Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Źródła prawa (1)

System źródeł prawaŹródłem prawa jest sformalizowany akt władzy państwowej zawierającej przepisy prawne. Prawo obowiązuje wówczas gdy jest ono podane na piśmie np. [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:51 , Wyświetleń: 2021 , Ocena: 16.77, Głosów: 115, Autor: Mafej

Świat dla człowieka, czy człowiek dla świata?

Człowiek jest potrzebny, żeby istniał świat, a świat jest po to, by żył na nim człowiek i inne istoty żywe. Ludzie mogą żyć na ziemi tylko dzi [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:16 , Wyświetleń: 1401 , Ocena: 50.88, Głosów: 25, Autor: Mafej

Ściąga z władzy ustawodawczej i wykonawczej

Organami władzy wykonawczej w Polsce są:-prezydent-rządFUNKCJE PREZYDENTA; reprezentuje państwo na zewnątrz, przyjmuje akredytacje przedstawicieli innych p [...]

Dodano: 2008-07-10 11:55:18 , Wyświetleń: 1786 , Ocena: 43.53, Głosów: 35, Autor: tom

Ściąga z WOS-u polityka

Polityka-to strefa działalnośc8i państwa podejmowana dla wspólnego dobra, która obejmuje szeroką gamę zjawisk społecznych takich jak:* interesy grup społecznych *stosunki [...]

Dodano: 2008-11-18 18:39:46 , Wyświetleń: 2169 , Ocena: 34.54, Głosów: 53, Autor: Mafej

Ściaga na WOS

Organami władzy wykonawczej w Polsce są:-prezydent-rządFUNKCJE PREZYDENTA;reprezentuje państwo na zewnątrz,przyjmuje akredytacje przedstawicieli innych pa [...]

Dodano: 2008-09-22 10:29:22 , Wyświetleń: 2604 , Ocena: 4.41, Głosów: 96, Autor: Michalk88

Łamanie praw człowieka.

WSTĘPKażdy człowiek żyjący we współczesnym społeczeństwie ma określone prawa. W jakim stopniu z nich korzysta, i w jakim zakresie są one łamane, zależy od sytuacji [...]

Dodano: 2009-01-05 16:59:30 , Wyświetleń: 1602 , Ocena: 21.4, Głosów: 64, Autor: majka100100

Łamanie praw człowieka na świecie (2)

“ Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swoich prawach. Są obdarzeni rozumem oraz powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa” głosi [...]

Dodano: 2008-10-23 12:16:37 , Wyświetleń: 2118 , Ocena: 75.79, Głosów: 27, Autor: Michalk88

Łamanie praw człowieka na świecie (1)

Historia Deklaracji Praw Człowieka i ObywatelaDeklaracja Praw Człowieka i Obywatela powstała 10 grudnia 1948roku, prawie 53 lata temu Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo [...]

Dodano: 2008-11-09 09:20:40 , Wyświetleń: 1697 , Ocena: 229.17, Głosów: 5, Autor: Mafej

Ład społeczny

Jak rozumiemy pojęcie ładu społecznego?2. Jak definiujemy pojęcie ładu społecznego?3. Jakie czynniki tworzą ład prorozwojowy? Ład społeczny i związane z nim [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:58 , Wyświetleń: 4474 , Ocena: 19.57, Głosów: 191, Autor: pawlukewa

bezrobocie w polsce (2)

Aby móc przedstawić Wam temat naszej pracy zagłębiając się w statystyki, musimy najpierw wyjaśnić, czym jest owo BEZROBOCIE. Wg. Słownika encyklopedycznego jest to:Zja [...]

Dodano: 2008-10-21 11:15:23 , Wyświetleń: 1857 , Ocena: 26.86, Głosów: 63, Autor: Michalk88

Związki zawodowe w Polsce

Związki zawodowe w Polsce, początki powstawania organizacji związkowych w Polsce przypadają na ostatnie dziesiątki lat XIX w. Istotny wpływ na rozwój związków zawodowych m [...]

