Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Spoleczenstwo

Pojeciem spoleczenstwa okresla sie duze spolecznosci, np. spolecznosc panstwowa, lub jakas spolecznosc na tyle wielka, ze wszystkei niemal sprawy jej czlonkow tocza sie w jej ramac [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:02 , Wyświetleń: 3630 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: GOSIA288

Społeczeństwo (3)

Społeczeństwo w grupie społecznej1.Grupa społeczna – pewna liczba osób (przynajmniej 3) powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadający [...]

Dodano: 2008-10-09 12:35:17 , Wyświetleń: 2657 , Ocena: 1266, Głosów: 0, Autor: Michalk88

Unia Europejska. (2)

Wiadomości ogólnePowstała 1. 11. 1993 r. w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu Maastricht, tzw. Traktatu o Unii Europejskiej. Unia założona została na bazie [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:38 , Wyświetleń: 3693 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: Mafej

Unia Europejska. (4)

I. Historia integracji europejskiej1.IdeaKoncepcje zjednoczonej gospodarczo i politycznie Europy pojawiały się już w minionych stuleciach. Jednakże dopiero w okresie mi [...]

Dodano: 2008-11-23 12:04:21 , Wyświetleń: 3491 , Ocena: 1756, Głosów: 0, Autor: Mafej

Unia Europejska. (3)

Polityka wobec młodzieżyPaństwa Unii wzajemnie uznają swoje świadectwa szkolne i dyplomy ukończenia studiów. Polska ma na razie umowy akademickie z Austrią i Niemcami. [...]

Dodano: 2008-11-23 15:17:11 , Wyświetleń: 2910 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: Mafej

Prawa człowieka a obowiązki obywatela w kontekście Konstytucji RP

Jednym z najważniejszych problemów współczesnego świata po 1945 roku jest ochrona praw człowieka. Idea ta jest dostrzegana we wszystkich dziedzinach życia, a urzeczywistnian [...]

Dodano: 2008-12-18 18:17:56 , Wyświetleń: 1582 , Ocena: 1158, Głosów: 0, Autor: majka100100

Naród (2)

(1.) Naród jest to zbiorowość terytorialna, o określonym etnicznie składzie, wytworzona w procesie dziejowym, jako wspólnota o podłożu gospodarczym, politycznym, społeczny [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:39 , Wyświetleń: 3725 , Ocena: 836, Głosów: 0, Autor: majka100100

Rada Ministrów

Rada Ministrów-organ kolegialny,który tworzą prezes RM, wiceprezesi,ministrowie oraz przewodniczący określonych w ustawie komitetów Rola prezesa RM(premiera): *je [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:14 , Wyświetleń: 3315 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Patriotyzm (2)

Patriotyzm to postawa społeczno polityczna oparta na zasadach miłości i przyjaźni do ojczyzny , jedności i solidarności z własnym narodem, poczuciem więzi społecznej i wsp [...]

Dodano: 2009-01-04 19:23:20 , Wyświetleń: 2309 , Ocena: 833, Głosów: 0, Autor: majka100100

Czy uważasz, że środki masowego przekazu są czwarta władzą? (2)

Osobowość człowieka, który zdecydowanie jest istotą społeczną, oprócz uwarunkowań genetycznych, jest przede wszystkim ukształtowana przez niego samego oraz, najbardziej, [...]

Dodano: 2009-01-18 19:44:31 , Wyświetleń: 1729 , Ocena: 840, Głosów: 0, Autor: elkakida

Narkomania...

Narkotyki możemy podzielić na następujące grupy: 1.Opiaty 2.Psychostymulujące 3.Konopie indyjskie i ich pochodne 4.Halucynogenne 5.Wziewne 6.Leki nasen [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:22 , Wyświetleń: 2278 , Ocena: 1455, Głosów: 0, Autor: elkakida

NBP (2)

1. Forma instytucjonalna oraz cele i zadania.Narodowy Bank Polski – jako centralny bank Rzeczypospolitej Polskiej – jest instytucją państwową, posiadającą osob [...]

Dodano: 2009-02-17 18:43:44 , Wyświetleń: 2633 , Ocena: 972, Głosów: 0, Autor: elkakida

Co to znaczy byc dobrym obywatelem? (2)

„Każdy obywatel ma obowiązek umrzeć za ojczyznę,nikt nie ma obowiązku kłamać dla niej”Charles Louis de Secondat Montesquieu(Monteskiusz, 1689 - 1755) [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:12 , Wyświetleń: 2124 , Ocena: 959, Głosów: 0, Autor: elkakida

Media - czwarta władza (2)

1. Co to są media?Media są to instytucje dążące do przekazywania ważnych lub mniej ważnych informacji ze świata. Odbiorcami takich wiadomości jesteśmy my – spo [...]

