Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Czy Polska w latach 1944-1989 była państwem totalitarnym?

Totalitaryzm jest uważany za skrajną i specyficzną postać rządów autorytarnych, charakteryzujących się militaryzacją życia publicznego w imię podniesienia skuteczności [...]

Dodano: 2008-10-16 10:01:41 , Wyświetleń: 2190 , Ocena: 47.47, Głosów: 35, Autor: Michalk88

Czy Polska jest krajem tolerancyjnym?

Wiele cech przypisywano Polakom, mniej lub bardziej trafnie, jako „cnoty narodowe”. I tak jak Niemiec jest pracowity, Szwajcar dokładny a Anglik konserwatywny, tak nas [...]

Dodano: 2008-09-22 10:25:29 , Wyświetleń: 2215 , Ocena: 37.74, Głosów: 45, Autor: Michalk88

Czy Polacy są tolerancyjni?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy najpierw wyjaśnić co oznacza słowo tolerancja.Tolerancja

Dodano: 2009-03-15 15:08:06 , Wyświetleń: 1925 , Ocena: 31.64, Głosów: 46, Autor: elkakida

Czy Polacy są narodem tolerancyjnym?

Aby odpowiedzieć na pytanie „czy Polacy są narodem tolerancyjnym”, należy najpierw wyjaśnić co oznacza tolerancja. Istnieje wiele definicji i tłumaczeń tego sło [...]

Dodano: 2008-10-06 17:43:21 , Wyświetleń: 2683 , Ocena: 46.03, Głosów: 39, Autor: Michalk88

Czy Polacy potrafią korzystać z dobrodziejstw demokracji? - ROZPRAWKA

ROZWINIĘCIE:Demokracja to ustrój polityczny, w którym władza państwowa spoczywa w rękach wszystkich obywateli. Obywatele ci mają prawo uczestniczyć w życiu politycznym [...]

Dodano: 2008-12-15 23:06:52 , Wyświetleń: 1413 , Ocena: 180, Głosów: 6, Autor: majka100100

Czwarta Władza: Czy środki masowego przekazu możemy nazwać czwartą władzą?

Według monteskiuszowskiej teorii trójpodziału władzy, możemy wyróżnić: władzę ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą. Z tej samej teorii wywodzi się również poj [...]

Dodano: 2008-11-13 19:49:54 , Wyświetleń: 1787 , Ocena: 45.47, Głosów: 35, Autor: Mafej

Cztery reformy rządu Jerzego Buzka

Cztery reformy rządu Jerzego BuzkaW połowie lat dziewięćdziesiątych rząd Jerzego Buzka rozpoczął wprowadzanie czterech reform społecznych, jakimi były: reforma szkoln [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:15 , Wyświetleń: 1527 , Ocena: 26.54, Głosów: 51, Autor: Michalk88

Czego oczekujesz po wstąpieniu Polski do UE?

Zastanawiając się nad członkostwem Polski w Unii Europejskiej zadajemy sobiepytanie jakie przyniesie nam ono korzyści. Często słyszymy o wzroście PKB orazśrodkach z [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:05 , Wyświetleń: 1475 , Ocena: 63.24, Głosów: 20, Autor: Mafej

Co wybierasz państwo czy anarchię?

Gdybym miała dokonać wyboru między państwem, a anarchią to zdecydowanie wybrałabym państwo.Tak jak już wcześniej wspomniałam to bez wahania wybrałabym państwo. Jest [...]

Dodano: 2008-11-01 19:47:58 , Wyświetleń: 1766 , Ocena: 56, Głosów: 25, Autor: Mafej

Co to znaczy być odpowiedzialnym człowiekiem?

Świat, w którym żyjemy jest bardzo wymagający i skąplikowany. Nie jesteśmy wstanie nauczyć się i wykonać wszystkiego sami.Dlatego często polegamy na innych ludziach. [...]

Dodano: 2008-10-21 17:49:35 , Wyświetleń: 1731 , Ocena: 130, Głosów: 10, Autor: Michalk88

Co to znaczy być dobrym obywatelem?