Dodano: 2008-09-29 23:52:39 , Wyświetleń: 1706 , Ocena: 19.24, Głosów: 79, Autor: Michalk88

Zwalczanie bezrobocia

Podstawowe pojęcia związane z bezrobociem: Bezrobotny – jest to człowiek, który chce pracować i aktywnie szuka pracy, ale nie może otrzymać zatrudnienia przy istni [...]

Dodano: 2008-02-22 13:42:14 , Wyświetleń: 7194 , Ocena: 12.45, Głosów: 329, Autor: ew.la

Zreformowany system emerytalno – rentowy w Polsce

Struktura funkcjonalna i mechanizm finansowania. System emerytalno – rentowy jest integralną częścią ubezpieczeń społecznych, które obejmują: 1. ubezpieczenia [...]

Dodano: 2009-04-01 10:06:28 , Wyświetleń: 1530 , Ocena: 53.85, Głosów: 25, Autor: elkakida

Zdala od domu, zdala od ojczyzny, czyli uchdźcy we współczesnym świecie

Problemy uchodźców w PolsceJednym z efektów podpisania przez Polskę Konwencji Genewskiej jest możliwość uzyskania statusu uchodźcy. Jednak procedura, której głównym [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:22 , Wyświetleń: 1385 , Ocena: 156.67, Głosów: 8, Autor: Mafej

Zbrojenia i rozbrojenia - współczesne konflikty.

Wyścig zbrojeń między byłym ZSRR i USA przez 40 lat stanowił zagrożenie dla całej planety. Zgoda mocarstw na likwidację części arsenałów wydawała się być punktem zwr [...]

Dodano: 2008-12-10 12:42:37 , Wyświetleń: 1464 , Ocena: 62.86, Głosów: 20, Autor: majka100100

Zastanów się, jak strategie działania Polaków w różnych okresach historycznych mogą być przydatne we współczesnej Polsce.

W latach 1918-39 w Polsce tworzono i odbudowywano ustrój polityczny, podnoszono kraj ze zniszczeń po I Wojnie Światowej. W tym czasie wprowadzono jednolitą walutę, złotówkę [...]

Dodano: 2008-10-21 11:33:08 , Wyświetleń: 1339 , Ocena: 113.64, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Zasiłki dla bezrobotnych

ZASIŁKI DLA BEZROBOTNYCH (Ustawa o przeciwdziałaniu bezrobociu)Jednym z instrumentów prawnych stworzonych do walki z bezrobociem miało być ustawowe uregulowan [...]

Dodano: 2008-10-26 11:28:36 , Wyświetleń: 1652 , Ocena: 20.89, Głosów: 60, Autor: Mafej

Zarys dziejów pieniądza

Pieniądz-powszechnie akceptowany z mocy prawa lub zwyczajów, środek regulowania zobowiązań. Pojawił się jako pośrednik w procesach wymiany wówczas, gdy nabrały one ce [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:39 , Wyświetleń: 1702 , Ocena: 30.43, Głosów: 45, Autor: Mafej

Zagrożenia współczesnej cywilizacji

W ciągu ostatniego wieku w gospodarce, a co za tym idzie - środowisku naturalnym zaszły ogromne zmiany. W zasadzie kilkadziesiąt lat wystarczyło człowiekowi na doprowadze [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:37 , Wyświetleń: 2398 , Ocena: 24.58, Głosów: 71, Autor: Michalk88

Zagrożenia współczesnego świata (4)

W dzisiejszym świecie na człowieka czyha wiele niebezpieczeństw, począwszy od naturalnych zagrożeń, zagrożeń skończywszy na atakach naszych pobratymców.Natura od zaws [...]

