Strona główna » Liceum » Pozostałe » WOS


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Streszczenie / recenzja artykułu o Unii Europejskiej

Ważnym problemem naszego kraju istniejącym już od kilku lat jest decyzja o wejściu do Unii Europejskiej. Wydaje się, że nasz parlament już dawno ją podjął, ponieważ Pols [...]

Dodano: 2008-07-22 11:12:09 , Wyświetleń: 93326 , Ocena: 1669.17, Głosów: 89, Autor: GOSIA288

Udział Polski w organizacjach międzynarodowych

NATO, North Atlantic Treaty Organization, Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego, Pakt Północnoatlantycki, sojusz polityczno-wojskowy państw Europy Zachodniej, USA i Kanady p [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:33 , Wyświetleń: 15963 , Ocena: 15.35, Głosów: 259, Autor: ew.la

Misje pokojowe z udziałem polskich żołnierzy

MISJE POKOJOWE Sumaryczny udział personelu ON (Wojsko Polskie oraz MSWIA (GROM i Policja)) w międzynarodowych misjach pokojowych (poza OBWE) w okresie 1953 - 1997 (stan na 15 [...]

Dodano: 2008-02-20 19:52:07 , Wyświetleń: 11440 , Ocena: 21.17, Głosów: 223, Autor: ew.la

Usługi bankowe dla firm

Firmy również maja swoje pakiety licznych przydatnych uslug,ktore są stale udoskonalane,z przydatkiem zarowno dla przedsiebiorstw mniejszych jak i tych duzych.Jedna z waznie [...]

Dodano: 2008-11-11 10:24:50 , Wyświetleń: 7573 , Ocena: 25.59, Głosów: 60, Autor: Mafej

Zwalczanie bezrobocia

Podstawowe pojęcia związane z bezrobociem: Bezrobotny – jest to człowiek, który chce pracować i aktywnie szuka pracy, ale nie może otrzymać zatrudnienia przy istni [...]

Dodano: 2008-02-22 13:42:14 , Wyświetleń: 7194 , Ocena: 12.45, Głosów: 329, Autor: ew.la

Społeczne i ekonomiczne skutki bezrobocia

Bezrobocie oznacza straconą produkcję, jak również trudną sytuację osobistą tych, którzy nie maja pracy. Oprócz zmniejszenia produkcji bezrobocie wywołuje wyższe wydatki [...]

Dodano: 2008-03-29 15:44:57 , Wyświetleń: 7188 , Ocena: 31.71, Głosów: 111, Autor: pawlukewa

Zagrożenia współczesnego świata (2)

W ówczesnych czasach nie wszyscy czujemy się bezpieczne. Boimy się aby nie było kataklizmów, wojen, jesteśmy w strachu jeżeli przeczuwamy, że zagrożone jest nasze życie l [...]

Dodano: 2008-02-23 10:03:59 , Wyświetleń: 6168 , Ocena: 12.84, Głosów: 297, Autor: ew.la

Skróty organizacji międzynarodowych

79. ORGANIZACJA WYZWOLENIA PALESTYNY (OWP), arab. Munazzamat at-Tahrir al-Filastinijja80. Wszechzwišzkowa Komunistyczna Parta (bolszewicy)81. Poland - Hungary Assistance f [...]

Dodano: 2009-02-13 10:20:07 , Wyświetleń: 5831 , Ocena: 30.27, Głosów: 59, Autor: elkakida

Płaszczyzny współpracy Polski i Banku Światowego

W powojennym świecie próbowano stworzyć instytucję, która udzielałaby pomocy finansowej krajom zniszczonym przez wojnę oraz słabo rozwiniętym. Skutkiem tego było powołan [...]

Dodano: 2009-01-06 18:43:49 , Wyświetleń: 5167 , Ocena: 93.93, Głosów: 14, Autor: majka100100

Budżet Państwa.

