednej lub kilku gmin, sądy ok [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:10 , Wyświetleń: 1620 , Ocena: 62.86, Głosów: 20, Autor: elkakida

Skróty organizacji międzynarodowych

79. ORGANIZACJA WYZWOLENIA PALESTYNY (OWP), arab. Munazzamat at-Tahrir al-Filastinijja80. Wszechzwišzkowa Komunistyczna Parta (bolszewicy)81. Poland - Hungary Assistance f [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:07 , Wyświetleń: 5831 , Ocena: 30.27, Głosów: 59, Autor: elkakida

Organy kontroli i ochrony prawnej w Polsce

1. Rzecznik Praw ObywatelskichUrząd Rzecznika Praw Obywatelskich ustanowiono w Polsce w 1987 roku Rzecznik Praw Obywatelskich stoi na straży praw i wolności obywateli polski [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:06 , Wyświetleń: 1645 , Ocena: 58.65, Głosów: 25, Autor: elkakida

Agresja USA na Irak w 2003 r.

Po zamachach terrorystycznych przeprowadzonych 11 września 2001 r. przez al-Quidę USA wpadło w niemały „trans” związany z przymusowym zaprowadzaniem nowego porząd [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:04 , Wyświetleń: 1651 , Ocena: 27.16, Głosów: 55, Autor: elkakida

Katastrofy kolejowe i drogowe

Nieustanna rozbudowa dróg i różnorodność przewożonych niebezpiecznych ładunków, olbrzymia ilość przewożonych pasażerów zwiększają zagrożenie wystąpienia katastrofy [...]

Dodano: 2009-02-10 12:42:44 , Wyświetleń: 1521 , Ocena: 41.42, Głosów: 30, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?