Dodano: 2008-12-29 18:04:03 , Wyświetleń: 1947 , Ocena: 38.1, Głosów: 41, Autor: majka100100

Zagrożenia współczesnego świata (3)

W dzisiejszym świecie na człowieka czyha wiele niebezpieczeństw, począwszy od naturalnych zagrożeń, zagrożeń skończywszy na atakach naszych pobratymców.Natura od zaws [...]

Dodano: 2008-12-21 00:09:15 , Wyświetleń: 2111 , Ocena: 40.02, Głosów: 41, Autor: majka100100

Zagrożenia współczesnego świata (2)

W ówczesnych czasach nie wszyscy czujemy się bezpieczne. Boimy się aby nie było kataklizmów, wojen, jesteśmy w strachu jeżeli przeczuwamy, że zagrożone jest nasze życie l [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:59 , Wyświetleń: 6168 , Ocena: 12.84, Głosów: 297, Autor: ew.la

Zagrożenia chorobowe XXI w.

ALKOHOLIZMRozpowszechniony obyczaj picia alkoholu przy okazji może doprowadzić do ciężkiej choroby. Alkohol jest trucizną działającą szczególnie silnie na układ nerw [...]

Dodano: 2008-11-23 15:18:25 , Wyświetleń: 1738 , Ocena: 28.18, Głosów: 50, Autor: Mafej

Zagadnienia na ustny egzamin dojrzałości - 2002 - dla Technykum 5cio-letnich Zawodowych

1.Człowiek jako istota społeczna (wyjaśnienie pojęć: osobowość, tożsamość, mentalność)2.Klasyfikacja wartości regulujących życie społeczne i omówienie3.Pod [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:45 , Wyświetleń: 1392 , Ocena: 53.8, Głosów: 24, Autor: Michalk88

Zadania i cele mediów

Istnieje wiele teorii, dotyczących zadań, jakie spełniają środki masowego przekazu. Wynika to ze zróżnicowanego definiowania tego pojęcia. W ujęciu funkcjonalistycznym, kt [...]

Dodano: 2008-04-15 17:24:02 , Wyświetleń: 2919 , Ocena: 16.87, Głosów: 141, Autor: tom

Za lub przeciw Unii Europejskiej

Już podczas II wojny światowej, w 1942r. z inicjatywy Władysława Sikorskiego, premiera rządu RP na uchodźstwie, odbyła się w Londynie międzynarodowa narada na temat powoł [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:06 , Wyświetleń: 1627 , Ocena: 50.63, Głosów: 26, Autor: majka100100

Za i przeciw przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej ma w naszym kraju zarówno wielu zwolenników jak i przeciwników. Obydwa poglądy poparte są różnorakimi argumentami. Choć zdecydowa [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:05 , Wyświetleń: 1416 , Ocena: 56.39, Głosów: 22, Autor: Mafej

Za i przeciw karze śmierci.

Kara śmierci jest bardzo dyskusyjnym tematem. Budzi wiele kontrowersji, stawia liczne pytania i problemy, a ponadto dzieli społeczeństwo na dwa przeciwne sobie obozy, nie tylko [...]

Dodano: 2008-08-22 12:41:40 , Wyświetleń: 1737 , Ocena: 44.27, Głosów: 32, Autor: Michalk88

Z czego jestem dumny jako Pilak ?

Ja jako Polak jestem dumny z naszej narodowej mowy polskiej.Mowa polska jest dla mnie jedyna w swoim rodzaju ,ponieważ inne języki na przykład język niemiecki i angielski są w [...]

Dodano: 2008-11-13 19:51:51 , Wyświetleń: 1415 , Ocena: 52.19, Głosów: 20, Autor: Mafej

Własności nieruchomości i użytkowanie wieczyste.

W myśl art. 233, W granicach określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o poddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do gmin bąd [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:03 , Wyświetleń: 1660 , Ocena: 24.53, Głosów: 58, Autor: GOSIA288

Władze, zadania i finansowanie gmin

W 1990 r. nastąpiła zmiana koncepcji władzy lokalnej w naszym kraju. Zniesiono system rad narodowych. W jego miejsce powołano samorząd terytorialny jako formę lokalnego życi [...]