BUDŻET PAŃSTWA - plan finansowy państwa dotyczący jego dochodów i wydatków związanych z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodarczej. Projekt opracowuje rząd, [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:30 , Wyświetleń: 5137 , Ocena: 5.8, Głosów: 110, Autor: Mafej

Budżet panstwa

Budżet państwa jest to plan finansowy zawierający zestawienie dochodów i wydatków rządowych związanych z realizacją przyjętej polityki społecznej i gospodarczej. Jest to [...]

Dodano: 2009-03-29 21:21:24 , Wyświetleń: 5137 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: elkakida

Narkotyki. (2)

Witaj nowe tysiąclecie!Już nie długo każdy z nas będzie mógł wypowiedzieć do Ciebie te słowa.... prawie każdy. Nie ci którzy straciwszy poczucie czasu mogą nawe [...]

Dodano: 2008-02-02 12:01:54 , Wyświetleń: 4784 , Ocena: 16.38, Głosów: 286, Autor: agacjo

ONZ (1)

Organizacja Narodów Zjednoczonych, United Nations, Organisation des Nations Unies, ONZ, organizacja powstała po II wojnie światowej 24 X 1945, w dniu wejścia w życie Karty Nar [...]

Dodano: 2008-02-16 00:59:37 , Wyświetleń: 4656 , Ocena: 12.48, Głosów: 331, Autor: ew.la

Państwo totalitarne i autorytarne ? - charakterystyka porównawcza

Totalitaryzm? ustrój, w którym kontroli i reglamentacji poddane zostają wszystkie przejawy życia obywateli. Cechują go:?autokratyczna skupiona w rękach jednostki lub grup [...]

Dodano: 2008-10-22 20:01:01 , Wyświetleń: 4596 , Ocena: 17.55, Głosów: 116, Autor: Michalk88

Polska, a NATO

Po rozpadzie bloku sowieckiego, Nato szuka nowej doktryny. W 1997 Pakt zaprosił Czechy, Polskę i Węgry do negocjacji mających na celu przyjęcie ich w poczet członków NATO. P [...]

Dodano: 2008-02-13 18:50:31 , Wyświetleń: 4564 , Ocena: 11.51, Głosów: 334, Autor: ew.la

Ład społeczny

Jak rozumiemy pojęcie ładu społecznego?2. Jak definiujemy pojęcie ładu społecznego?3. Jakie czynniki tworzą ład prorozwojowy? Ład społeczny i związane z nim [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:58 , Wyświetleń: 4474 , Ocena: 19.57, Głosów: 191, Autor: pawlukewa

Postawy i ideały młodzieży polskiej

Jaka jest dzisiejsza młodzież? Do czego dąży? Jaką przyszłość ma przed sobą? Czy będą kiedyś potrafili godnie reprezentować swój naród, swoją ojczyznę? Czy spełni [...]

Dodano: 2008-02-15 20:26:40 , Wyświetleń: 4343 , Ocena: 15.67, Głosów: 242, Autor: ew.la

Ustrój polityczny Polski

Podstawy prawne ustroju RP są zawarte w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 IV 1997, zatwierdzonej w referendum 25 V 1997 i obowiązującej od 17 X 1997; jej uchwalenie był [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:33 , Wyświetleń: 4323 , Ocena: 14.53, Głosów: 166, Autor: Michalk88

Unia Europejska a Polska.

Zarys historii integracji Polski z Unią Europejską.Początki realnej współpracy Polski z krajami tworzącymi w późniejszą Unię Europejską datują się od 1988r., kiedy [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:42 , Wyświetleń: 4293 , Ocena: 4.84, Głosów: 30, Autor: Mafej

Naród (1)

1. Jak rozumiemy pojęcie wspólnot narodowych?2. Jak definiujemy pojęcie mniejszości narodowej?3. Na czym polega charakter narodowy Polaków?* Geneza narodu w nowocz [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:57 , Wyświetleń: 4183 , Ocena: 14.92, Głosów: 292, Autor: pawlukewa

Regionalne zagrożenia ekologiczne

Wszystko co nas otacza, a więc organizmy roślinne i zwierzęce, woda, gleba i atmosfera, to podstawowe elementy środowiska. Człowiek budując nowe osiedla, drogi, zakłady prze [...]