Co tak naprawdę oznacza słowo obywatel? Jakie skojarzenia niesie ze sobą to słowo? Zacząć należałoby od tego, co znaczy być obywatelem, jednostką prawidłowo funkcjon [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:08 , Wyświetleń: 2216 , Ocena: 907, Głosów: 0, Autor: elkakida

Co to znaczy być Polakiem? Swoje przemyślenia na ten temat przedstaw w formie pisemnej wypowiedzi.

Jak być Polakiem? Ja osobiście tego nie odczuwam. Po za drobnymi szczegółami, mianowicie są to wspomnienia, pamiątki, zdjęcia oraz dokumenty moich przodków, którzy oddali [...]

Dodano: 2008-11-01 19:47:59 , Wyświetleń: 1677 , Ocena: 36.6, Głosów: 39, Autor: Mafej

Co to znaczy byc dobrym obywatelem? (2)

„Każdy obywatel ma obowiązek umrzeć za ojczyznę,nikt nie ma obowiązku kłamać dla niej”Charles Louis de Secondat Montesquieu(Monteskiusz, 1689 - 1755) [...]

Dodano: 2009-03-07 11:28:12 , Wyświetleń: 2148 , Ocena: 982, Głosów: 0, Autor: elkakida

Co to znaczy byc dobrym obywatelem? (1)

Po pierwsze powinniśmy się zastanowić co to znaczy być „dobrym”. Słowo to ma wiele znaczeń ,więc nie sposób jest jednomyślnie wyjaśnić to pojęcie.. Do głow [...]

Dodano: 2008-12-13 00:18:01 , Wyświetleń: 2126 , Ocena: 58.3, Głosów: 29, Autor: majka100100

Co to są zasoby ludzkie, naturalne i kapitałowe?

Zasoby naturalne to substancje znajdujące się w przyrodzie, które mogą być przetwarzane dla otrzymania produktów, których potrzebujemy i używany w życiu. Istnieje wiele r [...]

Dodano: 2008-08-24 11:15:33 , Wyświetleń: 1682 , Ocena: 48.93, Głosów: 28, Autor: Michalk88

Co to są podmioty i środki pracy?

Środki pracy, część kapitału rzeczowego (realnego) uczestnicząca w procesie produkcji, obejmująca dobra materialne, przy pomocy których człowiek oddziałuje na przedmioty [...]

Dodano: 2008-08-24 11:15:32 , Wyświetleń: 1824 , Ocena: 54.41, Głosów: 31, Autor: Michalk88

Co to jest przemoc?

Przemoc to każde zachowanie, które nas poniża, ogranicza naszą wolność, narusza nasze prawa i powoduje psychiczne lub fizyczne cierpienie. Niżej przedstawiam krótkie omówi [...]

Dodano: 2009-01-18 19:45:00 , Wyświetleń: 2125 , Ocena: 32.96, Głosów: 55, Autor: elkakida

Co dla mnie oznacza słowo „wolność”?

Znaczenie tego słowa jest bardzo szerokie. Oznacza niezależność, niezawisłość, niepodległość np. jednego państwa od drugiego.„Wolność” oznacza równie [...]

Dodano: 2008-10-09 12:37:30 , Wyświetleń: 1603 , Ocena: 52.08, Głosów: 25, Autor: Michalk88

Cień ONZ.

W lutym 1991 roku jałtański porządek świata ciągle jeszcze wydawał się stabilny: Związek Radziecki trwa nadal, Jugosławia jest spokojna, pokonani iraccy Kurdowie uciekają [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:35 , Wyświetleń: 2938 , Ocena: 17.29, Głosów: 155, Autor: Mafej

Chiny wobec miedzynarodowej ochrony praw człowieka

Chiny nagminnie łamią prawa zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka już od dawna, jednak jak na razie pomimo wielu Organizacji mających dbać o przestrzeganie Praw Cz [...]