Dodano: 2008-03-29 15:42:21 , Wyświetleń: 2643 , Ocena: 59.7, Głosów: 45, Autor: pawlukewa

Władza wykonawcza (2)

Organami władzy wykonawczej w Polsce są: -prezydent -rząd ; ustawodawczej –sejm –senat ; FUNKCJE PREZYDENTA reprezentuje państwo na zewnątrz , przyjmuje ak [...]

Dodano: 2008-07-18 10:39:00 , Wyświetleń: 2158 , Ocena: 14.81, Głosów: 133, Autor: tom

Władza wykonawcza (1)

Prezydent RPOrganami państwa w zakresie władzy wykonawczej są Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów. Zgodnie przeto z przyjętą powszechnie zasada systemów [...]

Dodano: 2008-12-12 16:55:06 , Wyświetleń: 1863 , Ocena: 17.84, Głosów: 90, Autor: majka100100

Władza ustawodawcza- Sejm i Senat w RP

Geneza Senatu sięga czasów obradującej u boku królów piastowskich rady królewskiej. Jej członkowie odgrywali pierwszoplanową rolę na zjazdach generalnych, zwoływanych prz [...]

Dodano: 2008-12-16 10:17:54 , Wyświetleń: 1820 , Ocena: 89.48, Głosów: 20, Autor: majka100100

Władza i polityka jako zjawiska społeczne

Władza – oznaczanie urzędu państwowego, miejsca decydenckiego w strukturze społecznej.2 koncepcje władzy.A) zasada jedności (koncentracja)Rządzi 1 organ na [...]

Dodano: 2008-03-30 10:21:07 , Wyświetleń: 2946 , Ocena: 38.97, Głosów: 65, Autor: pawlukewa

Władza (1)

Władza – najbardziej pożądana rzecz w całym Wszechświecie. Władać można wszystkim, wszędzie i zawsze, ale aby rządzić trzeba na to zasłużyć lub to wywalczyć. P [...]

Dodano: 2008-11-13 23:53:32 , Wyświetleń: 2338 , Ocena: 12.2, Głosów: 195, Autor: Mafej

Wywiad z maklerem.

1. Jak zostać maklerem?Należy zdać egzamin maklerski organizowany przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie. Egzamin polega na teście pisemnym trwającym [...]

Dodano: 2008-12-05 00:00:42 , Wyświetleń: 2319 , Ocena: 22.22, Głosów: 95, Autor: majka100100

Wywiad z maklerem

1. Jak zostać maklerem?Należy zdać egzamin maklerski organizowany przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie. Egzamin polega na teście pisemnym trwającym [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:15 , Wyświetleń: 2319 , Ocena: 3.59, Głosów: 124, Autor: elkakida

Wymiar sprawiedliwości w Polsce:(sądownictwo, prokuratura, adwokatura)

Pojęcie wymiaru sprawiedliwości jest ogólnie znane i używane. Zawsze kojarzy się ono z działalnością sądów, prokuratorów czasem również policji. Powszechne znaczenie p [...]

Dodano: 2008-11-04 22:29:39 , Wyświetleń: 1411 , Ocena: 64, Głosów: 20, Autor: Mafej

Wymiar Sprawiedliwości (sądownictwo, prokuratura)

Wymiar sprawiedliwości- specyficzna forma aktywności państwowej polegająca na rozpatrywaniu i rozstrzyganiu sporów prawnych przez podmiot nie uczestniczący w sporze, na podst [...]

Dodano: 2009-02-10 12:22:16 , Wyświetleń: 1420 , Ocena: 40.77, Głosów: 30, Autor: elkakida

Wydarzenie roku 2002

Moim zdaniem – jednym z najważniejszym wydarzeniem w roku 2002 było wprowadzenie wspólnej dla kilkunastu państw Unii Europejskiej – jed [...]