Dodano: 2008-02-07 22:23:23 , Wyświetleń: 4160 , Ocena: 15.72, Głosów: 224, Autor: ew.la

Państwo (1)

Funkcja państwa – całokształt jego działalności w określonej sferze życia społeczeństwa.Funkcja wewnętrzna państwa – zapewnienie porządku i bezpieczeńs [...]

Dodano: 2008-02-26 22:49:51 , Wyświetleń: 4070 , Ocena: 14.86, Głosów: 249, Autor: ew.la

Polskie tradycje demokratyczne

Na liczące już ponad tysiąc lat dzieje Polski składają się najrozmaitsze doświadczenia. Wejście, wraz z przyjęciem chrztu w roku 966, w „krąg łacińskiej cywilizac [...]

Dodano: 2008-03-14 12:53:15 , Wyświetleń: 3965 , Ocena: 34.47, Głosów: 86, Autor: ew.la

Totalitaryzm: faszyzm i komunizm

Przemiany pod koniec XIX wieku i początku XX wieku przyczyniły się do rozwinięcia się systemów totalitarnych w państwach, faszyzmu i komunizmu. Powstały dwie nowe grupy spo [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:31 , Wyświetleń: 3902 , Ocena: 14.22, Głosów: 137, Autor: Michalk88

Jak jest rola techniki wideo oraz techniki informacyjnej we współczesnej kulturze

Mówiąc o technice wideo lub informacyjnej przede wszystkim należy wspomnieć o telewizji, komputerach i Internecie . Spróbuję podać kilka któw , które będą świadczyć [...]

Dodano: 2008-11-13 20:01:05 , Wyświetleń: 3843 , Ocena: 75.81, Głosów: 15, Autor: Mafej

Narkotyki (1)

AMFETAMINAAmfetamina i metamfetamina przyjmowane są drogą pokarmową, dożylnie, palone, wdychane przez nos. Zależnie od drogi przyjęcia ich działanie wykazuje pewne róż [...]

Dodano: 2008-12-17 11:02:05 , Wyświetleń: 3834 , Ocena: 5.18, Głosów: 152, Autor: majka100100

Mniejszosci Narodowe

W ostatnich latach obserwuje się w Polsce renesans zainteresowania mniejszościami narodowymi. Niewątpliwie jest to przejawem światowej tendencji odwrotu od społeczeństwa maso [...]

Dodano: 2008-10-17 19:45:25 , Wyświetleń: 3805 , Ocena: 35.07, Głosów: 96, Autor: Michalk88

Teorie powstania życia

Życie, zgodnie z ustaleniami biologii to zdolność organizmu do przeprowadzania procesów metabolicznych (przemiany materii), dzięki którym możliwe są jego wszelkie funkcje, [...]

Dodano: 2009-02-06 11:57:55 , Wyświetleń: 3803 , Ocena: 14.55, Głosów: 153, Autor: elkakida

WOS (2)

1. Czym jest socjalizacja?2. W czym tkwią źródła socjalizacji?3. Jak należy rozumieć pojęcie socjalizacji obywatelskiej?* Niektóre z aspektów socjalizacji dopr [...]

Dodano: 2008-03-26 13:01:00 , Wyświetleń: 3773 , Ocena: 11.4, Głosów: 349, Autor: pawlukewa

Naród (2)

(1.) Naród jest to zbiorowość terytorialna, o określonym etnicznie składzie, wytworzona w procesie dziejowym, jako wspólnota o podłożu gospodarczym, politycznym, społeczny [...]

Dodano: 2008-12-31 11:32:39 , Wyświetleń: 3725 , Ocena: 836, Głosów: 0, Autor: majka100100

Unia Europejska. (2)

Wiadomości ogólnePowstała 1. 11. 1993 r. w momencie wejścia w życie postanowień Traktatu Maastricht, tzw. Traktatu o Unii Europejskiej. Unia założona została na bazie [...]