Dodano: 2009-02-17 18:44:07 , Wyświetleń: 1803 , Ocena: 20.23, Głosów: 78, Autor: elkakida

Chiny (6)

Tematem naszej pracy są Chiny - państwo, którego historia liczy 5 000 lat, które od dawna fascynowały i ciekawiły świat. Jedna z najstarszych istniejących cywilizacji pozos [...]

Dodano: 2009-01-06 18:12:13 , Wyświetleń: 3592 , Ocena: 15.55, Głosów: 150, Autor: majka100100

Charakterystyka roli i znaczenia Budżetu Państwa

Budżetem nazywamy zestawienie wszystkich dochodów i wydatków niezależnie od szczebla struktury polityczno-administracyjnej państwa. Podmiotem budżetu centralnego jest rząd, [...]

Dodano: 2009-02-03 21:28:38 , Wyświetleń: 1755 , Ocena: 55.25, Głosów: 31, Autor: elkakida

Cefta, Efta, Nafta, Afta

CEFTA Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (Central European Free Trade Association), porozumie-nie podpisane w XII 1992 przez Czechosłowację, Polskę i Wę-gry (od [...]

Dodano: 2008-08-25 10:26:59 , Wyświetleń: 2178 , Ocena: 22.95, Głosów: 81, Autor: Michalk88

Cechy państwa demokratycznego, autorytalnego i totalitarnego.

Cechy państwa demokratycznego:1.Pruralizm polityczny;2.Pięcio przymiotnikowe wolne wybory;3.Trójpodział władzy;4.Władza sprawowana przez dużą grupę społec [...]

Dodano: 2008-11-13 23:54:39 , Wyświetleń: 3008 , Ocena: 16.11, Głosów: 101, Autor: Mafej

Cechy państwa - sciąga ze skrótami.

Cech pań-teryt-pań jes określ obsz ląd sięg wgł ziem,ma str pow nad ob. ląd i wod przyb, -ludn-rządzeni i rządzący,lud podl Władz mus przestrz obow przep –wła [...]

Dodano: 2008-12-06 08:32:34 , Wyświetleń: 1872 , Ocena: 57.23, Głosów: 30, Autor: majka100100

CZŁOWIEK JEST ISTOTĄ SPOŁECZNĄ, TEN ZAŚ, KTO NIE ŻYJE W SPOŁECZEŃSTWIE JEST BESTIĄ ALBO BOGIEM…

ARYSTOTELESZastanawiałem się, od czego zacznę prace, tym bardziej, że nie jest to zwykła praca z języka polskiego czy z historii gdzie należałoby zebrać podane dane, f [...]

Dodano: 2008-11-03 13:25:19 , Wyświetleń: 2058 , Ocena: 18.42, Głosów: 83, Autor: Mafej

CURRICULUM VITAE (1)

CURRICULUM VITAEImię i nazwisko:Wojciech NowackiAdres:46-060 Prószków, ul Pomologia 9/1tel. (077) 46 48 868, 0 504 951 440e-mail: wacus21@poczta.onet.pl Data i miej [...]

Dodano: 2008-11-19 11:17:25 , Wyświetleń: 2890 , Ocena: 24.42, Głosów: 80, Autor: Mafej

Budżet panstwa

Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający zestawienie dochodów i wydatków rządowych związanych z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodarczej. Jest to [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:24 , Wyświetleń: 5182 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Budżet Państwa.

BUDŻET PAŃSTWA - plan finansowy państwa dotyczący jego dochodów i wydatków związanych z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodarczej. Projekt opracowuje rząd, [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:30 , Wyświetleń: 5182 , Ocena: 5.8, Głosów: 110, Autor: Mafej

Buddyzm (2)

Jedna z wielkich religii uniwersalistycznych - rozwijała się począwszy od V w. p.n.e., a jej punkt wyjścia stanowiły nauki głoszone przez Buddę Śakjamuniego. Podstawą bud [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:09 , Wyświetleń: 2670 , Ocena: 14.48, Głosów: 164, Autor: Mafej

Biznes plan mini przedsiębiorstwa

Biznesplan miniprzedsiębiorstwa – GARBUS1.Nazwa i adres firmyPrzedsiębiorstwo GARBUSGimnazjum Nr 21 ul. Pazimiechów Dolnych 1 , 40-700 KatowiceTel. 6081317 [...]

