Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

WOS (2)

1. Czym jest socjalizacja?2. W czym tkwią źródła socjalizacji?3. Jak należy rozumieć pojęcie socjalizacji obywatelskiej?* Niektóre z aspektów socjalizacji dopr [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:00 , Wyświetleń: 3773 , Ocena: 11.4, Głosów: 349, Autor: pawlukewa

Polska, a NATO

Po rozpadzie bloku sowieckiego, Nato szuka nowej doktryny. W 1997 Pakt zaprosił Czechy, Polskę i Węgry do negocjacji mających na celu przyjęcie ich w poczet członków NATO. P [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:31 , Wyświetleń: 4564 , Ocena: 11.51, Głosów: 334, Autor: ew.la

ONZ (1)

Organizacja Narodów Zjednoczonych, United Nations, Organisation des Nations Unies, ONZ, organizacja powstała po II wojnie światowej 24 X 1945, w dniu wejścia w życie Karty Nar [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:37 , Wyświetleń: 4656 , Ocena: 12.48, Głosów: 331, Autor: ew.la

Zwalczanie bezrobocia

Podstawowe pojęcia związane z bezrobociem: Bezrobotny – jest to człowiek, który chce pracować i aktywnie szuka pracy, ale nie może otrzymać zatrudnienia przy istni [...]

Dodano: 2008-02-22 13:42:14 , Wyświetleń: 7194 , Ocena: 12.45, Głosów: 329, Autor: ew.la

Zagrożenia współczesnego świata (2)

W ówczesnych czasach nie wszyscy czujemy się bezpieczne. Boimy się aby nie było kataklizmów, wojen, jesteśmy w strachu jeżeli przeczuwamy, że zagrożone jest nasze życie l [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:59 , Wyświetleń: 6168 , Ocena: 12.84, Głosów: 297, Autor: ew.la

Naród (1)

1. Jak rozumiemy pojęcie wspólnot narodowych?2. Jak definiujemy pojęcie mniejszości narodowej?3. Na czym polega charakter narodowy Polaków?* Geneza narodu w nowocz [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:57 , Wyświetleń: 4183 , Ocena: 14.92, Głosów: 292, Autor: pawlukewa

Narkotyki. (2)

Witaj nowe tysiąclecie!Już nie długo każdy z nas będzie mógł wypowiedzieć do Ciebie te słowa.... prawie każdy. Nie ci którzy straciwszy poczucie czasu mogą nawe [...]

Dodano: 2008-02-02 12:01:54 , Wyświetleń: 4784 , Ocena: 16.38, Głosów: 286, Autor: agacjo

Udział Polski w organizacjach międzynarodowych

NATO, North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki, sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Kanady p [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:33 , Wyświetleń: 15963 , Ocena: 15.35, Głosów: 259, Autor: ew.la

Państwo (1)

Funkcja państwa – całokształt jego działalności w określonej sferze życia społeczeństwa.Funkcja wewnętrzna państwa – zapewnienie porządku i bezpieczeńs [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:51 , Wyświetleń: 4070 , Ocena: 14.86, Głosów: 249, Autor: ew.la

Postawy i ideały młodzieży polskiej

Jaka jest dzisiejsza młodzież? Do czego dąży? Jaką przyszłość ma przed sobą? Czy będą kiedyś potrafili godnie reprezentować swój naród, swoją ojczyznę? Czy spełni [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:40 , Wyświetleń: 4343 , Ocena: 15.67, Głosów: 242, Autor: ew.la

Organy UE

Unia EuropejskaDo organów głównych zaliczamy: Radę Europejską, Radę Unii Europejskiej, Komisję, Parlament, Trybunał Obrachunkowy. Radę Europejską tworzy głow [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:16 , Wyświetleń: 2432 , Ocena: 10.51, Głosów: 234, Autor: Michalk88

Unicef

United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF, Międzynarodowy Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom, od 1953 United Nations Children's Fund - Fundusz Nar [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:32 , Wyświetleń: 2328 , Ocena: 10.62, Głosów: 231, Autor: Michalk88

Wybory

WYBORY-sposób powoływania obywateli do pełnienia funkcji publicznychw organach państwowych(np. w samorządowych przez głosowanie na wytypowanych kandydatów). Wybory stano [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:29 , Wyświetleń: 2623 , Ocena: 11.8, Głosów: 228, Autor: GOSIA288