Dodano: 2008-11-23 12:03:38 , Wyświetleń: 3693 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: Mafej

Spoleczenstwo

Pojeciem spoleczenstwa okresla sie duze spolecznosci, np. spolecznosc panstwowa, lub jakas spolecznosc na tyle wielka, ze wszystkei niemal sprawy jej czlonkow tocza sie w jej ramac [...]

Dodano: 2008-07-23 10:05:02 , Wyświetleń: 3630 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: GOSIA288

Chiny (6)

Tematem naszej pracy są Chiny - państwo, którego historia liczy 5 000 lat, które od dawna fascynowały i ciekawiły świat. Jedna z najstarszych istniejących cywilizacji pozos [...]

Dodano: 2009-01-06 18:12:13 , Wyświetleń: 3557 , Ocena: 15.23, Głosów: 150, Autor: majka100100

Pytania i odpowiedzi

1 Wyjaśnij pojęcie państwa i jego funkcje.Państwo jest polityczną organizacją społeczeństwa, wyposażoną w suwerenną władzę, jest też organizacją terytori [...]

Dodano: 2008-07-21 01:23:53 , Wyświetleń: 3511 , Ocena: 34.89, Głosów: 80, Autor: tom

Unia Europejska. (4)

I. Historia integracji europejskiej1.IdeaKoncepcje zjednoczonej gospodarczo i politycznie Europy pojawiały się już w minionych stuleciach. Jednakże dopiero w okresie mi [...]

Dodano: 2008-11-23 12:04:21 , Wyświetleń: 3491 , Ocena: 1756, Głosów: 0, Autor: Mafej

Narkotyki (4)

Według najnowszych szacunków przeprowadzonych wspólnie przez Program Narodów Zjednoczonych na rzecz Walki z HIV/AIDS (UNAIDS) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO), do ko [...]

Dodano: 2008-03-30 09:48:53 , Wyświetleń: 3414 , Ocena: 24.2, Głosów: 118, Autor: pawlukewa

Udział Polski w OBWE.

Statystyka polskiego Przewodnictwa w OBWE w 1998 ROKU1Liczba przemówień Ministra SZ RP262Liczba zagranicznych wyjazdów Ministra w charakterze Przewodniczącego O [...]

Dodano: 2008-11-21 12:47:40 , Wyświetleń: 3404 , Ocena: 24.08, Głosów: 71, Autor: Mafej

Narkotyki w kulturze

NARKOTYKI W KULTURZETrudno dyskutować czy nikotyna, alkohol i kofeina są mniej szkodliwe od innych używek, oraz czy te inne w takim razie należałoby zalegalizować. Dla wi [...]

Dodano: 2008-02-17 16:30:25 , Wyświetleń: 3391 , Ocena: 15.86, Głosów: 195, Autor: ew.la

Unia europejska (5)

Wstąpienie w struktury Unii Europejskiej oznacza dla Polaków nieograniczony kontakt z innymi kulturami. Czy będziemy w stanie oprzeć się nowym modom, zachować odrębność, n [...]

Dodano: 2008-10-29 22:04:23 , Wyświetleń: 3336 , Ocena: 27.77, Głosów: 73, Autor: Mafej

Rada Ministrów

Rada Ministrów-organ kolegialny,który tworzą prezes RM, wiceprezesi,ministrowie oraz przewodniczący określonych w ustawie komitetów Rola prezesa RM(premiera): *je [...]

Dodano: 2009-01-04 19:00:14 , Wyświetleń: 3315 , Ocena: 0, Głosów: 0, Autor: majka100100

Społeczeństwo (1)

Pojęcie społeczeństwa.A. Jak rozumiemy pojęcie społeczeństwa?B. Jak definiujemy pojęcie grup społecznych?C. Jakie miejsce zajmuje człowiek w społeczeństwie?< [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:54 , Wyświetleń: 3305 , Ocena: 21.49, Głosów: 131, Autor: pawlukewa

Wojciech Korfanty

Ż Y C I O R Y SWojciech KorfantyO S O B I S T E Urodził się w 1873 roku w Sadzawce (obecnie Siemianowice) [...]