Dodano: 2009-03-07 23:09:37 , Wyświetleń: 2153 , Ocena: 892, Głosów: 0, Autor: elkakida

Jaki ustrój polityczny/społeczny wydaje Ci się najlepszy? (2)

Na świecie istnieje dziś wiele różnych ustrojów politycznych. Jedne funkcjonują bardzo dobrze, inne zaś trochę gorzej. Niestety żaden z nich nie jest idealny, zawsze znajd [...]

Dodano: 2009-03-07 23:11:34 , Wyświetleń: 1950 , Ocena: 1111, Głosów: 0, Autor: elkakida

Media - czwarta władza (3)

1. Co to są media?Media są to instytucje dążące do przekazywania ważnych lub mniej ważnych informacji ze świata. Odbiorcami takich wiadomości jesteśmy my – spo [...]

Dodano: 2009-03-09 21:33:57 , Wyświetleń: 2199 , Ocena: 830, Głosów: 0, Autor: elkakida

Co to znaczy być dobrym obywatelem?

Co tak naprawdę oznacza słowo obywatel? Jakie skojarzenia niesie ze sobą to słowo? Zacząć należałoby od tego, co znaczy być obywatelem, jednostką prawidłowo funkcjon [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:08 , Wyświetleń: 2191 , Ocena: 892, Głosów: 0, Autor: elkakida

Budżet panstwa

Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający zestawienie dochodów i wydatków rządowych związanych z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodarczej. Jest to [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:24 , Wyświetleń: 5137 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Polska w Europie – różnić się pięknie we wspólnym domu. (2)

Od kilku lat Polska stara się o członkostwo w Unii Europejskiej. Z przyjęciem do tej organizacji wiąże się wiele przygotowań, starań a także dostosowanie prawa i przepis [...]

Dodano: 2009-03-29 21:22:52 , Wyświetleń: 1494 , Ocena: 615, Głosów: 0, Autor: elkakida

Dochodzenie roszczeń cywilnych przed sądem

Sądy właściwe do rozpoznawania spraw cywilnych Sprawy cywilne, to znaczy sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, jak równie [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:36 , Wyświetleń: 1626 , Ocena: 233, Głosów: 5, Autor: Michalk88

Moje „za” i „przeciw” Unii Europejskiej

W przededniu referendum akcesyjnego każdy Polak, a nawet szerzej każdy obywatel jednego z 10 państw przyjmowanych do UE, staje przed bardzo poważnym wyborem: w którym miejscu [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:07 , Wyświetleń: 1383 , Ocena: 211.83, Głosów: 5, Autor: Mafej

Łamanie praw człowieka na świecie (1)

Historia Deklaracji Praw Człowieka i ObywatelaDeklaracja Praw Człowieka i Obywatela powstała 10 grudnia 1948roku, prawie 53 lata temu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:40 , Wyświetleń: 1697 , Ocena: 229.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

Współczesne konflikty i interwencje państw demokratycznego zachodu w latach 1990 - 2003.

WstępJeżeli pozostaniemy przy klasycznej definicji Karla von Clausewitza ojca współczesnej strategii, który w pracy „O wojnie” stwierdził, że wojna stanowi k [...]

Dodano: 2008-12-06 07:18:53 , Wyświetleń: 2415 , Ocena: 318.5, Głosów: 5, Autor: majka100100

Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce.

„Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce”SPIS TREŚCII.WSTĘPII.TOŻSAMOŚĆ NARODOWA I ETNICZNA MNIEJSZOŚCIIII.TYPOLOGIA MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I E [...]

Dodano: 2008-12-08 09:22:48 , Wyświetleń: 1612 , Ocena: 257.17, Głosów: 5, Autor: majka100100

Miedzynarodowa agencja energii atomowej.

MIĘDZYNARODOWA AGENCJA ENERGII ATOMOWEJ, MAEA; ang. International Atomic Energy Agency, IAEA; ros. Mieżdunarodnoje agientstwo po atomnoj eniergii, MAGATE. Utworzona zos [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:26 , Wyświetleń: 1326 , Ocena: 167.67, Głosów: 5, Autor: majka100100

Czy Polacy potrafią korzystać z dobrodziejstw demokracji? - ROZPRAWKA

ROZWINIĘCIE:Demokracja to ustrój polityczny, w którym władza państwowa spoczywa w rękach wszystkich obywateli. Obywatele ci mają prawo uczestniczyć w życiu politycznym [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:52 , Wyświetleń: 1381 , Ocena: 177, Głosów: 6, Autor: majka100100

Zdala od domu, zdala od ojczyzny, czyli uchdźcy we współczesnym świecie

Problemy uchodźców w PolsceJednym z efektów podpisania przez Polskę Konwencji Genewskiej jest możliwość uzyskania statusu uchodźcy. Jednak procedura, której głównym [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:22 , Wyświetleń: 1385 , Ocena: 156.67, Głosów: 8, Autor: Mafej

Organizacje terrorystyczne - Czarny Wrzesień

Czarny Wrzesień - radykalne ugrupowanie palestyńskie, zawiązane w 1970 roku. Nazwa na pamiątkę rozbicia przez wojska jordańskie baz fedainów palestyńskich we wrześniu tego [...]