Regionalne zagrożenia ekologiczne

Wszystko co nas otacza, a więc organizmy roślinne i zwierzęce, woda, gleba i atmosfera, to podstawowe elementy środowiska. Człowiek budując nowe osiedla, drogi, zakłady prze [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:23 , Wyświetleń: 4160 , Ocena: 15.72, Głosów: 224, Autor: ew.la

Misje pokojowe z udziałem polskich żołnierzy

MISJE POKOJOWE Sumaryczny udział personelu ON (Wojsko Polskie oraz MSWIA (GROM i Policja)) w międzynarodowych misjach pokojowych (poza OBWE) w okresie 1953 - 1997 (stan na 15 [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:07 , Wyświetleń: 11440 , Ocena: 21.17, Głosów: 223, Autor: ew.la

Terroryzm (4)

[łac.], różnie umotywowane ideologicznie, planowane i zorganizowane działania pojedynczych osób lub grup skutkujące naruszeniem istniejącego porządku prawnego, podjęte w c [...]

Dodano: 2009-02-17 18:44:03 , Wyświetleń: 2549 , Ocena: 10.65, Głosów: 220, Autor: elkakida

Irak

Wojna W Iraku·Kto Jest Kim·Kto Za A Kto Przeciw·Jak To Się Ma Do TerroryzmuŘIrak A Al-Qaeda·Porównanie SiłŘArmia Iraku [...]

Dodano: 2009-02-17 18:44:06 , Wyświetleń: 2856 , Ocena: 13.27, Głosów: 218, Autor: elkakida

Podatki - wiersz

Każdy obywatel podatek płacić musi,to jego obowiązek, czysto patriotycznydotyczący każdego, począwszy na dziecku, które kupując zabawkę VAT zapłaci, a sk [...]

Dodano: 2008-07-25 10:01:38 , Wyświetleń: 2308 , Ocena: 12.58, Głosów: 204, Autor: GOSIA288

Flaga

Na fladze barwy narodowe obecne są w postaci dwóch pasów równej szerokości, z których górny jest biały, a dolny czerwony. Są to barwy pochodne od herbu państwa. Pas górn [...]

Dodano: 2008-11-17 18:53:05 , Wyświetleń: 2243 , Ocena: 11.6, Głosów: 201, Autor: Mafej

NBP (1)

1. Definicja NBP : Narodowy Bank Polski, NBP to bank centralny w Polsce, utworzony w 1945. Główne jego zadania dotyczą kreacji i emisji pieniądza oraz kontroli i kredyto [...]

Dodano: 2008-08-22 12:52:08 , Wyświetleń: 2654 , Ocena: 16.4, Głosów: 196, Autor: Michalk88

WOS (1)

Grupa społeczna. Struktura grupy społecznej: celowość (bardzo ważny element); odrębność; symbolika; organizacja; wartości priorytetowe.Kryterium podziału grup spo [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:11 , Wyświetleń: 2913 , Ocena: 11.46, Głosów: 196, Autor: Mafej

Narkotyki w kulturze

NARKOTYKI W KULTURZETrudno dyskutować czy nikotyna, alkohol i kofeina są mniej szkodliwe od innych używek, oraz czy te inne w takim razie należałoby zalegalizować. Dla wi [...]

Dodano: 2008-02-17 16:30:25 , Wyświetleń: 3391 , Ocena: 15.86, Głosów: 195, Autor: ew.la

Władza (1)

Władza – najbardziej pożądana rzecz w całym Wszechświecie. Władać można wszystkim, wszędzie i zawsze, ale aby rządzić trzeba na to zasłużyć lub to wywalczyć. P [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:32 , Wyświetleń: 2338 , Ocena: 12.2, Głosów: 195, Autor: Mafej

Terroryzm (2)

TERRORYZMOstatnio, zwłaszcza po 11 września, w masmediach bardzo dużo mówi się o szeroko pojętym terroryzmie. Ludzie zaczęli nagle zwracać dość dużą uwagę na wsze [...]