Dodano: 2008-09-30 00:01:33 , Wyświetleń: 3279 , Ocena: 25.03, Głosów: 100, Autor: Michalk88

Demokracja jako forma ustroju społecznego

DEMOKRACJA [gr.] (ludowładztwo), ustrój polityczny., w którym władzę sprawuje społeczeństwo; termin wprowadzony w starożytności prawdopodobnie przez gr. sofistów, upowsze [...]

Dodano: 2008-08-23 08:44:31 , Wyświetleń: 3278 , Ocena: 20.21, Głosów: 99, Autor: Michalk88

Ustroje państwowe

Państwo demokratyczneJest ot państwo w którym władzę sprawuje społeczeństwo. Obecnie termin demokracja używa się w 4 znaczeniach:1)władza narodu, ludu, społeczeństw [...]

Dodano: 2008-04-12 08:53:10 , Wyświetleń: 3243 , Ocena: 29.52, Głosów: 117, Autor: tom

Kokaina

Kokaina jest alkaloidem otrzymywanym z liści rośliny o nazwie Erythroxylon coca (koka), której największe uprawy znajdują się w Ameryce Południowej (głównie w Peru i Boliw [...]

Dodano: 2008-03-30 10:08:56 , Wyświetleń: 3230 , Ocena: 20.73, Głosów: 179, Autor: pawlukewa

Kara śmierci

W ciągu ostatnich kilkunastu lat wielokrotnie wybuchały dyskusje na temat stosowania kary śmierci. Działo się to najczęściej przy okazji szokujących zbrodni, które wstrzą [...]

Dodano: 2008-11-09 09:04:23 , Wyświetleń: 3219 , Ocena: 18.37, Głosów: 157, Autor: Mafej

Alkoholizm (5)

O alkoholu znanym w neolicie, może nawet w paleolicie, a więc przed wieloma tysiącami lat, mówią najstarsze dokumenty, dzieła literackie, kodeksy praw. Na ich podstawie m [...]

Dodano: 2008-04-04 10:09:31 , Wyświetleń: 3215 , Ocena: 22.3, Głosów: 152, Autor: pawlukewa

Rodzina (1)

A. Jak należy rozumieć pojęcie rodziny?B. Na czym polega aspekt prawny rodziny?C. Na czym polega aspekt moralny rodziny?Nasze współczesne rodziny są małe. Skład [...]

Dodano: 2008-03-26 13:00:56 , Wyświetleń: 3210 , Ocena: 17.7, Głosów: 192, Autor: pawlukewa

Subkultury młodzieżowe (2)

Rodzina jako mała grupa społeczna oparta jest na więzi osobowej, gdzie kontakty są częste, bezpośrednie i o wysokim stopniu intymności, kształtuje u młodego człowieka wys [...]

Dodano: 2008-03-01 21:02:28 , Wyświetleń: 3140 , Ocena: 29.74, Głosów: 91, Autor: ew.la

Geneza i rozwój Unii Europejskiej

GENEZA I ROZWÓJ KONCEPCJI INTEGRACYJNYCH W EUROPIE II POŁOWY XX WIEKU. (Kalendarium)  W roku 1947 Belgia, Holandia i Luksemburg utworzyły unię celn [...]

Dodano: 2008-04-05 11:44:51 , Wyświetleń: 3130 , Ocena: 72.76, Głosów: 36, Autor: pawlukewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Pozostałe
Geografia Geografia
Biologia Biologia
Ekologia Ekologia
Historia Historia
Inne Inne
Leśnictwo Leśnictwo
Muzyka Muzyka
Plastyka Plastyka
PO PO
Przedsiębiorczość Przedsiębiorczość
Religia Religia
Sport Sport
Wiedza o kulturze Wiedza o kulturze
WOS WOS


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?