Dodano: 2008-10-22 19:59:03 , Wyświetleń: 1651 , Ocena: 131.7, Głosów: 9, Autor: Michalk88

Naród, ojczyzna, patriotyzm... - moje rozważania

Naród jest wytworzoną zbiorowością terytorialną o określonym składzie etnicznym, wytworzoną w procesie dziejowym ; wspólnotą o charakterze gospodarczym, politycznym, sp [...]

Dodano: 2008-10-12 15:08:46 , Wyświetleń: 1538 , Ocena: 125.18, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Czy w obliczu procesów globalizacji przywiązanie do własnego narodu ma jeszcze sens? Na czym polega polski patriotyzm XXI wieku? (2)

Od początku XIX wieku świat ulega nieustannej kolektywizacji, co powoduje przekształcanie się pierwotnych społeczeństw w społeczeństwa masowe, w morza bezimiennych głów, [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:24 , Wyświetleń: 1826 , Ocena: 153.73, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Zastanów się, jak strategie działania Polaków w różnych okresach historycznych mogą być przydatne we współczesnej Polsce.

W latach 1918-39 w Polsce tworzono i odbudowywano ustrój polityczny, podnoszono kraj ze zniszczeń po I Wojnie Światowej. W tym czasie wprowadzono jednolitą walutę, złotówkę [...]

Dodano: 2008-10-21 11:33:08 , Wyświetleń: 1339 , Ocena: 113.64, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Co to znaczy być odpowiedzialnym człowiekiem?

Świat, w którym żyjemy jest bardzo wymagający i skąplikowany. Nie jesteśmy wstanie nauczyć się i wykonać wszystkiego sami.Dlatego często polegamy na innych ludziach. [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:35 , Wyświetleń: 1705 , Ocena: 128.55, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Organizacje terrorystyczne - Partia Pracujących Kurdystanu

Partia Pracujących Kurdystanu (PKK) została założona jesienią 1978 roku przez Abdullaha Ocalana. Świat poznał PKK i jej szefa w roku 1984, kiedy Ocalan ogłosił zbrojne pow [...]

Dodano: 2008-10-22 19:59:17 , Wyświetleń: 1597 , Ocena: 133.82, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Ja chce, by moje miasto było w Unii Europejskiej.

Za kilkanaście miesięcy, w powszechnym referendum, zostanie rozstrzygnięta sprawa członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Kwestia naszego przystąpienia jest ostatnio często p [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:09 , Wyświetleń: 1536 , Ocena: 116.82, Głosów: 10, Autor: Mafej

Rozliczenia z ZUS-em i ich charakterystyka (1)

1. ROZLICZANIE I OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE ORAZ FUNDUSZ PRACY I FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCHNa płatniku skł [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:08 , Wyświetleń: 1631 , Ocena: 115, Głosów: 10, Autor: Mafej

Wpływ alkoholu na organizm człowieka (2)

Temat: Wpływ alkoholu na organizm człowieka Alkohole są związkami org [...]

Dodano: 2008-11-16 11:17:44 , Wyświetleń: 1544 , Ocena: 118.91, Głosów: 10, Autor: Mafej

"Kobieta i mężczyzna RP mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym " Czy ten konstrukcyjny zapis stosowany jest w społecznym życiu?

Zasada równouprawnienia kobiet i mężczyzn zagwarantowana jest we wszystkich podstawowych, międzynarodowych dokumentach praw człowieka, podpisanych i ratyfikowanych przez Polsk [...]

Dodano: 2008-11-17 08:01:23 , Wyświetleń: 1357 , Ocena: 109.09, Głosów: 10, Autor: Mafej

Organizacja i podstawowe zadania obrony cywilnej w systemie obronnym RP

Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządow [...]

Dodano: 2008-12-06 07:19:00 , Wyświetleń: 1660 , Ocena: 132.36, Głosów: 10, Autor: majka100100

Wolność i odpowiedzialność. Współczesne zagrożenia wolności.

Wolność w życiu człowieka jest zagadnieniem ciągle jeszcze nie zgłębionym do końca. Jeżeli choć trochę zaczniemy zastanawiać się nad tym czym jest wolność, zobaczymy [...]