Dodano: 2008-11-08 00:28:44 , Wyświetleń: 2336 , Ocena: 19.3, Głosów: 79, Autor: Mafej

Wybór studenckiego RORu [ANALIZA PORÓWNAWCZA]

Obecnie jestem uczennicą klasy III Publicznego Gimnazjum w Trzcianie. Już niedługo, bo od przyszłego semestru będę kontynuować naukę w LO w Krakowie, gdzie będę mieszkać [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:16 , Wyświetleń: 1776 , Ocena: 40.09, Głosów: 31, Autor: Mafej

Wybory prezydenckie 2000

Jak wszyscy wiemy, 8 października bieżącego roku, w Polsce odbyły się wybory na prezydenta. Mieliśmy do wyboru kilkunastu kandydatów, jednak - jak w każdych wyborach - wygr [...]

Dodano: 2008-03-30 09:55:14 , Wyświetleń: 2808 , Ocena: 30.2, Głosów: 90, Autor: pawlukewa

Wybory 2002 - Kraków

Największe szanse na wygranie wyborów zdaje się mieć Jan Maria Rokita. Były członek rządu Hanny Suchockiej, który na początku 1997r. odszedł z Unii Wolności i współtwo [...]

Dodano: 2008-10-10 11:30:02 , Wyświetleń: 1829 , Ocena: 17.04, Głosów: 105, Autor: Michalk88

Wybory

WYBORY-sposób powoływania obywateli do pełnienia funkcji publicznychw organach państwowych(np. w samorządowych przez głosowanie na wytypowanych kandydatów). Wybory stano [...]

Dodano: 2008-08-01 16:46:29 , Wyświetleń: 2623 , Ocena: 11.8, Głosów: 228, Autor: GOSIA288

Wszystko o mikroekonomii

Ekonomia-nauka, która gromadzi i porządkuje wiedzę o procesach związanych z działalnością gospodarczą. Nauka o wyborach ekonomicznych, która bada decyzje ludzi o wykorzyst [...]

Dodano: 2009-02-17 18:44:02 , Wyświetleń: 2870 , Ocena: 14.5, Głosów: 128, Autor: elkakida

Współczesny ustrój demokratyczny

Współczesna demokracja miała swoje początki w greckich polis. Jednak od czasów antycznych uległa pewnym zmianom. Zgromadzenie ludowe przestało być przymusem i występują n [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:04 , Wyświetleń: 1457 , Ocena: 36.19, Głosów: 30, Autor: majka100100

Współczesne zagrożenia - uzależnienia.

Niepokojącym zjawiskiem w ostatnich latach drastycznie wzrastającym i niezwykle niebezpiecznym, są uzależnienia. Codzienność pracy z młodzieżą, a szczególnie pracy z mło [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:16 , Wyświetleń: 1670 , Ocena: 80.24, Głosów: 16, Autor: Mafej

Współczesne zagrożenia - terroryzm.

Współczesne zagrożenia - TerroryzmTerroryzm to wielokrotnie nadużywane słowo - klucz. Służy nie tyle zdefiniowaniu określonego zjawiska, co zademonstrowaniu emocjonalne [...]

Dodano: 2008-11-22 15:38:15 , Wyświetleń: 1910 , Ocena: 39.46, Głosów: 36, Autor: Mafej

Współczesne konflikty i interwencje państw demokratycznego zachodu w latach 1990 - 2003.

WstępJeżeli pozostaniemy przy klasycznej definicji Karla von Clausewitza ojca współczesnej strategii, który w pracy „O wojnie” stwierdził, że wojna stanowi k [...]

Dodano: 2008-12-06 07:18:53 , Wyświetleń: 2415 , Ocena: 318.5, Głosów: 5, Autor: majka100100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?