Dodano: 2008-09-17 10:58:13 , Wyświetleń: 1873 , Ocena: 24.11, Głosów: 73, Autor: Michalk88

Bezrobocie. Wspóla odpowiedzialność za Polskę

Na gospodarke rynkowa wplywa wiele czynników, które powoduja jej rozwój lub go hamuja.Do czynników hamujacych rozwój mozemy zaliczyc bezrobocie, z którego moze wyniknac infla [...]

Dodano: 2008-11-09 11:04:19 , Wyświetleń: 1681 , Ocena: 65.85, Głosów: 25, Autor: Mafej

Bezrobocie, głód - problemy globalne wspolczesnego swiata

Zjawisko braku pracy zarobkowej dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących. Bezpośrednią przyczyną bezrobocia jest z reguły niewystarczająca liczba wolnych miej [...]

Dodano: 2008-08-25 21:43:06 , Wyświetleń: 1802 , Ocena: 27.87, Głosów: 66, Autor: Michalk88

Bezrobocie w UE – problem o szczególnym znaczeniu

W Unii Europejskiej szuka dziś pracy około 18 mln osób, bezrobocie objęło 10,2 proc. zawodowo czynnych. Oznacza to, że wskaźnik bezrobocia jest w Unii jest przeszło dwukrot [...]

Dodano: 2008-03-19 15:41:16 , Wyświetleń: 2611 , Ocena: 74.58, Głosów: 35, Autor: pawlukewa

Bezrobocie -sciąga.

BEZROBOCIE -zjawisko braku miejsc pracy dla osób zdolnych do pracy i jej poszukujących.Bezrobocie frykcyjne -bezrobocie spowodowane zmianą miejsca pracy lub zmianą kwalifik [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:45 , Wyświetleń: 1898 , Ocena: 21.49, Głosów: 77, Autor: Mafej

Bezrobocie (2)

Na gospodarkę rynkowa wpływa wiele czynników, które powodują jej rozwój lub ten rozwój hamują.Do czynników hamujących rozwój możemy zaliczyć bezrobocie, z którego mo [...]

Dodano: 2008-09-22 10:17:14 , Wyświetleń: 2400 , Ocena: 13.2, Głosów: 169, Autor: Michalk88

Bezdomność jako problem społeczny

1.Pojęcie bezdomnościW polskiej literaturze naukowej i publicystyce nie dopracowano się jednej, powszechnie uznawanej definicji bezdomności. W bardzo wielu publikacjach spo [...]

Dodano: 2008-11-13 09:35:50 , Wyświetleń: 1759 , Ocena: 37.88, Głosów: 40, Autor: Mafej

Barwy państwowe i flaga

Barwy: Kolor biały i czerwony, wprowadzone po raz pierwszy w 1831 jako barwy państwowe. W układzie poziomym barwa biała jest u góry, natomiast w pionowym barwa biała znajduje [...]

Dodano: 2008-12-17 11:03:32 , Wyświetleń: 1760 , Ocena: 14.53, Głosów: 107, Autor: majka100100

Autoprezentacja

Od tego, jak pokażemy się swojemu przyszłemu pracodawcy, szefowi lub innej osobie zależy np. czy zostaniemy przyjęci do pracy. Zawsze liczy się pierwsze wrażenie, gdyż jest [...]

Dodano: 2008-08-04 20:17:58 , Wyświetleń: 2135 , Ocena: 22.46, Głosów: 95, Autor: GOSIA288

Aspiracje, marzenia i leki mojego pokolenia.

Młodzi ludzie wchodzący w dorosłość już w XXI wieku, wysyłający e-maile i sms-y, oglądający Big Brothera, dyskutujący na chat-ach, czytający fantastykę i „Harry& [...]