Dodano: 2008-05-27 22:51:05 , Wyświetleń: 2202 , Ocena: 11, Głosów: 193, Autor: tom

Rodzina (1)

A. Jak należy rozumieć pojęcie rodziny?B. Na czym polega aspekt prawny rodziny?C. Na czym polega aspekt moralny rodziny?Nasze współczesne rodziny są małe. Skład [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:56 , Wyświetleń: 3210 , Ocena: 17.7, Głosów: 192, Autor: pawlukewa

Ład społeczny

Jak rozumiemy pojęcie ładu społecznego?2. Jak definiujemy pojęcie ładu społecznego?3. Jakie czynniki tworzą ład prorozwojowy? Ład społeczny i związane z nim [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:58 , Wyświetleń: 4474 , Ocena: 19.57, Głosów: 191, Autor: pawlukewa

Narkotyk

Biała kartka papieru i zapalniczka. Papier cienki, bezbronny. Zapalniczka silna i dla niego niebezpieczna. Pstryk! I kartka płonie.. Powoli, leniwie zaczyna brązowieć i zwijać [...]

Dodano: 2008-04-06 15:16:37 , Wyświetleń: 3019 , Ocena: 15.95, Głosów: 189, Autor: pawlukewa

Tytoń

Tytoń dobrze rozwija się w różnych warunkach klimatycznych, dlatego jego uprawy są liczne w różnych częściach świata. Gleba i klimat decydują jednak o jakości tytoniowy [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:44 , Wyświetleń: 2295 , Ocena: 14.19, Głosów: 186, Autor: Mafej

Kokaina

Kokaina jest alkaloidem otrzymywanym z liści rośliny o nazwie Erythroxylon coca (koka), której największe uprawy znajdują się w Ameryce Południowej (głównie w Peru i Boliw [...]

Dodano: 2008-03-30 10:08:56 , Wyświetleń: 3230 , Ocena: 20.73, Głosów: 179, Autor: pawlukewa

AWS

Akcja Wyborcza "Solidarność", (AWS) ugrupowanie polityczne powstałe 8 czerwca 1996 w Warszawie, z inicjatywy Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidar-ność" [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:12 , Wyświetleń: 2199 , Ocena: 13.78, Głosów: 175, Autor: Mafej

Sataniści

Sataniści - na Zachodzie - sekta, ruch kulturowy; w Polsce - subkultura. Sataniści są to głównie młodzi ludzie. Pochodzenie społeczne, warunki domowe, religijność w rodzi [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:41 , Wyświetleń: 2103 , Ocena: 12.71, Głosów: 175, Autor: Mafej

Eutanazja (1)

Pewien czas temu, cały świat obiegła przerażająca wieść. Niczym ptak zagłady przeleciała nad kościołami świata, paskudząc wiernym w ich strwożone dusze. Kościoły bi [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:18 , Wyświetleń: 2323 , Ocena: 14.25, Głosów: 174, Autor: GOSIA288

Apartheid

Od najdawniejszych czasów różnice rasowe budziły zainteresowanie. Niestety oprócz dociekliwości poznawczej i rzetelnego naukowego podejścia istnieje również rasizm. Jest t [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:13 , Wyświetleń: 2261 , Ocena: 13.35, Głosów: 174, Autor: majka100100

Rodzina (3)

(1.) Rodzina spełnia funkcje:- prokreacyjną [przedłużanie gatunku]- socjalizacyjną- ekonomiczną- kulturową- seksualną- rekreacyjną- opiekuńcz [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:41 , Wyświetleń: 2255 , Ocena: 13.44, Głosów: 173, Autor: majka100100

Nato (3)

NATO, North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki, sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Kanady p [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:26 , Wyświetleń: 2340 , Ocena: 14.13, Głosów: 171, Autor: Michalk88

Młodość

Młodość - to pojęcie względne. Czym właściwie jest młodość? Czy góra, która ma 2 mln. lat jest stara, czy młoda? Czy Ziemia w stosunku do istnienia wszechświata jest [...]

Dodano: 2008-08-25 10:27:00 , Wyświetleń: 2094 , Ocena: 11.63, Głosów: 170, Autor: Michalk88

Bezrobocie (2)

Na gospodarkę rynkowa wpływa wiele czynników, które powodują jej rozwój lub ten rozwój hamują.Do czynników hamujących rozwój możemy zaliczyć bezrobocie, z którego mo [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:14 , Wyświetleń: 2390 , Ocena: 13.2, Głosów: 169, Autor: Michalk88

Demokracja (1)

DEMOKRACJA – władza ludu; forma ustroju państwa, w którym uznaje się wolę większości obywateli jako źródło władzy i przyznaje się wszystkim obywatelom swobody i p [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:38 , Wyświetleń: 2403 , Ocena: 12.37, Głosów: 168, Autor: Michalk88

Polonia.