Dodano: 2009-01-06 18:44:05 , Wyświetleń: 1432 , Ocena: 113.91, Głosów: 10, Autor: majka100100

Dlaczego wszyscy są zobowiązani płacić podatki? Jak funkcjonowałoby państwo gdybyśmy zaprzestali płacić podatki?

Podatek jest to obowiązkowe świadczenie na rzecz państwa, które istnieje w każdym kraju. W każdym są one inne i różnej wielkości, jednak mają na celu to samo zadanie.

Dodano: 2009-03-15 15:08:04 , Wyświetleń: 1582 , Ocena: 128.18, Głosów: 10, Autor: elkakida

Polska w Unii Europejskiej - skutki członkostwa.

I.POLITYCZNEKorzyści-Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stanowić będzie najlepszą gwarancję utrwalenia w naszym kraju demokratycznego modelu ustrojowego, gdyż za [...]

Dodano: 2008-12-14 22:14:05 , Wyświetleń: 1515 , Ocena: 95.75, Głosów: 11, Autor: majka100100

Kultury Europy – Europa kultur: kontrast czy podobieństwo?

Kultura współczesnej Europy wypływa z wielowiekowej tradycji, która nie pozostaje bez znaczenia wobec aktualnych poglądów Europejczyków. Specyficzne cechy europejskiej cywil [...]

Dodano: 2009-04-05 23:57:00 , Wyświetleń: 1419 , Ocena: 107.25, Głosów: 11, Autor: elkakida

Palestyna - holocaust trzeciego tysiąclecia?

Im więcej czytam, może nie tyle o samej Palestynie, co o zbrodniach i polityce Izraela przeciwko Palestyńczykom, tym bardziej ogarnia mnie zglość. Jak to możliwe żeby narod, [...]

Dodano: 2009-01-06 18:12:55 , Wyświetleń: 2281 , Ocena: 94.69, Głosów: 12, Autor: majka100100

Podobieństwa i różnice miedzy konstytucją z 1952 roku a konstytucją z 1997 roku

Obie konstytucje dzieli tylko 45 lat między datami ich uchwalenia, ale całe wieki między warunkami w których obie były uchwalane.Mimo pozorów suwerenności PRL nie była [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:13 , Wyświetleń: 1486 , Ocena: 109.64, Głosów: 13, Autor: Mafej

Polska w Unii Europejskiej - jej oczekiwania i obawy (2)

Trwają negocjacje Polski z Unią Europejską. Ich zwieńczeniem będzie przystąpienie naszego kraju do struktur europejskich. Polskiemu rządowi zależy na tym, aby jak najszybci [...]

Dodano: 2008-11-16 12:43:40 , Wyświetleń: 1692 , Ocena: 97.87, Głosów: 14, Autor: Mafej

Stosunki polsko-rosyjskie po 1989 roku

Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich 13 lat w stosunkach polsko-rosyjskich:W 1985 roku po śmierci Czernienki, sekretarzem Generalnym KC KPZR został Michaił Gorbaczow, kt [...]

Dodano: 2008-12-18 18:18:00 , Wyświetleń: 1675 , Ocena: 133.33, Głosów: 14, Autor: majka100100

Płaszczyzny współpracy Polski i Banku Światowego

W powojennym świecie próbowano stworzyć instytucję, która udzielałaby pomocy finansowej krajom zniszczonym przez wojnę oraz słabo rozwiniętym. Skutkiem tego było powołan [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:49 , Wyświetleń: 5167 , Ocena: 93.93, Głosów: 14, Autor: majka100100

Czy polska gospodarka dogoni świat?

Na przestrzeni ostatnich lat Polska odnotowała dynamiczny wzrost gospodarczy i była najszybciej rozwijającym się krajem europejskim. Sektor prywatny dominuje w gospodarce z [...]

Dodano: 2008-10-10 19:16:59 , Wyświetleń: 2146 , Ocena: 103.38, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Unia europejska plusy i minusy przystąpienia

Najlepszy przykład jako plusy przystapienia Polski do UE to "swobodny przepływ kapitału".Trzeba się też liczyć z tym że polska ziemia będzie kupowana przez obcokrajowców. [...]

Dodano: 2008-10-21 11:21:11 , Wyświetleń: 1800 , Ocena: 89.69, Głosów: 15, Autor: Michalk88

Organizacje terrorystyczne - Świetlisty szlak

Świetlisty Szlak (Sendero Luminoso) (właśc. Partido Comunista de Perú para el Sendero Luminoso de José Carlos Mariátegui, czyli Komunistyczna Partia Peru na Świetlistym Szla [...]

Dodano: 2008-10-22 19:59:24 , Wyświetleń: 1867 , Ocena: 85, Głosów: 15, Autor: Michalk88

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?