Dodano: 2008-10-12 15:08:44 , Wyświetleń: 1590 , Ocena: 38.41, Głosów: 40, Autor: Michalk88

Aspekty wejścia Polski do Unii Europejskiej

Od kilku lat staramy się o wstąpienie do Wspólnoty Europejskiej. Jako kraj byłego bloku krajów demokracji ludowej, Polska musi włożyć wiele wysiłku w dostosowanie się do [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:04 , Wyświetleń: 1524 , Ocena: 27.91, Głosów: 46, Autor: GOSIA288

Apartheid

Od najdawniejszych czasów różnice rasowe budziły zainteresowanie. Niestety oprócz dociekliwości poznawczej i rzetelnego naukowego podejścia istnieje również rasizm. Jest t [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:13 , Wyświetleń: 2295 , Ocena: 13.57, Głosów: 174, Autor: majka100100

Ankieta dotycząca Gminy Polkowice

Wykonawca:Elvis PresleyPytania1. Czy gmina wywiązuje się należycie z wywożenia odpadów komunalnych?2. Czy na terenie gminy jest wystarczająca ilość zieleni [...]

Dodano: 2008-11-01 19:48:01 , Wyświetleń: 1755 , Ocena: 34, Głosów: 41, Autor: Mafej

Amnesty International (1)

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swoich prawach. Są obdarzeni rozumem oraz powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa” głosi pierwsz [...]

Dodano: 2008-11-17 18:53:00 , Wyświetleń: 1691 , Ocena: 24.66, Głosów: 60, Autor: Mafej

Alkoholizm, narkomania, przestępczość, przemoc

AlkoholizmChoroba alkoholowa, uzależnienie od alkoholu, alkoholizm - jest to okresowe picie alkoholu w celu doznawania jego działania psychicznego, a czasem także dla unikni [...]

Dodano: 2008-11-08 00:27:40 , Wyświetleń: 1744 , Ocena: 106.29, Głosów: 16, Autor: Mafej

Alkoholizm (7)

Uzależnienie jest chorobą chroniczną, przewlekłą, postępującą i nieuleczalną. Oznacza to, iż człowiek uzależniony już nigdy nie będzie umiał zażywać danego środka [...]

Dodano: 2009-01-18 19:46:21 , Wyświetleń: 2163 , Ocena: 19, Głosów: 110, Autor: elkakida

Alkoholizm (5)

O alkoholu znanym w neolicie, może nawet w paleolicie, a więc przed wieloma tysiącami lat, mówią najstarsze dokumenty, dzieła literackie, kodeksy praw. Na ich podstawie m [...]

Dodano: 2008-04-04 10:09:31 , Wyświetleń: 3258 , Ocena: 22.57, Głosów: 152, Autor: pawlukewa

Alkoholizm (1)

Ustalenie dokładnej daty pierwszego wytworzenia alkoholu nie jest możliwe. Wiadomo jednak, że alkohol pojawił się pierwszy raz w społeczeństwach przedpiśmiennych. Pełnił [...]

Dodano: 2008-11-18 11:11:46 , Wyświetleń: 2430 , Ocena: 17.44, Głosów: 128, Autor: Mafej

Alkohol i narkotyki jako próba ucieczki przed rzeczywistością. Jak się uchronić?

Przeczytałam wiele artykułów na temat narkotyków, alkoholu czy nikotyny. Zastanawia mnie jak można się tak pogrążać na własne życzenie!!! Czytając pochlebne opinie na t [...]

Dodano: 2009-03-15 15:08:26 , Wyświetleń: 1345 , Ocena: 68.81, Głosów: 15, Autor: elkakida

Agresja USA na Irak w 2003 r.

Po zamachach terrorystycznych przeprowadzonych 11 września 2001 r. przez al-Quidę USA wpadło w niemały „trans” związany z przymusowym zaprowadzaniem nowego porząd [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:04 , Wyświetleń: 1714 , Ocena: 28.63, Głosów: 55, Autor: elkakida

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?