Polonia (z łaciny – Polska), określenie Polaków mieszkających stale poza granicami Polski, niezależnie od miejsca urodzenia lub obywatelstwa, zachowujących poczucie ł [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:22 , Wyświetleń: 2003 , Ocena: 11.76, Głosów: 168, Autor: Mafej

Ustrój polityczny Polski

Podstawy prawne ustroju RP są zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997, zatwierdzonej w referendum 25 V 1997 i obowiązującej od 17 X 1997; jej uchwalenie był [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:33 , Wyświetleń: 4323 , Ocena: 14.53, Głosów: 166, Autor: Michalk88

Patriotyzm (1)

Patriotyzm był zawsze uważany za cechę narodowa Polaków. Nie tylko w czasach świetlności napoleońskiej, lecz także gdy Polska znajdowała się pod zaborami. Dzisiaj zdanie [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:42 , Wyświetleń: 2244 , Ocena: 13.87, Głosów: 166, Autor: Mafej

Narkotyki (12)

Narkotyki, środki odurzające, naturalne lub syntetyczne substancje zmniejszające wrażliwość ośrodkowego układu nerwowego, hamujące jego reaktywność (depresja oddechowa, [...]

Dodano: 2009-02-17 18:43:59 , Wyświetleń: 3086 , Ocena: 15.13, Głosów: 166, Autor: elkakida

ONZ (2)

ONZ - to międzynarodowa uniwersalna organizacja polityczna o bardzo szerokim zakresie uprawnień. Uniwersalizm Organizacji Narodów Zjednoczonych należy pojmować w odniesieniu d [...]

Dodano: 2008-09-13 14:37:28 , Wyświetleń: 2733 , Ocena: 13.16, Głosów: 165, Autor: Michalk88

Eutanazja (3)

Eutanazja to odłączenie od urządzeń podtrzymujących przy życiu na życzenia nieuleczalnie chorego pacjenta. Eutanazja budzi wiele kontrowersji i sprzeciwów ze strony Kościo [...]

Dodano: 2008-10-10 19:18:29 , Wyświetleń: 2397 , Ocena: 15.28, Głosów: 164, Autor: Michalk88

Buddyzm (2)

Jedna z wielkich religii uniwersalistycznych - rozwijała się począwszy od V w. p.n.e., a jej punkt wyjścia stanowiły nauki głoszone przez Buddę Śakjamuniego. Podstawą bud [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:09 , Wyświetleń: 2645 , Ocena: 14.36, Głosów: 164, Autor: Mafej

Partie

Partie liberalne, ugrupowania powstałe na przełomie XIX i XX w., program oparty na liberalizmie. Partie te odegrały istotną rolę w promowaniu demokratycznych zasad gry polityc [...]

Dodano: 2008-10-15 12:36:32 , Wyświetleń: 2257 , Ocena: 14.57, Głosów: 160, Autor: Michalk88

Demokracja (3)

DEMOKRACJA Demokracja, ludowładztwo, termin określający rodzaj rządów, w którym władza należy do ogółu obywateli danego państwa. Za kolebkę demokracji uważana [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:03 , Wyświetleń: 2795 , Ocena: 14.69, Głosów: 158, Autor: Mafej

Kara śmierci

W ciągu ostatnich kilkunastu lat wielokrotnie wybuchały dyskusje na temat stosowania kary śmierci. Działo się to najczęściej przy okazji szokujących zbrodni, które wstrzą [...]

Dodano: 2008-11-09 09:04:23 , Wyświetleń: 3219 , Ocena: 18.37, Głosów: 157, Autor: Mafej

PCK (2)

MISJAPodstawową misją Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek [...]

Dodano: 2008-11-16 12:44:49 , Wyświetleń: 2176 , Ocena: 14.82, Głosów: 156, Autor: Mafej

Cień ONZ.

W lutym 1991 roku jałtański porządek świata ciągle jeszcze wydawał się stabilny: Związek Radziecki trwa nadal, Jugosławia jest spokojna, pokonani iraccy Kurdowie uciekają [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:35 , Wyświetleń: 2908 , Ocena: 17.07, Głosów: 155, Autor: Mafej

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?